Eesti Elu
Sinu hääl on tähtis (1)
Arvamus 15 May 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Mart Laar
Isamaa ja Res Publica Liidu esimees


Peatselt toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Eesti kodanikel on teist korda võimalik osaleda kogu Euroopa tuleviku kujundamises. Nendel valimistel on Sul võimalus mõjutada mitte ainult enda või oma lähedaste elu-olu Eestis, vaid ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Seekord ei pea me alustama nullist. Kõige aktiivsema Eestist valitud saadikuna on Tunne Kelam saavutanud Euroopa Parlamendis lugupidamise ning suutnud mõjutada Eesti jaoks olulisi otsuseid. Viie aasta jooksul saavutatud tulemuste üle võime uhkust tunda. Tunne on tõusnud oma saadikurühma eestkõnelejaks nii Euroopa ühiste väärtuste, Venemaa-suhete, inimõiguste kui Euroopa Liidu tuleviku küsimustes. Tema järjekindel töö aprillisündmuste järel Eestile europarlamendi toetuse saavutamiseks on teinud temast tänaseks saadikurühma küberkaitse-teemaliste arutelude eestvedaja. Viimaseks tähtsaks sammuks oli hiljuti Europarlamendi suure enamuse toel vastu võetud totalitaarsete rezhžiimide poolt kordasaadetud kuritegude hukkamõistmist käsitlev resolutsioon, mis on oluliseks aluseks ühisele Euroopa tulevikule. Võrdväärne hinnang totalitaarsetele kuritegudele ning nende ohvrite teadvustamine peavad tagama, et sarnased teod Euroopas enam kunagi ei korduks.

Isamaa ja Res Publica Liit on erakond, kelle saadikuil on parimad eeldused Euroopa Parlamendis Eesti huve kaitsta, sest kuulume parlamendi mõjukaimasse fraktsiooni - Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraatide saadikurühma. Mida rohkem saadikuid, seda laiem on haare, et mõjutada võimalikult paljusid poliitikavaldkondi. Teame ka, et mida tugevam on Euroopa, seda tugevamad on selle liikmed, kaasa arvatud Eesti. Euroopa tugevdamiseks peame ta välja viima ülemaailmsest majanduskriisist, astuma konkreetseid samme meie konkurentsivõime tõstmiseks ning tööhõive suurendamiseks. Meie roll on tugevdada väärtustepõhist Euroopat ning kaotada vahetegemine suurte ja väikeste, uute ja vanade liikmesriikide vahel.

Seejuures peame endale aru andma, et Eesti suutlikkus Euroopas ja maailmas läbi lüüa sõltub paljuski otsustest, mida tehakse Eestis. Kui Eesti ei suuda hoida tasakaalus oma eelarvet või ei tule toime tööpuudusega, jääme rahvusvahelisel areenil jänni. Euroopa Liitu kuulumine on võimalus, mis tuleb Eestil endal sisuga täita. Meil ei maksa lakkamatult küsida, mida saab Euroopa meie heaks teha, vaid me peame iseendalt ausalt ja selgelt küsima, mida saame meie teha Euroopa heaks.

Eesti kodanike otsus liituda Euroopa Liiduga oli oluline samm Eesti saatuse määramisel. See otsus tõi endaga kaasa nii võimaluse kui ka kohustuse kujundada Euroopa tulevikku Eestile parimal moel. Just seetõttu on ülimalt tähtis iga hääl nii kodumaal kui kodust kaugemal.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus