ÜEKN pressiteade ESTO tulevik (10)
Eestlased Kanadas 29 Sep 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
PRESSITEAde
20. septembril.2011

ESTO - mis saab edaspidi?

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) on lähtudes väliseesti keskorganisat-sioonide ettepanekutest otsustanud mis riikides ESTO-d toimuvad. ESTO-del on ÜEKN vastutanud vaid rahvuskongresside korraldamise eest, kus peamiselt on arutatud aktuaalseid eesti ja väliseesti poliitilisi küsimusi.

Välismaal elavate eestlaste huvid ja vajadused on aastatega muutunud. Eelmine ESTO leidis aset 2009 Münsteris, Saksamaal. See oli osavõtjate arvu poolest suhteliselt tagasihoidlik. Juba siis kerkis küsimus – kas ja sel juhul kus järgmine ESTO võiks toimuda.

ÜEKN liikmesmaade seisukohti arvestades on ÜEKN juhatus jõudnud arusaamisele, et ESTO-de korraldamise tuleks lõpetada.

ÜEKN-i juhatus on olnud kontaktis Eesti Rahvuskomiteega Ühendriikides (ERKÜ) ja Eesti Organisatsioonide Liiduga Läänerannikul (EOLL) Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, kes iga teine aasta korraldab Lääneranniku Eesti Päevi (LEP).

Järgmine kord on kavas korraldada Lääneranniku Eesti Päevi aastal 2013 San Fransiscos ja koostöös LEP2013 korraldajatega on ÜEKN-il kavas läbi viia viimane rahvuskongress ja ESTO-de pidulik lõpetamine.

Sellel üritusel ütleb ÜEKN lahti kõikidest oma kohustustest seoses ESTOdega.


Jaak Juhansoo
ÜEKN esimees
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus