Eesti Elu
President Ilvese märkimisväärne loeng Harvardis (5)
Eestlased Kanadas 14 May 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
LEMBIT LAASBERG

22. märtsil 2010 pidas EV President Toomas Hendrik Ilves professor Nicolas Burnsi (Department of the Practice of Diplomacy and International Politics) kutsel loengu J.F. Kennedy School of Government’is Cambridge’is. Nende ridade kirjutajal kui pensionil oleval Harvardi fakulteedi liikmel oli võimalus presidendi loengut kuulata.

Presidendi väga hästi koostatud ja analüüsiv loeng käsitles vahekordi Euroopa Liidu (EL) ja NATO vahel — ning üksikute Euroopa Liidu liikmete vahel. Loeng puudutas ka Venemaa ja Eesti vahekorda. Oma faktidele toetuvas ja analüüsivas loengus kriipsutas president alla, et üks peamisi probleeme ELi ja NATO vahel on, et neil puudub formaalne ja korrapärane kommunikatsioon, mille tõttu pole loota, et olukord kiiresti paraneks, enne kui EL ja NATO omavahel rääkima hakkavad. Puudutades Venemaa ja Eesti vahekorda toonitas president, et see on ajalooline tõde, et Venemaa on alati loonud pingelisi vahekordi oma naabritega. Kahjuks pole ette näha, et Venemaa demokratiseerimiseks edusamme teeks. Selle tõttu on ka normaalne diplomaatiline läbikäimine Venemaaga raskendatud. Presidendi umbes tunniajaline loeng sai tugeva aplausi, millele järgnes hulk küsimusi kuulajaskonnalt, millele president andis kiired ja elegantsed vastused.

Olgu siin märgitud, et kuulajaskond koosnes peamiselt kõrgemat kraadi taotlevatest üliõpilastest, Kennedy Center’i ja teiste fakulteetide õppejõududest ja mõningatest väljaspoolt kutsutud külalistest. Küsimuste osas oli juttu ka tänapäevastest ja nõukogudeaegsetest ajalooraamatutest.

Professor Burns tänas presidenti väga huvitava ja valgustava loengu eest ning lootis presidenti ka tulevikus näha loengu pidajana. Peale oma loengu lõppu ja enne Kennedy Center’ist lahkumist kohtus president veel raamatukogus kahe eaka eestlasega: pensionil oleva Astra-Seneca Ameerika osakonna sisseostu juhataja, ENÜS-i vilistlase, 96-aastase Tamara Laasbergiga ja pensionil oleva Harvardi fakulteedi liikme, 87-aastase Lembit Laasbergiga, kes olid muidugi presidendiga kohtumise üle rõõmsalt üllatunud. Loengule järgnevale pidulikule presidendi auks antud õhtusöögile Harvardi Faculty Club’is oli kutsutud ka Bostoni Eesti Seltsi esimees härra Villu Tari koos abikaasa Kaariga (sünd. Valge).

Peale haruldaselt edukat loengut ja presidendi külaskäiku jääb ainult soovida, et president Ilvese loeng Harvardis pani aluse traditsioonile, mille kohaselt iga Eesti president tulevikus saab olema Harvardis loengu pidaja.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus