Toeta oma rahvasaadikut otsustamisel - mida teha põlevkiviga? SI (1)
Eestlased Eestis 08 Oct 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Aprillis 2007 valmis Keskkonnaministeeriumis aastapikkuse avalike arutelude protsessi käigus ja arvukate huvigruppide osavõtul Põlevkivi arengukava. Vabariigi Valitsus esitas Riigikogu menetlusse aga otsuse eelnõu, mis erineb oluliselt sellest, milles teadlased, kodanikuühendused, kohalikud omavalitsused ja põlevkivi kasutavad ettevõtted ühiselt kokku leppisid. Riigikokku esitatud põlevkivi arengukava versioon on olulisel määral lahjendatud vaid ühe huvigrupi - põlevkivi kasutavate ettevõtete huvides. Põlevkivi arengukavast ja selle rakendusplaanist on võetud välja suur osa keskkonnahoidu tagavaist meetmeist, mis nähti ette keskkonnamõju hindamise aruande järeldustes. Et muutused on sisse viidud teiste huvigruppide arvamust küsimata, on Valitsus rikkunud kaasamise head tava ja teinud sellega kahju kodanikuühiskonna arengule.

Me soovime, et Riigikokku saadetaks kinnitamisele arengukava algne, huvigruppidega kooskõlastatud verisoon. Anna meie üleskutsele oma hääl ja saada see meie veebimootori abil ka oma rahvasaadikule (kui sinu valik Riigikogu valimistel ei osutunud valituks, võid kirja saata ka mõnele teisele kandidaadile). Kiri jääb küll anonüümseks, aga annab Riigikogu liikmele tagasisidet, et sulle lähevad korda tema otsused ja tegemised.

Tule www. roheline.ee/polevkivi

Tekst: Eesti Roheline Liikumine
Allikas: Valdur Lahtvee,

Sõltumatu Infokeskus www.si.kongress.ee
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus