Viisavabadus Ameerika Ühendriikidega hakkab teoks saama (1)
Eestlased Eestis 14 Mar 2008 Tiiu PikkurEWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti kodanikud võivad loodetavalt juba augustist alates viisavabalt USAsse sõitma hakata. See fakt leidis kinnitust kolmapäeval, 12. märtsil, kui Eesti Vabariigi siseminister Jüri Pihl ja Ameerika Ühendriikide sisejulgeoleku minister Michael Chertoff allkirjastasid Tallinnas vastastikuse mõistmise memorandumi – dokumendi, mis on üheks eeltingimuseks Eesti liitumisele USA viisavabastusprogrammiga.

Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamisega kinnitavad Eesti ja USA ühist tahet tihendada koostööd õigus- ja korrakaitseasutuste vahel. Lähikuudel sõlmitakse memorandumi rakenduslepped, kus on kirjas koostöö täpsem vorm ja üksikasjad.

Michael Chertoff ütles pressikonverentsil, et viisavabaduse saavutamine ei sõltu ainult värskelt allkirjastatud memorandumiga ette nähtud sammudest ja Eesti püüdlikkusest, vaid ka USA poole ettevalmistustest. „Ma tuletan meelde, et me peame omalt poolt panema paika elektroonilise reisi autoriseerimise süsteemi (Electronic Travel Authorization, ETA – T.P.). Lisaks on lahendust vaja veel teistele julgeolekuküsimustele,” lausus minister eesootavate ülesannete kohta.

Reisimine USAsse ei saa tõenäoliselt mitte kunagi olema nii lihtne nagu reisimine Euroopa Liidus. Kuid viisavabastusprogrammi eesmärk on hõlbustada lühiajalist (90 päeva) turismi- või ärireisi. Igaüks, kes plaanib USAsse sõita kauemaks, eriti töötamise või õppimise eesmärgil, peab ikkagi viisat taotlema.

Vasta internetis küsimustele

Üks osa uutest turvanõuetest ohutu reisimise ja terrorismi vastu võitlemise partnerluse seaduse raames ongi ETA ehk sõita soovija peab vastama interneti teel küsimustele, millele praegu vastavad paberkandjal kõik USAsse saabujad. Vastus saabub kiiresti ja tasu selle eest ei küsita.

ETA võimaldab USA ametnikel infoga eelnevalt tutvuda ning küsimustikku tuleb täita vaid kord iga kahe aasta järel. ETA juhib tähelepanu asjaoludele, mida on enne reisi USA saatkonnas lihtsam lahendada, säästes inimesi ebamugavusest ja kulutustest, mis võivad tekkida siis, kui reisija USA piirilt mingil põhjusel tagasi saadetakse.

Eesti on USAlt viisavabadust taotlenud juba 90ndate aastate keskpaigast alates. Eriliselt kerkis teema päevakorrale Euroopa Liiduga ühinemisel. President Bush on korduvalt mõista andnud, et tahab viisavabaduse probleemi lahendada veel sel aastal, enne kui lahkub ametist. Euroopa Liidus on veel 12 riigi kodanikel vaja USA viisat, nende hulgas nn uued liikmed peale Sloveenia. Kuid kõik need riigid on aga USA aktiivsed liitlased.

Euroopa Komisjoni vastuseis

Kuid riikidevaheline kahepoolsete lepingute sõlmimine, nagu hiljuti Tallinnas toimus, on leidnud Euroopa Komisjoni vastuseisu nii, et komisjoni justiits- ja julgeolekuvolinik Franco Frattini on neid leppeid lausa El-i solidaarsuse rikkumiseks nimetanud ja nõudnud moratooriumi ajani, mil USA ja El-i ametnikud asja koos arutavad. Samas ei eita komisjon liikmesriikide õigust kahepoolseid leppeid sõlmida.

Kommenteerides Euroopa Liidu pahameelt, lubas USA sisejulgeoleku minister Chertoff igati austada euroliidu reegleid. „Kuid olgem ausad, selline lähenemine on kiireim viis uusi riike viisavabaduse programmi kaasata,“ tõdes ta samas.

USA ministrilt küsiti, kas ta saab lubada, et praegu USA-ga viisavabadust nautivad EL-i liikmed ehk nn vanad riigid kirjutavad ka kõik 2009. aasta lõpuks alla ja viivad ellu täpselt samasugused viisavabaduse tingimused, missugused Eesti endale võtab. See on USA plaan, et viisa tingimused peavad kõigile EL-i riikidele tulevikus ühtsed saama. Michael Chertoff arvas, et paljud neist ei pea suurt rohkem enam tegemagi, sest nad juba täidavad nõudeid. Kas see nii ka läheb, näitab aeg. Praegu paneb selline tingimuste seadmine vanu tegijaid pahandama.

Siseminister Jüri Pihl rõhutas, et memorandum on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja võtab arvesse kõiki EL-i vastavaid suuniseid. Ta ütles, et memorandumisse on lisatud eraldi klausel selle kohta, et austatakse Eesti kohustusi EL-i ees.

Tallinnast sõitis Michael Chertoff Riiga, kus allkirjastati samasugune memorandum Läti ja USA vahel. Kahepoolse viisavabastuse eelleping on sõlmitud ka Tshehhi Vabariigiga. Varsti on oodata Ungari ja Leedu ühinemist selle leppega.

Kanadasse saavad Eesti kodanikud ilma viisata sõita juba alates 2006. aasta septembrist.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus