Eesti Elu
Quo vadis, Toronto Eesti Maja? (6)
Eestlased Kanadas 12 Dec 2008  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Seisame uue etapi lävel!

Reede, 5. detsembri õhtupoolikul toimus Eesti Majas Eesti Maja tuleviku koordineeriva komitee koosolek.

Koordineeriv komitee koosneb siinse ühiskonna nelja nn. nurgakivi-organisatsiooni – Toronto Eesti Maja (EM), Toronto Eesti Ühispanga (ETCU), Eesti Abistamiskomitee Kanadas (EAK) ja Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) esindajast.

Komitee taga seisab suurem esindajate kogu, mille liikmed kuuluvad nimetatud organisatsioonide juhatustesse.

Esindajate kogu eesmärgiks on uurida ja leida võimalikke lahendusi EM-i suurtele muredele, mis puudutavad hoone ülalpidamist, majandamist, remonti ja tulevikku. Eriti suureks mureks on vana koolimaja hoone, mis asub kahe eestlaste poolt ehitatud tiiva vahel – selle elektri-, vee-, kütte- ja muude süsteemide eluea lõpp on lähedal!

Tunnustades meie eelkäijate saavutusi EM-i omandamisel ja ülesehitamisel, tuleb nentida, et ilma Eesti Majata poleks siinse eesti ühiskonna tulevik mitte eriti optimistlik. Paljud EM-i asutajad ja ülesehitajad on nüüd siit ilmast lahkunud või erru läinud.

Majanduslik olukord nõuab iga-aastaseid toetusi ja annetusi, sest muidu ei tuleks ots otsaga kokku. Suur osa praeguse hoone põrandapinnast ei too ka mingit tulu.

Visioon ja lootus

Soov on luua kultuurikeskus, mis pakuks rõõmu meie vanemale põlvkonnale ning tooks eriti nooremaid eestlasi kokku, sidudes neid meie kultuuri ja rahvusliku tegevusega, hoolimata nende keeleoskuse tasemest.

Eesti taasvabanemisega on paljudes eesti päritoluga kanadalastes tärganud huvi kohalike eesti ürituste vastu. Tahame seda ergutada ja motiveerida sõbraliku ja meeldiva EM-i keskkonnaga ning ettevõtmistega.

Eesmärgiks on rajada hoone, mille kaudu saame tutvustada eesti kultuuri ja päritolu kohalikule kanada publikule.

Mõistagi tekib seoses selle algatusega mitmeid küsimusi.

Mida uut on ilmnenud siiani EM-i alternatiivide uurimisel? Sellest tööst oli juttu juba mõni aeg tagasi.

Möödunud aja jooksul on üht-teist ka tehtud. EM-i esimees Raivo Remmel kutsus kokku nelja suurema kohaliku eesti organisatsiooni esindajad 2007. a. suvel. Sellest ajast on esindajate kogu käinud koos iga kolme kuu tagant, arutades EM-i tulevikku. Koosolekutele on ka kutsutud eksperte. Juttu jätkus, arvamusi oli rohkelt, kuid tasapisi liiguti ka edasi. Oldi ühel meelel selles, et elujõuline EM määrab suuna Toronto eestlaskonnale ja ka Kanada eestlusele tervikuna.

2008. a. suve lõpul jõuti ristteele – kaaluti kuut ekspertide poolt koostatud tööprogrammi, et uurida ja kavandada võimalikke EM-i tulevikustsenaariumeid.

Nendest osutus parimaks firma Ernst & Young pakutud programm, mille koostasid kogenud, ent neutraalsed asjatundjad. Nad uuriksid olemasolevat hoonet, kohalikku ehitusturgu, majanduslikke variante ja kultuurikeskuse rajamise võimalusi.

E&Y alustab tööd „puhta lehega“, arvestades kohalike eesti organisatsioonide vajadusi ja ideid. Intervjueeritakse ühiskonna ja eesti ettevõtete juhtivaid isikuid.

I faasi töö kestab jaanuarist märtsini 2009, misjärel esitatakse raport. Projekti juhib esindajate kogu koordineeriv komitee, kuhu kuuluvad nelja organisatsiooni juhatuste poolt määratud isikud.
EM-iga seotud uuringud alluvad EM-i osanike ja seega ka Kanada eestlaskonna soovidele ja huvidele.

Kes kuuluvad koordineerivasse komiteesse; milline on nende kvalifikatsioon?

Kõik neli on aktiivsed, praeguse „juhtiva generatsiooni“ eestlased – nende järeltulijad, kes EM-i muretsesid ja selle tegevuse käivitasid. Niisiis – tõrvik on edasi antud!

Lea Kõiv (Eesti Abistamiskomitee Kanadas esindaja) – C.A., majandusteadlane, eriti tulumaksu jt. maksude alal, väga teadlik heategevate organisatsioonide staatusest;

Ken Valvur (Toronto Eesti Ühispanga esindaja) – C.A., ettevõtja, investeeringute pankur, omab suuri kogemusi majanduslike tehingute läbiviimisel;

Toomas Kütti (Eesti Sihtkapital Kanadas esindaja) – P.Eng., CMC, panganduse ja investeerimise kogemustega, konsultandina töötanud edukalt logistika alal;

Raivo Remmel (Eesti Maja esindaja) – P.Eng., insener ja ettevõtja, laialdaste ärikogemustega;

Ja toeks neile neljale:

Raoul Langvee (projekti koordineerija ja vahendaja) – MBA, turustamise ja müügi ala teadlane, ettevõtja ning samuti ajutine EM-i mänedzher 2009. a.

Kui laialdane on projekti I faas? Kui palju projekt maksab? Kes maksab? Kas sellest on ikka midagi kasulikku loota?

Projekti I faas hõlmab põhjalikku analüüsi – nullist kuni hoone ümberehitamiseni koos korterimajaga; kuni mujale kolimiseni ja kindlasti vahepealseid variante, mille peale keegi pole veel tulnud.

Õnneks ei oska me ennustada, mis tulla võib, sest töö pole ju veel alanud. E&Y on eksperdid, mitte meie; neid pole suunatud ja neile pole eeskirju antud.

EM-i tuleviku komitee tööd on lubanud toetada Eesti Abistamiskomitee, Eesti Sihtkapital Kanadas ja Toronto Eesti Ühispank. Igaüks neist on algkapitaliks pühendanud $25.000.

Osa sellest rahast katab E&Y töökulud, aga esindajate kogu on samuti varunud ka tulumaksu-, rahanduse-, juriidilist jm. nõuannet. Kõik esindajad neist neljast organisatsioonist teevad oma tööd vabatahtlikult.

Miks valisid EM-i juhatus, neljast organisatsioonist koosnev esinduskogu ja koordineeriv komitee sellise projekti alustamiseks nii kehva aja?

EM tegutseb praegu suurte raskustega; kogu projekt on pikaajaline ettevõtmine; majandus ja eriti kinnisvaraturg ei jää igavesti madalale tasemele, mistõttu ongi ehk just nüüd parim aeg eeltöödega alustada.

Milleks konsultant? Miks just Ernst & Young? Mida nemad teavad eestlastest, Eesti Majast, meie kohalikust eesti ühiskonnast?

Konsultandil on oskusi ja kogemusi, ta töötab täisajaliselt ning on erapooletu. Ta teab, milliseid küsimusi esitada, tal on kontakte ning tutvusi äri- ja ehitusmaailmas. Nad on sellist tööd enne teinud.

Esindajate kogu hindas kuue väga kompetentse ja suurte kogemustega firma ettepanekuid, nendest valiti parim.

Rahvatarkus ütleb, et „saad seda, mille eest oled maksnud“. Sellest printsiibist lähtuti ka siin ning toimiti põhimõttel – „teha asja üks kord ja õigesti“.

Suure osa kõnealusest tööst moodustab meie ühiskonna vajaduste uuring. Selleks koostab komitee organisatsioonide ja nende juhtide, aga ka äriisikute ja asjatundjate nimekirja. Uuringu protsessi tutvustatakse lähemalt uuel aastal, kui töö lahti läheb. Siis selgitame ka, kuidas iga asjast huvitatu saab oma arvamusi jagada projekti töörühmaga. Palume jälgida ajalehte Eesti Elu uuel aastal!

Kas meie, eestlased, poleks seda tööd ise saanud teha? Meil on ju ometi palju arhitekte, insenere ja ehitajaid.

Otsus oli, et alustame „puhta lehega“, eemaldades igasugused mõjutused ja arvamused uuringuprotsessist ning kaaludes kõiki alternatiive.

Pealegi on meil, eestlastel, I faasis ikkagi oluline roll, saame ju oma soove ja vajadusi esitada. Järgmistes faasides, kui eelistatav alternatiiv on juba selgunud, võib selle teostamisel langeda ülesandeid ka eestlastele.

Esindajate kogu leidis, et parimate kogemustega on firma E&Y, kes tagab meile asjatundliku ja ülevaatliku uuringu.

Kas sellist uurimist ja analüüsi pole varem tehtud? Mis on käesolevas nii erakordset? Ja mis sellest õieti saab?

Jah, ka minevikus on sellest juttu olnud ja uurimisi läbi viidud. Aga mitte kunagi varem pole EM olnud nii raskes majanduslikus olukorras ega vajanud nii suuri kulutusi hoone korrashoiule ja remondile. Varasemad uuringud viis EM läbi kas üksi või mõne eksperdi abiga.

Nüüd on aga neli organisatsiooni koos, kusjuures kolmel neist on ka majanduslikku potentsiaali kõnealuse uuringu toetamiseks; see lisab ettevõtmisele huvi ja indu. Nad teevad ka tihedat koostööd meie teiste organisatsioonidega, kellelt saadakse moraalset tuge.

Projekti vahendaja aitab kindlustada, et töö viiakse lõpule õigeaegselt ja eelarve raames, saavutades samaaegselt ettenähtud eesmärke.

EM-i taassünd tiivustaks ühtlasi nende eesti juurtega inimeste liitumist meie ühiskonnaga, kes on kaotanud kontakti eestlaskonnaga.

Kas naabrid lubaksid suurema hoone ehitamist? Kas siinsed eestlased nõustuksid EM-i ümberasumisega mujale?

On liiga vara teha järeldusi või spekuleerida ehitamise koha ja kolimise osas. Peame olema rahulikud ning andma võimaluse uuringute ja analüüsi teostamiseks. Alles siis tulevad kokkuvõtted, võimalused ja soovitused.

Ilmselt hakatakse küsima: „Kas minu organisatsiooni vajadustega arvestatakse? Kuidas me saame oma arvamusi esitada nii, et meid võetakse kuulda?“

Projekti raamkava näeb ette, et eesti organisatsioonide, isikute ja ettevõtete arvamusi võetakse kuulda ja neid arvestatakse.

E&Y tööprogramm hõlmab intervjuusid siinsete eesti organisatsioonide esindajatega ja ühiskonna juhtidega. Praegu paneb E&Y alles kokku tööprogrammi ja ajagraafikut.

Informeerime ajalehe kaudu meie ühiskonda niipea, kui selge ja asjalik protsess on selgunud, misjärel iga huviline saab arvamust avaldada. Levitame vastavaid uudiseid ka muude vahendite abil (veebilehed, e-mail jne).

Kahtlemata on ka neid, kes küsivad: „Kuidas on lood minu EM-i osatähtedega? Mis neist saab?“
EM-i osatähed on ikka kehtivad; neid levitati alguses selleks, et EM-ile ostukapitali koguda. Midagi pole muutunud, vajame endiselt majanduslikku toetust, kui tahame EM-i tegevuse jätkumist. Seetõttu on eriti oluline, et leiame kõik osatähed üles ja uuendame kontakt-informatsiooni (posti- ja e-maili aadressid, telefoninumbrid jne). Olemasolevaid EM-i aktsiaid võiksime vaadelda uue EM-i kapitalina.

Hoolimata E&Y uuringu tulemustest on kindel see, et vajame kapitali meie ühiskodu uuendamisel. Üks oluline osa sellest algavast uuringust ongi raha kogumine; samuti ka asjalik tulu- ja maamaksu hinnang, nii et uuendatud hoone omandaks parima võimaliku staatuse. Toetajatele on kindlasti võimalik pakkuda hüvitusi, nt. tulumaksukviitungeid, nimelisi tunnustusi uuendatud hoones jm.

Kes teeb otsuseid? Kelle sõna on maksev, kui tuleb aeg alternatiivide seast valida eelistatavaim?

Komitee ainult vahendab uuringu tööd. Kõik järgnev toimub korrapäraselt ja legaalselt. E&Y raport esitatakse koordineerivale komiteele, esindajate kogule ja EM-i juhatusele.

Raport ja selles esinevad alternatiivid peavad saama nii EM-i osanike kui ka laiema eesti ühiskonna poolehoiu ja heakskiidu. Algamas on mitmeaastane ettevõtmine ja selle aja jooksul avaneb kindlasti palju võimalusi arutlusteks ja ideede väljatöötamiseks – midagi ei juhtu otsekohe või üleöö.

Kuidas saavad siinsed eestlased selles protsessis osaleda ning rohkem teada sellest ettevõtmisest? Kuidas nad saavad aidata?

Jälgige ajalehte! Oleme astumas alles esimesi samme.

E&Y võtab kontakti paljudega. Kõik on teretulnud avaldama oma arvamusi ja ideid. Teatame võimalikest kontaktidest peatselt.

Lähem info tuleb uuel aastal, tänane pressikonverents oli vaid seniste tulemuste avaldamiseks ja E&Y töö tutvustamiseks.

Loomulikult näeksid komitee ja esindajate kogu meelsasti meie töö põhimõttelist pooldamist ja toetamist – kinnitust sellele, et sammume õiges suunas ja aitame jäädvustada ja edasi viia meie eelkäijate saavutusi.

Majanduslik toetus on ka loomulikult väga teretulnud – nii üksiktoetustena kui igakuistena. Mälestus- ja pärandustoetused testamendi kaudu on samuti väga oodatud. Sellegi kohta avaldame täiendavaid selgitusi niipea, kui oleme detailid paika pannud.

Kuidas antakse projekti arengust teada?

Jagame uut informatsiooni siis, kui E&Y töö on käivitunud (kuidas kontakti võtta, mis on selgumas, jne). Kavatseme rakendada mitmeid sidepidamise vahendeid. Levitame infot nii Eesti Elu kui organisatsioonide kaudu, kuhu enamik eestlasi ju kuulub. Kaalume ka veebilehtede ja meili võimalusi, et kiiresti levitada infot, nii et saaksime siduda võimalikult paljusid eestlasi sellesse ettevõtmisse.

Soovime kõikidele kaaseestlastele häid pühi ja õnnerikast uut aastat!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus