ÜEKN-i üldkogu koosolek Saksamaal (3)
Eestlased Kanadas 13 Apr 2006 Eestlaste Kesknõukogu KanadasEWR
    Trüki   E-post   FB     
Ukraina ja Leedu eesti seltsid ÜEKN-i ametlikeks liikmeiks

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) üldkogu koosolek 31. märtsil ja 1. aprillil Bocholtis, Saksamaal kinnitas Ukraina Eesti Seltsi ja Leedu Eesti Seltsi hääleõiguslikeks täisliikmeteks. Mõlematel on kaks häält 35-liikmelises esinduskogus.
 - pics/2006/12993_2.jpg

ÜEKN-i täiskogu koosolekul osalesid järgmiste välis-eesti organisatsioonide esindajad: Austraalia Eesti Seltside Liit, Belgia Eesti Selts, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN), Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eesti Ühing Saksa Liitvabariigis, Inglismaa Eestlaste Ühing, Leedu Eesti Selts, Läti Eesti Selts, Rootsi Eestlaste Liit, Tshehhi Eesti Selts, Ukraina Eesti Selts ja Vene Eesti Selts.

EKN-i esindasid esimees Avo Kittask, Ellen Leivat ja Laas Leivat Kanadast, Jaak Juhansoo ja Veljo Areng USA-st ning prof. Priidu Pukk Rootsist.

Tihedas päevakorras esitati iga liikmesmaa tegevusaruanne. EKN-i esindaja Avo Kittask andis üksikasjalise ülevaate Kanada eestlaste tegevusest, tõstes esile neid üritusi, aktsioone ja tegevust, mis on unikaalsed teistega võrreldes: mulluste Moskvas toimunud 9. mai pidustustega seoses toimus pressikonverents Ottawa Parlamendi mäel; sariürituse „Meel ja mälu“ koosviibimised; ajalehe Eesti Elu edu võõrsil elavate eestlaste häälekandjana; Eesti Elu veebilehekülje suur levik ja külastatavus ülemaailmselt jne. Laas Leivat esitas aruande valmiva raamatu „Välisvõitluse kroonika” hetkeseisust ja palus teha sellele kaastööd pildi- ja muu raskelt kättesaadava materjali kogumisel.

Inglismaa Eestlaste Ühingu esimees Toomas Ojasoo andis põhjaliku ülevaate ESTO 2008 pidustuste eeltööst, mis peetakse Londoni Hammersmithi linnaosas. Kuigi ESTO 2008 ettevalmistused langevad väikese rühma aktivistide õlgadele, kinnitati, et organiseerijad tulevad siiski oma vastutusrikaste ülesannetega toime. Ka teiste riikide esindajad lubasid osutada kaasabi erinevate programmiosade läbiviimisel, täites kava võõrsil elavate eestlaste rahvuskutuuriliste üritustega.

Täiskogu koosolek kinnitas varem EKN-i peakoosoleku poolt vastuvõtud resolutsiooni, mis soovitab Eesti Riigikogul anda hinnang okupatsiooniaegsete kõrgemate kompartei funktsionääride ja võõrvõimu esindajate tegevuse kohta.

ÜEKN-i koosoleku raames korraldas Bocholti linnapea reakojas piduliku vastuvõtu delegaatidele, millest võttis osa ka Eesti suursaadik Saksamaal Clyde Kull.

Valimistel jäi eelmisel aastal valitud Jaak Juhansoo aklamatsiooni korras esimehe kohale.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus