Eesti Elu
Vene armees moslemeid rohkem kui õigeusulisi (2)
Arvamus 26 Feb 2010 EPEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Paul Goble kirjutab oma blogis Window on Eurasia 10. veebruaril, et Vene armees on jõutud olukorrani, kus islamiusuliste arv on ületanud ortodokside ehk Vene õigeusuliste oma.
Kaplaniteenistuse sisseseadmise huvides Vene sõjaväeametnike poolt Volga-Uurali sõjaväeringkonnas läbi viidud küsitlusest selgus, et 50% vastanutest identifitseeris end moselmitena ja 40% õigeusulistena; kokku 10% oli katoliiklasi ja protestante. Seega on kristlaste ja moslemite koguarv enam-vähem tasakaalus. Uudisteaegntuuri Interfax hinnagul näitab aga käesolev küsitlus esmakordselt, et moslemiusuliste arv ületab õigeusuliste oma sõjaväeringkonna tasandil.

Goble nimetab kõnealust arvamusuuringut vastuoluliseks. Ühelt poolt peegeldavad need tulemused Vene ühiskonna demograafiliste muutuste mõju – eelkõige seda, et 18aastaseid noormehi tuleb teenima kõige enam traditsioonilistest moslemipiirkondadest. Siit järeldub muidugi ammutuntud tõsiasi, et islamiusuliste peredes kasvab rohkem lapsi.

Teisalt seab see tulemus Goble hinnangul aga kahtluse alla Moskva Patriarhaadi ja Kremli enesekindlad väited, nagu oleksid etnilised venelased juba sünnipäraselt ortodoksid, pidades (erinevalt teistest religioonidest) vankumatult kinni oma usulistest väärtustest.

Ühe anonüümseks jääda soovinud Vene sõjaväeallika teateil pole Vene armees siiani esinenud konflikte religioossete erinevuste tõttu ega ka juhtumeid, kus oleks keeldutud sõjaväelist vannet andmast või kohustusi täitmast usuliste veendumuste tõttu.

See arvamusküsitlus näitab aga ka samas, kui halvasti on sõjaväe juhtkond informeeritud oma alluvate usulistest tõekspidamistest. Vene asekaitseminister Nikolai Pankov kinnitas nimelt hiljuti kaplaniteenistuse kavandajatele, et armees on 80% ortodokse ja 13% moslemeid.

Vene Kaitseministeeriumi kaadri endine tippametnik Jevgeni Võssotski leidis, et uued arvud võivad edaspidi teha korrektiive ajateenijate territoriaalsel paigutamisel. Võssotskil on ka andmeid, et Kuriilidel ja Kamtshatkal teenivates väeosades on etniliste moslemite ja etniliste õigeusuliste käärid veelgi suuremad.

Venemaa Sõjateaduste Akadeemia president, erukindral Mahmut Garejev leiab aga, et kõnealuse küsitluse tulemusi ei maksaks ületähtsustada, kuna need ei oma mingit tähtsust armee sõjalise missiooni täitmise seisukohalt. Tema sõnul on peamine vaid see, et kõik usklikud täidaksid oma sõjalisi kohustusi väärikalt, millele ka kaplaniteenistuse sisseviimine võib positiivselt mõjuda.
Goble juhib veel tähelepanu asjaolule, et kui ortodoksidel on oma ordineeritud preestrid, kes viivad läbi vaimulikke talitusi, siis islamiusulistel sellised vaimulikud puuduvad. Mõistagi on nüüd Vene Patriarhaat võtnud selles küsimuses ohjad kindalt enda kätte. Küsimus on, kas patriarhaat, kes pole kunagi ilmutanud mingit heatahtlikkust ega isegi sallivust moslemite suhtes, muudab nüüd oma käitumist mullade ja imaamide vastu, lubades neil kanda ka kaplani vormiriietust. (Refereeritud tõlge – EP)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus