Eesti Elu
Raamat Eesti Vabariigi taassünnist (1)
Kultuur 06 Oct 2011 Raul PettaiEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2011/10/33674_1_t.jpg
Tarmo Vahter. “Vaba riigi tulek”. AS Eesti Ajalehed, Tallinn, 2011; 336 lk.

Sel suvel ilmus Eestis ajakirjanik Tarmo Vahteri sulest teos “Vaba riigi tulek”, mis kirjeldab kriitilist aega Eestis, 1991. a märtsist septembrini, mil taastati Eesti riiklik iseseisvus. Sissejuhatuseks on aga mainitud ka olulisi sündmusi 1990. a, nagu Ülemnõukogu otsus taastada Eesti Vabariik (30. märtsil 1990), lõpetada NSVL lipu, vapi ja hümni kasutamine (8. mail) jt. Pikemalt on kirjeldatud Interliikumise poolt teostatud rünnakut Toompeale 15. mail 1990.

Autor Tarmo Vahter vaatleb sündmusi kronoloogia seisukohalt, toetudes peaaegu täielikult ametlikele allikatele - riigiarhiivid, Eesti Komitee arhiiv, valitsuse istungite protokollid, kohtutoimikud, üksikisikute arhiivid (Lennart Meri jt.) jne. Tähelepanuväärsed on rohked tsitaadid tookordsete tegelaste sõnavõttudest, mis põhinevad heli- ja filmisalvestistel või protokollidel. Pildimaterjal raamatus on rikkalik: fotod inimestest, sündmustest ja isegi tähtsatest dokumentidest. Autori tänuavaldused näitavad kui laialdasele andmebaasile teos toetub. Aga nagu sellelaadilistes raamatutes ikka, määrab materjali rohkus/puudus isikute järjestuse. Nii näiteks kerkib antud juhul Arnold Rüütel silmapaistvalt esile.

Tekst on reportaaživormis, liigendatud kuupäevade (ja kriitilistel päevadel kellaaegade) alusel. Kokku on sarnaseid lühipeatükke 188, igal vastav pealkiri: “Õhtune appikutse” (Kodukaitse staap Tallinnas, 2. aprill), “Rünnak koidikul” (Luhamaa kontrollpunkt Võrumaal, 19. mai), “Mees tankil” (Moskva, 19. august), “Rüütel sõimas venelasi” (Eesti Komitee, 26. august kl 19:00), “USA tunnustus” (E. Jaakson, 2. september) jt.

Teos pole formaalne, politoloogilis-teaduslik analüüs, vaid põnev lend üle väga keerulise ja kiirelt muutuva olukorra. Lugejat tutvustatakse senitundmatute pisiasjadega, mis vahelgi määrasid ajaloo käigu. Sealjuures on enamasti hoidutud poolevalikust, kes tegi õigesti, kes valesti. Väliseestlastest esineb raamatus eeskätt peakonsul Ernst Jaakson (elulooga). Lühemalt on mainitud Johannes Kaiv, Jaak Roosaare, Rein Taagepera, Roman Toi ja Jüri Toomepuu.

Põhja-Ameerika eestlastele on raamat eriliselt huvipakkuv, sest kauguse tõttu polnud võimalik Eestis toimuvaid üksikasju jälgida ega nende tähtsust alati õigesti hinnata. Tagajärjeks on olnud lihtsustatud arusaamad sündmustest, gruppide ning üksikisikute panustest. Teos näitab, kui palju keerulisem oli tegelikkus ja kuivõrd peene niidi küljes kõik rippus. Tuleb vahest üllatusena, et siin nii populaarsed teemad - järjepidavus ja Tartu rahuleping - raamatus ei kajastu. Loeme aga 20. augustil Vabaduse väljakul toimunud suurest demonstratsioonist, kus Heinz Valk ütles muu hulgas: “Kas me jääme igavesti toetama põhimõtet, mille järgi Eesti iseseisvuse saavutamiseks ei tohi midagi teha enne, kui iseseisvus saavutatud on?” Uks oli tõepoolest lahti ainult lühikest aega. Tuleb seepärast olla tänulik kõigile, Ülemnõukogu, Rahvarinne, Eesti Komitee ja eeskätt rahvas ise, et raskest olukorrast hoolimata (mitte ainult poliitiline, vaid veelgi enam majanduslik!!) suudeti Eesti Vabariik ja tema iseseisvus siiski taastada.

Teos annab hea ülevaate ka maailmapoliitilistest teguritest, mis olid Eesti taasvabanemise aluseks. Gorbatšovi perestroika, aga veel enam KGB esimehe Vladimir Krjutškovi poolt alustatud riigipöörde katse augustis, lõid eeltingimused, et Eestil õnnestus ennast võõrast võimust vabastada. Seisund oli analoogne Vabadussõjale, kus samuti välised sündmused mängisid EV loomisel otsustavat osa.

Lõpuks olgu mainitud kahte arvustust ajalehes “Sirp” (26. augustil) mida soovitan asjast huvitatuile lugeda: “Vabariigi tulek vajaks ka uurivat analüüsi” (Jaak Allik) ja “Kuus otsustavat valikut” (Kaarel Tarand).
 
    Trüki   E-post   FB     
22 Feb 2018 12:37
"Ärkamise aeg" video Viivi ja Rein Lepik Tartust (2)
22 Feb 2018 04:45
Üks pilt - Kätlin De Flick
22 Feb 2018 04:40
FOTOD | Mälestusteenistusel Metsakalmistul meenutati riigijuhte DELFI
22 Feb 2018 04:17
JUHTKIRI | Palju õnne, saja-aastane Eesti riik! Eesti Päevaleht
22 Feb 2018 01:58
Positiv nationalism präglar Estland, Mats Olofsson, Västerbottens-Kuriren
21 Feb 2018 18:47
Ambassador James D. Melville Jr. Congratulates Estonia on Centennial
21 Feb 2018 17:24
Charles Robert Kipper Memorial Service February 17th. Live. 2 part
21 Feb 2018 17:01
Linda Eerika Kääramehe 100 aasta juubelilt Swiss hotellis Tallinnas
21 Feb 2018 15:00
"Mooskoka" talilaager tõi kokku Toronto ümbruse skaudid ja gaidid
21 Feb 2018 11:01
EELK Konsistooriumi pressiteade
21 Feb 2018 09:37
Charles Robert Kipper Memorial Service February 17th. Live.
20 Feb 2018 21:45
GALERII | Ligi 600 inimest matkas Johan Pitka mälestuseks (1)
20 Feb 2018 21:30
Tessa Virtue and Scott Moir legendary Canadian athletes: TSN's Jay and Dan
20 Feb 2018 04:42
Kuidas Tiit Ojasoo ja Indrek Saar Eino Baskinilt teatri käest võtsid: (1)
20 Feb 2018 04:09
WHY MADISON AVE. LOCATION & SITE ARE TOTALLY UNSUITABLE FOR AN ESTONIAN COMMUNITY CENTRE (12)
18 Feb 2018 20:34
KRISTJAN RANDALU Newsletter
18 Feb 2018 19:47
TÄNA 30 aastat tagasi. 8 Eesti Loomeliidud ja Eesti avalikkuse muutus 1988 – 2018 (2)
18 Feb 2018 15:56
Eesti “Räägime asjast”: “süvariik” on marus, sest nende sigadusi tahetakse kontrollima hakata (1)
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 25 2018 - igas kodus
Kooslaulmine EV100
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus