Uue esinduskogu esimene töökoosolek
Eestlased Saksamaal 09 Nov 2016  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2016/11/48667_001_t.jpg

1. rida vasakult: Merike Schümers-Paas, Maie Kisis-Vainumäe, Karin Rumming, Karin Ladva-Zoller
2. rida vasakult: Eha Salla, Meeli Bagger, Andres Vainumäe
3. rida vasakult: Sulo Rosenthal, Raimond Leitaru, René Tomingas, Erik Schneider
Puudub: Kaja Telschow (teda polnud koosolekul)

Käesolava aasta septembris valisid EÜSLi liikmed järgmiseks neljaks aastaks endale uue, XVIII esinduskogu. Esinduskogu delegaatideks valiti: Maie Kisis-Vainumäe, Raimond Leitaru, Andres Vainumäe, Sulo Rosenthal, Meeli Bagger, Karin Ladva-Zoller, Karin Rumming, Merike Schümers-Paas, René Tomingas, Erik Schneider, Kaja Telschow ja Eha Salla. Laupäeval, 5. novembril kogunesid vastvalitud delegaadid Haus Annabergi oma esimesele töökoosolekule.
Ühingu põhikiri näeb ette, et delegaadid valivad enda hulgast juhatuse, minimaalselt kolmeliikmelise tööorgani, kes aasta jooksul esinduskogu poolt vastu võetud otsusi ellu viib.
Juhatuse esimeheks valiti tagasi Maie Kisis-Vainumäe, asetäitjaks Meeli Bagger ja Sulo Rosenthal. Delegaadid otsustasid valida laiendatud juhatuse, sest aastatepikkune praktika on näidanud, et nii on juhatuse töö efektiivsem ning ideede ja otsuste kandepind laiem. Kaasistujateks juhatusse valiti René Tomingas ja Raimond Leitaru.
Tiheda tööpäeva jooksul kuulasid delegaadid ära EÜSLi 2015. a. tegevus- ja majandusaruanded, revisionikomisjoni ettekande. Arutleti jooksval aastal tehtu üle ning tehti plaane järgmisteks aastateks, k.a. EV 100 ühine tähistamine 2018. aastal. Kinnitati ka juhatuse poolt esitatud 2017. aasta majanduseelarve.
Muuhulgas pandi paika kuupäevad 2017. a. EÜSLi traditsioonilistele üritustele Annabergis:

Kultuuripäevad 31. märts - 2. aprill 2017
55+ Kultuuripäevad 28. mai - 1. juuni 2017
Perepäevad koos koroona- ja jakkoloturniiriga 10.-12. november 2017

Kuigi tegevus EÜSLi allorganisatsioonides on aktiivne ja mitmekülgne, tekitab muret liikmeskonna vähenemine. Vanu liikmeid läheb manala teel rohkem kui uusi liikmeid juurde tuleb. Delegaadid arutlesid meetmete üle kuidas järgmistel aastatel ühingule uusi liikmeid võita. Jõuti otsusele, et senisest rohkem oleks vaja ühingu tutvustamisel kasutada tänapäeva kommunikatsioonitehnika võimalusi.
Kokkuvõtteks võib öelda, et eestlus Saksamaal on siiski elujõuline. Jätkuvalt tegutsevad suure eduga neli eesti pühapäevakooli. Kohtadel alustatakse uute projektide ning ettevõtmistega (nt eestiteemalised filmi-ja kutuurifestivalid). Huvi EÜSLi traditisooniliste, ülesaksamaaliste ürituste vastu on tänu tublide korraldajate ennastsalgavale tööle ja huvitavale programmile endiselt kõrge.

Meeli Bagger
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus