Eesti Elu
ÜEKN täiskogu: kellelgi pole õigust ESTO-sid lõpetada (1)
Eestlased Kanadas 19 Apr 2012  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Kaheteistkümne asukohamaa esindajad otsustasid äsja Tallinnas toimunud Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) aastapeakoosolekul, et ESTO “bränd” ega liikumine ei ole ühegi inimese ega organisatsiooni juriidiline omand, et kellelgi oleks õigus ESTO-sid lõpetada. Seega, kui leidub võimalikke korraldajaid, kellel tahtmist ja algatusvõimet ESTO-t läbi viia, oleks ebakohane sellist ettevõtmist takistada või taunida, pigem seda tiivustada.

ESTO-de püsimise tähtsus esitati mullu ka Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) poolt, kui teema taas avalikuks debatiks puhkes.

Samuti leidis ÜEKN-i täiskogu, et 2013. a. suvel peetaval Lääneranniku Eesti Päevade-ESTO ühisel pidustusel on ÜEKN-il kohustus kokku kutsuda traditsiooniline rahvuskongress, mis aastate vältel on olnud üksnes ÜEKN-i kohustus. Otsustati samaaegselt, et kuigi ÜEKN aktiivselt ei otsi uusi korraldjaid, täidab ta siiski edaspidi oma seni kestnud ülesannet järgmise ESTO asukohamaa kinnitamisel, olles ainsaks ülemaailmseks eestlaste foorumiks võõrsil.

EKN-i esindajad teatasid ÜEKN-i koosolekule, et kuue kuu jooksul teeb EKN otsuse, kas 2018. a. ESTOt, mis oleks osa Eesti Vabariigi 100. aasta juubeli tähistamisest, on võimalik korraldada Torontos. Sellega oleks ESTO-de järjekestvus garanteeritud vähemalt 2018. aastani.

Kahepäevasel kokkutulekul Tallinnas arutati põhjalikult aktuaalseid küsimusi, esitati iga liikmesriigi tegevusaruandeid, anti hinnanguid toetustaotlustele (mis anti juhatusele lõplikult otsustada), tutvuti lähemalt ÜEKN-i finantsolukorraga (andes juhatusele õiguse USA seaduste alusel kasutada lisakuludeks kuni 5% Vabaduse Fondi põhikapitalist) ning käsitleti mitmeid teemasid seoses võõrsil elavate eestlaste kogukonnaga.

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas algatusel võeti vastu järgmised otsused: kiita heaks EV Riigikogu otsus ametlikult tunnustada vabadusvõitlejateks neid, kes kaitsesid Eestit sõjas või aitasid iseseisvust taastada; anda juhatusele ülesandeks määrata “pressisekretär”, kes valmistaks ÜEKN-i tõekspidamistest lähtudes kirjalikke reageeringuid oluliste rahvuspoliitiliste küsimuste kohta; korraldada 2013. a ÜEKN-i aastapeakoosolek Torontos, kui ei osutu võimalikuks seda pidada LEP-ESTO raames San Franciscos.

Koosolekul linastati katkendeid valmivast filmist “Risttuules”, mis esitati produtsent Piret Tibbo-Hudginsi ja režissöör Martti Helde poolt. Filmi sisu – küüditamine – haaras vaatajaskonda nii kunstilisest kui ka rahvuspoliitilisest küljest ning otsustati ettevõtmist põhimõtteliselt rahaliselt toetada.


EKN-i esimees Markus Hess ja valitud liige Paul Läänemets pidasid rea koosolekuid Eesti ametiisikutega: IRLi esimehe Urmas Reinsaluga arutati eestlaste identideedi säilimist välismaal, koostööd EV valitsuse, erakondade ja keskorganisatsioonide vahel võõrsil ning ESTO-de jätkamist, milles IRL avalikustas omapoolse jaatava seisukoha; tutvuti riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ülevaatega EV välispoliitikast ning informeeriti viimast EKN-i ja CEEC-e (Central and Eastern European Coalition) tegevusest; arutati riigikogu liikme Liisa Pakostaga eesti keele õppimisvõimalusi, ning sellega seoses õppepartnerite ideid ning tehnoloogilisi arenguid selles valdkonnas. Hessil ja Läänemetsal oli lisakokkusaamisi Trivimi Velliste ja Enterprise Estonia esindajatega.


ÜEKNi esimehena jätkab Jaak Juhansoo, kes valiti tagasi ühehäälselt. Koosolekut juhatasid Avo Kittask, Aho Rebas ja Toomas Ojasoo.

Täiskogu koosolekule eelnes ÜEKN-i korraldusel sümpoosion “Väliseestlased ja Eesti meediad”, mis äratas suurt tähelepanu ning haaras arvukat kuulajaskonda. Seal esitatuga saab lähemalt tutvuda Peep Pillaku artikli kaudu Estonian World Review portaalis aadressil eesti.ca.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus