Eesti Elu
Toronto Eesti Ühispanga peakoosolek (1)
Eestlased Kanadas 05 Apr 2012  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Miks panna oma raha Toronto Eesti Ühispanka? Põhjuseid on mitmeid: hea asukoht kesklinnas, parkimise võimalus, teenustasude puudumine, eeskujulik emakeelne teenindamine, kõrgel tasemel internetipangandus, üha laienev pangateenuste kasv jne. Peale selle on meie eesti pank Kanada pangandusmaastikul täiesti konkurentsivõimeline ning tegutseb edukalt, millele andis kinnitust ka aastakoosolek.


See toimus kolmapäeval, 28. märtsil Toronto Eesti Maja kristallsaalis. Koosolek algas täpselt kell 7 õhtul, oli lühike ja asjalik. Liikmetele oli juba varem posti teel saadetud panga finantsaruande kokkuvõte ning lühiülevaade tegevusest. Pank töötab endistviisi kasumiga. Ka sel aastal oli võimalik anda oma liikmetele boonusintressi.

Lea Kõiv, ühispanga nõukogu esimees, avas koosoleku ning teatas, et kohal on 61 liiget ning koosolek on otsustusvõimeline (hilinenutega kokku ulatus osavõtjate arv 67-ni). Ta tutvustas ja tänas nõukogu liikmeid ning avaldas erilist tänu Tarvo Toomesele, kes veerandsada aastat oma elust panga nõukogu liikmena on aidanud kaasa selle edukale tegevusele ja arengule.

Praegu on panga nõukogus 9 liiget, kõik meie ühiskonna nooremast generatsioonist. Nad teevad seda tööd vabatahtlikult oma igapäevase töö kõrvalt. Uued regulatsioonid näevad nüüd ette väljaõpet nõukogu liikmetele.

Krediitpankade arv väheneb pidevalt. Ainult suured ja edukad jäävad ellu. Meie pank on heas majanduslikus olukorras ja võime loota selle tegevuse edukat jätku vähemalt nii kauaks, kuni meie kogukond püsib elujõulisena. Toronto eestlaste esimese põlvkonna vananemine ning kahanemine tähendab ka panga klientuuri vähenemist. Möödunud aastal lahkus surma läbi 39 liiget, keda mälestati leinaseisakuga.

Kanada panganduse regulatiivsete nõuete suurenemine mõjutab enam ja enam ka krediitpankade tööd. Aruandlusnõuded on muutunud keerulisemaks. Toronto Eesti Ühispank on hästi toime tulnud uuenduste läbiviimisega. Senini on majanduslikult hästi läinud, vaatamata üldisele raskele olukorrale Kanadas ja mujal maailmas.

Panga häid töötulemusi tõi esile oma aruandes ka tegevjuht Tarmo Lõbu. Varade hulk on kasvanud üle 100 miljoni dollari, mida oleks olnud mõnikümmend aastat tagasi raske uskuda. Liikmetele jagati kasumist välja sel aastal sama palju kui möödunud aastal - 125,000 dollarit. Oma ettekandes projekteeris tegevjuht ekraanile mitmesuguseid graafikuid. Ühest selgus, et 50-59 aastased moodustavad suurima vanusegrupi meie panga liikmetest. See oli üllatus.

Pangalaenud on samuti suurepärases olukorras. Eestlased (vanemad eestlased eriti) elavad põhimõtte järgi, et „võlg on võõra oma”, ega armasta võlgu elada. Aga kui nad võtavad pangalaenu, siis püüavad selle kiiresti ära maksta. Pankadele on aga laenud tähtsaks sissetuleku allikaks. Laenude kasv möödunud tegevusaastal oli siiski 10,4 %, neist enamus kommertslaenud. Märkimisväärne osa sellest on mitte-eestlaste laenudel. Tegevjuht tutvustas uut panga teenistujat kommertslaenude alal Anthony Prosti.

Selliste koosolekute heaks tavaks on tänada panga liikmeid jätkuva usalduse eest, teenistujaid eeskujuliku ja professionaalse teenindamise ning nõukogu liikmeid suure panuse eest panga edukasse tegevusse. Sellega lõpetaski tegevjuht Tarmo Lõbu oma ettekande.

Pärast revisjonikomisjoni ja välisrevidendi aruandeid oli võimalus esitada küsimusi. Esitati vaid paar küsimust. Huvi oli ühispanga liikmete arvu kohta. Neid on praegu veidi alla 5000 ning enamus on eestlased.

Ümbervalimisele tulid kaks nõukogu liiget, Lea Kõiv ja Toomas Marley. Nad valiti tagasi aklamatsiooni korras kolmeks aastaks.

Järgnes koosoleku kõige huvitavam osa, nimelt Ekbaumi stipendiumide jagamine. Panga nõukogu sekretär Ellen Valter kutsus ette stipendiumite saajad, lugedes ette igaühe resümee. Nende eesti noorte saavutused, eesmärgid ja tulevikuplaanid olid muljetavaldavad. Imetlus stipendiaatide tubliduse kohta oli jutuaineks ka pärast koosolekut.

Stipendiumikomitee koosseisus Peter Poolsaar, Mihkel Tombak ja Ene Timmusk andsid üle rahalised preemiad. Tänavused stipendiumivõitjad olid: Talvi Parming (ei olnud kohal, kuna õpib Tartu Ülikoolis), Tiina Hiis, Aleks Kivi, Riho Maimets, Marika Mayfield, Kaare Naelapea, Mihkel Põldma, Heli Telmet, Heli Vanaselja ning USAst Mari Wichman. Noortele sooviti õnne ja edu tugeva aplausiga.

Omavaheline jutuajamine jätkus kristallsaali teises otsas, kuhu Eesti Maja kohviku perenaised olid katnud lauad rikkalike suupistetega.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus