Vabadussõja Võidusamba kavandit toetab 61% eestimaalastest (3)
Kuumad uudised 17 Mar 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2008/03/19345_1_t.jpg
Märtsi alguses toimunud rahvaküsitluse järgi on Vabadussõja Võidusamba kavandiga väga rahul või pigem rahul 61% eestimaalastest. Kavand ei meeldinud üldse või pigem ei meeldinud 30% küsitletustest ja 9% ei osanud oma seisukohta öelda.

SA Vabaduse Monument poolt tellitud küsitluse viis läbi uuringufirma TNS Emor. Uuringus küsitleti inimesi personaalintervjuu vormis. Küsitletutele näidati küsitluse käigus ka monumendi kavandi pilte. Küsimusele „Kui rahul Te Vabadussõja Võidusamba kavandiga olete?” vastati järgmiselt:

Väga rahul 18%
Pigem rahul 43%
Pigem ei ole rahul 16%
Üldse ei ole rahul 14%
Ei oska öelda 9%

Eraldi tasub välja tuua eestlaste ja teiste rahvuste esindajate hinnangud monumendi kavandile. Monumendi kavandiga oli väga või pigem rahul eestlastest 70%, teiste rahvuste esindajatest oli pooldajaid 44%.

Sihtasutuse Vabaduse Monument juhi sõnul kinnitavad uuringu tulemused, et monumendi püstitamine on jätkuvalt inimeste jaoks oluline teema. ”Võrreldes novembris läbiviidud uuringuga on toetus monumendi püstitamisele ja kavandile mõnevõrra langenud. Oluline roll selles on kindlasti lõpuks alanud debattidel, mis aitavad inimestel oma arvamust selgemini kujundada. Siiski tuleb tõdeda, et monumendi pooldajate hulk on täna vastaste omast 2 korda suurem ning inimestele läheb vägagi korda monumendi püstitamisega kaasnev,” lisas Reivik.

TNS Emori sotsioloogi Jaanika Hämmali sõnul oli see, et toimub teatav langus kavandi meeldivuses, ühiskondlikku debatti tonaalsust arvestades igati oodatav. „Selles debatis oli väga palju samba pihta suunatud kriitikat ja seda ka autoriteetsete kultuuri- ja ühiskonnainimeste poolt. Küsimus oli, kui paljudele need argumendid mõju avaldavad. Tulemustest näeme, et kriitika on mõjutanud ennekõike neid, kes varem olid samba kavandiga väga rahul, samas kui pigem rahul olevate inimeste hulk pole oluliselt muutunud. See tähendab, et teatud hulk elanikke, kes usuvad, et spetsialistid teavad paremini, on oma hoiakuid korrigeerinud,” selgitas Hämmal.

5. - 12. märtsini läbiviidud Omnibuss-uuringu käigus küsitles TNS Emor üle-Eestilises esinduslikus uuringus 503 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

7. märtsi seisuga on Vabadussõja Võidusamba rajamiseks annetanud umbes 11 000 inimest kokku 1,35 miljonit krooni.

Lisainfo:
Aivar Reivik
SA Vabaduse Monument juhataja


Jaanika Hämmal
TNS Emor projektijuht
Tel: 626 8531
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus