Eesti Rada
ÜEKNi täiskogu koosolek Washingtonis Eesti Rada
Eestlased Saksamaal 15 May 2016 Eesti RadaEesti Rada
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2016/05/47587_001.jpg

Esireas vasakult neljas on ÜEKNi uus esimees - Marju Rink-Abel.

ÜEKNi täiskogu koosolek Washingtonis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolekul 22.- 23. aprillini olid kaheteistkümnest liikmesmaast esindatud 11 riiki delegaatide või esindajatega. Puudus Ukraina esindus. Pika päevakorra läbiarutamiseks kulus kaks pingelist tööpäeva.
Peale koosoleku avamist esimehe Laas Leivati poolt ning rakendamist sai sõna tervituseks EV suursaadik Ameerika Ühendriikides Eerik Marmei. Oma sõnavõttu alustas ta tänusõnadega. K.a. augustis möödub 25 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Nõukogude koomast ülesärgates kasutati ära ajaloolist võimalust, paljuski aitasid selleks kaasa eestlaste organisatsioonid välismaal. Väliseestlaste roll viimase veerandsaja Eestimaa arengutes on hindamatu väärtusega. Täname teid tehtu eest. Oma faktiderohkes ja huvitavas kõnes tõi härra suursaadik muuhulgas esile tänase Eesti positiivset kuvandit maailmas. Rääkides e-valitsusest, e-valimistest, e-residentsusest või e-lahendustest – ei saa Eestist maailma tasemel enam mööda vaadata. Samuti on Eesti maailmas esikohal start-up firmade arvu poolest ühe elaniku kohta. Ka PISA testi tabelis on eesti lapsed ühed edukamad Euroopas koos soomlastega. Kuid mureprobleemiks on tänapäeval julgeoleku küsimus, sest senine maailma julgeoleku arhitektuur on segi paisatud. Kogu maailm on muutunud ebastabiilsemaks. Seetõttu on vaja järjest rohkemate resursside investeerimist kriisidega tegelemiseks ja julgeoleku tagamiseks. Eesti paigutab endiselt 2% oma rahvuslikust koguproduktist kaitsekulutustele ja Eesti ei tee seda mitte ainult NATO pärast, eestlaste kaitsevalmidus on kõrge. Eesti Vabariigi kaitse tase on Euroopas üks kõrgemaid. Meil on ka tugevad liitlased ja hea relvastus – see kokku välistab ohu, et võiksid korduda eelmise sajandi 40. aastate sündmused. Oma kõne lõppedes vastas suursaadik kuulajate küsimustele.
Päevakorra kohaselt tutvustas juhatus eelmise aasta majandus- ja tegevusaruannet ja plaane jooksvaks aastaks. Pika ja põhjaliku ettekande tegi revisjonikomisjoni esimees Madis Laas, tehes ettepanekuid aruandluse parandamiseks ning juhtides tähelepanu mõningatele kitsaskohtadele juhatuse tegevuses aruandeperioodil.
Liikmesmaade tegevusaruandeid 2015. aastal aja kokkuhoiu huvides kohapeal ei käsitletud, maade aruanded olid delegaatidele eelnevalt maili teel tutvumiseks laiali saadetud. Maade delegaatidel anti võimalus vaid lühidalt tähtsaim välja tuua ja vastata küsimustele.
Pea kaks aastat oli töötatud ÜEKNi kodukorra uue variandi kallal. Tulevikukomisjon kui ka liikmesmaad olid esitatud mitmeid täiendus- ja parandusettepanekuid. Koosolekul arutati ja kinnitati uus kodukord, mis uuendusena muuhulgas näeb ette, et juhatuse esimees valitakse kaheks aastaks ning et kõigil ÜEKNi liikmesmaadel on üks koht juhatuses.
ÜEKNi tegevjuhi küsimus on olnud päevakorras mitmetel täiskogu koosolekutel, kuid asi ei ole paigast liikunud. Ametikoht, mis oleks palgaline ja osalise tööajaga, oli aasta algul välja kirjutatud. Marju Rink-Abeli sõnul oli laekunud mitmeid taotlusavaldusi. Otsustamaks, millist kandidaati valida, moodustati komisjon.
Üheks arutluspunktiks oli ESTO 2018 Torontos. Kuna puudus info korraldustööde käigust, ajakavast, programmist jne. ning ka Kanada delegatsiooni liikmed ei osanud midagi konkreetset teavitada, otsustati jääda äraootavale seisukohale.
Eesti Vabariigi 100. juubeliks otsustati kinkida ÜEKNi poolt raamat, mis sisaldaks lühitutvustus igast liikmesmaast koos rohke pildimaterjaliga. Raamat peaks valima 2018. aastaks.
Murelapseks ja seda juba aastaid on ÜEKNi ajalooraamat. Arutleti intensiivselt kuidas toimida edasi, sest oleks kahju selle projektiga, senini on valiminud neli head ning ülevaatlikku peatükki, poolele teele jääda.
Suure murega rääkisid delegaadid Tallinnas asuva Okupatsioonide muuseumi nime muutmise otsusest. ÜEKN oli oma selleteemalise pöördumise omanikele ning Eesti vastavatele ametkondadele juba saatnud. Nimi Vabamu oleks püüe kustutada osa eestlaste ajaloolisest mälust. Otsustati teha tööd kahes suunas, läbi isiklike kontaktide täiendav selgitustöö omanikele ning ÜEKNi eesti- ning ingliskeelsed pöördumised pressis.
ÜEKNi esimehe valimised toimusid eelnevalt vastuvõetud uue kodukorra alusel. Esimehe kandidaadiks esitati - esmakordselt ÜEKNi ajaloos naisterahvas – Marju Rink-Abel Washingtonist. Pr Rink-Abel, kes on aastaid olnud ka Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esimees, valiti ametisse rõhuva häälteenamusega. Kinnitati kolmeliikmeline revisjonikomisjoni koosseis ja liikmesmaad määrasid oma esindajad ning asemikud juhatusse. Samuti võeti vastu ÜEKNi tegevuskava ja eelarve 2016. aastaks. Arvestades k.a. pingelist eelarvet otsustati laekunud toetusi mitte rahuldada.
Järgmine täiskogu koosolek toimub 2017. aasta aprilli lõpul Stockholmis koos sümpoosiumiga teemal Eesti ja Läänemere julgeolek.

Meeli Bagger


E V Suursaadik USAs Eerik Marmei ning näha on ka veel koosoleku juhatajaid Jaak Juhansood ja Leelo Pukki
 - pics/2016/05/47587_002.jpg
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus