Eesti Rada
Noortevahetus viis kokku filmihuvilised saksa, kreeka ja eesti noored Eesti Rada
Eestlased Saksamaal 03 Dec 2017  Eesti Rada
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2017/12/50761_002_t.jpg


Möödunud suvel toimus juba kolmandat korda rahvusvaheline noortevahetus, kus osalesid noored filmihuvilised Eestist, Kreekast ja Saksamaalt.
19.–29. augustil kohtusid noortevahetuses osalejad esmakordselt Saksamaal. Eelnevatel aastatel toimusid kokkusaamised Eestis. Selle aasta noortevahetusele lisas eripära Põhja-Schwarzwaldi imepärane loodus, millega kümne päeva jooksul põhjalikult tutvuti. Schwarzwaldi mäestikku Saksamaa edelaosas ei olnud enamik osalejaist oma elu jooksul veel sattunud. Kniebise külas (971 meetri kõrgusel) elamine oli omamoodi elamus just Eesti noorte jaoks.
2017. aasta noortevahetuse moto kutsus noori üles oma tulevikule mõtlema ning teadmiste täiendamise ja arutelus osalemise kaudu seda aktiivsemalt kujundama. Projekti “Denk heute schon an morgen!” (“Mõtle juba täna homse peale!”) eesmärk oli silmaringi laiendamine ja teiste kultuuride tundmaõppimine, et mõista paremini ühiskonnas toimuvaid protsesse ja muutusi. Mõttevahetuse ja ühistegevuse kaudu innustasime noori meid ümbritseva maailma arengut analüüsima. Schwarzwaldi regiooni ajalooga tutvudes said noored aimu sellest, kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda. Miks on meie kõigi jaoks oluline ökosüsteemi säilitamine ja taastamine, kogesid noored vahetult ümbruskonna metsades matkates. Lähemalt tutvuti rahvuspargis elavat arutelu tekitanud kooreüraski leviku ja kahjustustega.
Ettevalmistuste käigus sõelusime välja teemad, millega kokkusaamise ajal tegeleda. Saksamaal olles kohtusid noored erinevate elualade esindajatega. Kõik kohtumised filmiti ja üksikvõtetest monteeriti hiljem grupitöö käigus videod. Filmitöötubades omandasid osalejad video monteerimiseks vajaminevaid oskusi, et talletatud ülesvõtted väikesteks video-lugudeks vormida.
Sellel aastal osales Eestist kaheksa noort ja noorterühma juhtis Reti Pääslane. Saksamaalt osales kümme noort ja nagu ka varasematel aastatel, olid ka sel korral noored pärit Münchenist, Hamburgist ja Trierist. Saksa noorterühma juhtis Vivika Vool. Kreeka noored olid pärit Ateenast ja Thessalonikist ning neid oli kokku 14. Nii Kreeka noortegruppi kui ka kogu projekti vedas taas Piret Suidt.

Lõpptulemuseks dokumentaal
Selle aasta noortevahetus oli eriline selle poolest, et noored ei kirjutanud ettevalmistusperioodi ajal stsenaariume ega teinud ülesvõtteid, vaid pidid videod otsast lõpuni kohapeal valmis tegema. “Põhitegevuseks oli meil jälle lühifilmi tegemine, aga erinevalt eelmistest kordadest, kui teemaks oli lühifilm (õudukas, muinasjutt, migratsiooni teema), siis sel aastal otsustasime teha lühikese dokumentaalfilmi,” kirjeldab selle aasta filmitööd juba kolmel korral noortevahetuses osalenud Marete Eestist. Et selle keerulise ülesandega nii lühikese aja jooksul hakkama saada, kutsusime appi filmiõpetaja Kaspar Rummi, kes on õppinud Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis. Osalejaid toetas ja juhendas ka näitleja Toomas Täht, kes oma töötubades noori kaamera ees esinemiseks ette valmistas.
Kaspar Rumm on juba kaks aastat Tallinna kooliõpilastele filmiteadmisi jaganud ning noorte töö- ja puhke-
malevas komandörina töötanud. Kaspariga viis meid kokku projekti auväärne patroon, Pimedate Ööde Filmifestivali juht Tiina Lokk. Muheda huumori ning positiivse hoiakuga noor filmiõpetaja pani kõik 32 osalejat filmikeeles mõtlema ning originaalseid lahendusi otsima. “Kaspar ei rääkinud ainult teooriast, vaid näitas ka filmistseenide abil, kuidas näiteks Hollywoodi filmides teatud võtteid tehakse ja lasi meil neid võtteid iseseisvalt väikestes stseenides katsetada. See aitas meil kaameratöö nippe paremini omandada ja neid võtteid ka oma videotes kasutada,” selgitab Gre-gor Kreekast. “Ta proovis meid kogu aeg motiveerida ja aitas ka neid, kes kohe kõigega hakkama ei saanud,” täiendab ta tunnustavalt. Ka Oskarile meeldisid filmitöötoad: “Töötubades sai palju filmi kohta õppida ja filme vaadata ning neid ka pärast analüüsida. Samas vaatasime ka eelmiste aastate filme ja analüüsisime vigu, mida seal tehtud oli.“
Dokumentaalfilmi põhijoontega tutvuti praktilise tegevuse kaudu. Projekti kulminatsiooniks olid noortevahetuse viies ja kuues päev, kui noored kohtusid ümbruskonnas erinevate elualade esindajatega. Juba varahommikul asuti väikeste gruppidena Kniebisest eri suunas teele, et kokkulepitud ajaks võtteplatsile jõuda. Iga osaleja sai valida, kuhu ta minna tahab, arvestati vaid sellega, et igas grupis oleks vähemalt üks ladusalt saksa keelt kõnelev noor. Meid oodati kuues erinevas kohas: Freudenstadti haiglas, Tuttlingeni politseiprefektuuris, Schwarzwaldi Vabaõhumuuseumis (Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof), Liidupäeva liikme Hans-Joachim Fuchteli valimisringkonnas, Schwarwaldi kirsitordi valmistamise seminaril Freudenstadtis ja ühe noore pere kodus. Nende kahe päeva jooksul täiendati pidevas suhtlemises võõrkeeleoskust, sest suhelda tuli nii eesti, saksa kui ka inglise keeles. Tiimitöös tuli kõigil osalejail erinevaid keeli kasutada: eestlased ja kreeklased said oma saksa ja inglise keele oskust täiendada, saksa noored inglise ja eesti keele oskust parandada ja tagasisidet andes toonitasid paljud noored, et said väga hea võõrkeele kasutamise kogemuse, mis aitas neil ka reaalselt oma suulist keeleoskust hinnata.

Tutvumine valimiskampaaniaga
Põnev ja tihe programm ootas kaheksat noort, kes olid otsustanud riigisekretär Hans-Joachim Fuchteli valimiskampaaniaga tutvuda. Freudenstadtis tuntud ja tunnustatud tipp-poliitik sõidutas noori päev otsa oma valimiskampaania bussiga ühelt kohtumiselt teisele ning poliitiku elu köögipoolega tutvumise kõrvalt õnnestus noormeestel vestelda ka Saksamaa haridusministri Johanna Wankaga ning matkata koos Baden-Württembergi siseministri Thomas Strobliga. Ühelt kohtumiselt teisele tuisates said noored ühelt poolt tunda valimisvõitluse pinget ja teisalt testida oma kontsentratsiooni- ning keskendumisvõimet. Päeva lõpuks andis riigisekretär ka noortele võimaluse Gasthofi kogunenud arvuka publiku ees end tutvustada. Noored mehed ei jäänud hätta, vaid esinesid enesekindlalt ja professionaalselt, vaimustades oma sõnavõtuga nii kogenud poliitikut kui ka ülejäänud kuulajaskonda.
Kiidusõnu jagus ka Tuttlingeni politseiprefektuuri külastanud noortele daamidele. Pärast politsei ennetustöö ja hädaabikeskuse tegevusega tutvumist kohtusid noored isegi politseipresidendiga, kelle kontorisse hoone kõrgeimal korrusel igaüks nii lihtsalt ei pääse. See kohtumine jättis osalejaisse väga positiivse mulje, sest eks tavaliselt suheldakse politseinikega ikka siis, kui on mure või õnnetus ja sellepärast tuntakse politseinike ees pigem hirmu. Nii rõõmsameelseid ja sõbralikke politseinikke kohates aga kadusid eelarvamused ja hirmud ning ka Tallinnast pärit Annaliisa eestvedamisel valminud video annab kogetud positiivseid emotsioone hästi edasi.
Ka sel aastal kirjutati veebipäevikut ja selle eest suur tänu Karinile Eesti grupist, kes igal õhtul ja vahel ka öösel kangelaslikult olematu internetiühenduse kiuste tekste ja pilte üles laadis. Ilma Karini entusiasmita oleks veebipäevik ilmselt palju viletsam välja kukkunud, sest jah, õnneks või õnnetuseks olime sattunud kohta, kus kvaliteetse interneti leviala puudumine pani proovile nii mõnegi noore närvid ja kannatlikkuse. Aga, oh imet, selle asemel, et pidevalt nina nutitelefonis istuda, hakati hoopis omavahel aktiivsemalt suhtlema. “Interneti puudumine ei saanud probleemiks, vaid pigem eeliseks, sest siis ei istunud kõik telefonis ja oli rohkem põnevat juttu ja kaardimängu,” arvas ka Oskar Münchenist. Ja ööd olid paljude jaoks lühikesed: küll monteeriti videoid või imetleti tähistaevast, aeti lihtsalt juttu või mängiti lauamänge. Õhtuti viisid noored ise läbi töötube, kus õpiti näiteks Pärnu poiste Huberti ja Ron-Aaroni juhendamisel eesti keelt või portselantasse maalides kreeka keeles kirjutama. Esimest korda noortevahetuses osalenud Oskar üllatas aga kõiki oma mustkunstioskusega. “Kõige rohkem arendasid mu võõrkeeleoskust siinsed töötoad, sest need toimusid võõrkeeles, aga kasuks tuli ka teistega suhtlemine ja meeskonnamängud,” rõhutab projekti jooksul omandatud teadmisi analüüsides Annaliisa. “Pärast seda projekti tunnen ennast erinevas keelekeskkonnas palju enesekindlamalt, sest isegi kui ei räägita mingit keelt väga hästi, on võimalik end siiski mõistetavaks teha ning seda ei tuleks karta,” lisab ta.
Koos veedetud üksteist päeva möödusid linnulennul. Viis ühistööna valminud videot on nähtavad portaalis YouTube. Henri Petrutis tegi ka kogu noortevahetusest väga hoogsa video, mida on kõigil huvilistel samuti võimalik vaadata YouTube’is. Loodan, et noortevahetuse ajal saadud kogemused aitavad noortel tulevikus koolis ja tööelus paremini hakkama saada. Tiimitöös osalemine andis paljudele juurde enesekindlust ja eneseusku, sest videod valmisid kõigi ühise pingutuse tulemusena. Leiti uusi sõpru ning õpiti tundma teiste maade kultuuri ja traditsioone. “Kolme aasta jooksul on toimunud suur areng ning ma arvan, et järgmisel aastal saame jälle sammukese edasi astuda ja veelgi paremini koos töötada. Nii õnnestuks veelgi paremaid filme teha,” arvab kolmel aastal osalenud Jan-Armas Ateenast.
Ootame ka järgmisel suvel kõiki 13–20aastasi filmihuvilisi noortevahetusse, mis peaks toimuma 2018. aasta augustis. Tänan kõigi osalejate nimel EÜSLi esimeest Maie Kisis-Vainumäed, kelle toetuse ja abivalmiduseta poleks projekt teoks saanud. Kohtumiseni järgmisel suvel!

Piret Suidt
Foto: Noortevahetusel osalejad
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 25 2018 - igas kodus
Kooslaulmine EV100
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus