Viie rikkama hulka jõudmise strateegia praktikas. Autori täiendatud (1)
Arvamus 25 Aug 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2013/08/40125_001.jpg
Einar Eiland
Majandus magister.

Kirjutis on koostatud eesmärgiga et peame õppima uuesti ridade vahelt lugema et meil ümbritsevatest protsessidest aru saada - sest just kirjeldatud maailmapildi alusel alusel eksisteerib meie riik ja ühiskond.

Meie riikliku arengutegevuse põhimõttena on välja toodud viie rikkama riigi hulka jõudmine. Just sellest peab lähtuma meie riigi areng. Viie rikkama hulka jõudmise tee saab alguse kulude optimeerimisest ja eelarvetasakaalust. Mida vähem on meil toimivaid tootmisharusid seda suurem saab olema kapitalikontsentratsioon veel toimivatesse tootmissektoritesse. Kapitali all võib siinkohal määratleda nii teadmisi, oskusi, ininesi , raha jne. Seega tuleb meil toimivate tootmisharude arv viia miinimumini, sest loogiliselt võttes on ühe tootmisharu maksevõimetus teise tootmisharu sissetulek ja edu saab rajaneda vaid mittetulusate tootmisharude likvideerimisel. Selleks peame tagama väiksema sissetulekuga tootmisharude süsteemselt hävitamise kuni selleni et Eestist peabki saama kosmose ja elektroonikatööstuse tippriik, sest vaid läbi madala sissetulekuga tootmisharude süsteemse hävitamise on võimalik varustada tulusaid tootmisharusid odava tööjõuga.

Ühiskonna terviklik toimimine on siinkohal teisejärguline, sest tavakodanik seda leiva peale või panka hoiule ei pane ning see on ainus asi millest ta meie liberalistlikus ühiskonnas veel aru saab. Liberalismiideaali kohaselt ei tohi inimene usaldada mitte ühtegi organisatsiooni ja see tuleb saavutada sest organiseerunud ühiskond on ohuks riigi eliidile. (Ülevaade - http://www.reporter.ee/2012/11... ) Traktoristid, bussijuhid, ehitajad ja arstid, kes selle tööturu arenguloogikaga ei liitu või ei kohane tuleb küüditada soome. Nende tööhõive ja perekondade järeltulijate arv ning haridustase tuleb viia miinimumini. Seda saab teha läbi raamatukogude, koolide ja kultuurikeskuste hävitamise. Sellele aitab kaasa ühiskonnas traditsioonilise peremudeli ideaali lõhkumine ja asendamine vikerkaarevärvilise pluralismi ning liberalismi ideaaliga. Selle saavutamiseks tuleb anda ühiskonnale vastavad ideaalid ja teadmised. Mida varasemas nooruses nende ideaalide tutvustamisega pihta hakata seda parem tulemus saavutatakse.

Viie rikkama riigi hulka jõudmiseks tuleb suurendada mitte tootmist vaid raha massi turul. Seega tuleb maksimeerida ringlevat raha kogust, sest see on oluliselt lihtsam kui tootmise korraldamise organiseerimine ja see vajab vastava kaadri väljakoolitamist. Inimeste arvu meie riigis tuleb aga viia miinimumini. Sest mida vähem on suid mille vahel meie isamaa varasid jagada seda rikkamad me saame olema. Seda enam et finantsilises mõistes on rahva arvu suurenemine riigile puhas kuluartikkel. Rahamassi väljendumine palganumbrites või pangaarvele on statistiliselt kergesti määratletav ja mis peamine, selle vajadus on tavakodanikule arusaadav ja seda on edukalt seostatud õnne valemiga. See et raha juurdetrükk toob kaasa inflatsiooni ja pensionifondide vastu taevast laskmine on rahvusvaheline, mitte meie probleem. Seega meie võimutasand ei peagi sellega tegelema ega saa selle tagajärgede eest ka vastutada. Vaid nii saame tagada meie võimupoliitikutele süüdimatuse ja puutumatuse oreooli.

Suurenenud tootmist ei pane aga seevastu keegi tähele, sest seda on raske rahvale maha müüa et see kui töövõit meie rahva teadvuseni jõuaks. Kui suurendada tootlikkust siis vähenevad hinnad ja sellest tulenevad palganumbrid. Seega on tootlikkuse suurendamine riigivaenulik tegevus. Seega tuleb teha kõik selleks et toodetaks mujal riikides sest tootlikkuse kasv tähendab madalapalgaliste töökohtade juurdeloomist, ning nende töökohtade koht on Hiinas mitte Eesti vabariigis. Meie eesmärk on viie rikkama hulka jõudmine mitte arengumaade ärimudelite kopeerimine ja kasvava sündivusega probleemidega maadlemine nagu see arengumaadele kohane on.

Selleks, et meie naised ei sünnitaks, tuleb nad saata ülikooli ja mehed soome tööle. Sest mida suurem on naiste haridustase seda vähem nad tegelevad uue põlvkonna kasvatamisega. (Seda kinnitavad ja juhtivad demograafiauuringud http://www.gapminder.org/video... .)

Pealegi pole kõrgharitud naisele vaja ehitusel või madalal ametikohal töötavat kutseharidusega meest. See soosib meie naistel rikaste välismaa kodanikega kontaktide loomist ja välisinvesteeringute sissevoolu, ehk soodustab riigi mahamüümist välismaalastele ja riigieelarve kasvu. Vaid nii saame tagada kapitali tõrgeteta vaba liikumise meie riiki ja sealt edasi riigieelarvesse ja Rootsi pankade pangaarvetele.

Kui me tahame viie rikkama hulka jõuda siis peame rahva koondama linnadesse. Seega peame jätkama seda poliitikast, mida ajalugu on meile õpetanud, kus Hitleri Saksamaa paigutas nende linnakute ümber okastraataia ja nõukogude tsoonis laiendati neid aedu riigipiirideni hõlmates seega juba kogu riiki. Tänapäeval peame aga üle minema teadmisepõhisematele lahendustele ja seega ei tohi unustada, et parim ori on olnud läbi ajaloo see ori, kes ei teagi et ta on ori ja selle teadmise kujundamine vajab teadmistepõhist lähenemist.

Viie rikkama hulka jõudmiseks peame vähendama juhtimiskulusid ja omanike arvu. Selleks peame viima omanike arvu miinimumini ja vaid nii suudame võimalikult palju inimesi viia sisulise orja staatusse. Sest siis on otsustajate ring väiksem ja orjade töölesundimise kulud madalamad. Selleks, et orjad sellest paremini aru saaksid, peab neile andma vastavad teadmised. Selleks aga et orjad omavahelise dialoogi käigus tõele jälile ei saaks tuleb neist kujundada konkurendid, sest läbi selle on võimalik takistada orjade omavahelist arengudialoogi. Et selline ori oleks riigile võimalikult kasulik tuleb ori õpetada konkureerima võimalikult odavate palkade nimel ja võimalikult kallite toodete ostmise nimel, sest vastasel korral kasutavad nad järele jäänud ajalisi ja rahalisi ressursse enda ja enda laste harimisele. Haritud inimese juhtimine toob aga riigi tasandil kaasa juhtimiskulude kasvu ja seab praeguse eliidi kompetentsuse kahtluse alla.

Juba praeguseks oleme saavutanud taseme, kus meie toodete hinnad võrreldes palkadega on ühed euroopa liidu kõrgemaid ja see kõik on meie valitsuse töövõit millega sillutatakse teed viie rikkama hulka jõudmisel. Meie riik saab aga viie rikkama hulka jõuda vaid olemasolevate ressursside arvelt ja selleks ressursiks on rahvas.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus