Pevkur: Eesti üks suurimaid väljakutseid on jätkuvalt rahvaarvu suurendamine (1)
Eestlased Eestis 20 Oct 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks „Laste ja perede arengukava 2012–2020“, mille üldeesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde, mis on Eestile demograafiliselt väga oluline.

Pevkur märkis arengukava kommenteerides, et meie ees seisvad väljakutsed nii rahvaarvu suurendamisel, abi vajavate perede ja laste toetamisel ning paljudes muudes perepoliitilistes küsimustes on suured, kuid omades tahet teha asju tänasest paremini ning tehes seda koostöös, on meil suur võimalus jõuda lähemale olukorrani, et meie riigis elavad rahulolevad pered ning õnnelikud lapsed. „Vanemahüvitis, selle jätkuna loodav vanemapension ja muud otseselt peredele kindlust loovad meetmed aitavad tõsta sündivust, kuid üksi sellest kindlasti ei piisa. Me vajame ka rõhuasetust esmasele ennetusele, et üha vähem lapsi ja peresid oleks silmitsi keeruliste probleemidega. Samuti vajame paremini toimivat toetuste süsteemi, mis aitaks rohkem neid, kes rohkem abi vajavad, millele juhtis hiljuti mäletatavasti tähelepanu ka Riigikontrolör, kvaliteetsemaid teenuseid perede abistamiseks, toimivamat lastekaitset ja palju muud“ täpsustas minister Pevkur.

„Laste ja perede arengukava 2012–2020: Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond“ koostati selleks, et tagada Eesti laste-ja perepoliitika professionaalsus, terviklikkus ja järjepidevus. Arengukava on vajalik, et lastele ja peredele suunatud riiklikud tegevused oleksid paremini kooskõlas, avalikud teenused oleksid sihtgrupile kättesaadavad ning laste ja perede vajadused oleksid ühiskonnas arusaadavamad. Tegevuste elluviimisel tõhustatakse lastekaitsesüsteemi, toetatakse positiivset vanemlust, pakutakse peredele tuge majandusliku olukorra parandamiseks ning luuakse võimalusi töö-, pere- ja eraelu paremaks ühitamiseks. Suurt rõhku pannakse ennetavate ja tõenduspõhiste teenuste arendamisele.

Arengukava raames jätkatakse tööd uue lastekaitse seaduse koostamisega, arendatakse välja väärkoheldud laste diagnostikasüsteem ning käivitatakse positiivse vanemluse programm. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöö toetamiseks ja efektiivsete teenuste kättesaadavuse tagamiseks luuakse laste ja perede nõuandekeskused. Käsile võetakse mahuka peretoetuste ja teenuste kontseptsiooni „rohelise raamatu“ koostamine, töötatakse välja peresõbraliku tööandja tunnistus ning arendatakse lapsehoiuvõimalusi. Palju rõhku pannakse elanikkonna teadlikkuse tõstmisele ning spetsialistide pädevuse arendamisele.

Lisaks lastele ja peredele puudutab arengukava otseselt riigiasutusi, lastekaitsetöötajaid, kõiki lastega kokku puutuvaid spetsialiste ja mittetulundussektorit. Arengukava koostamisse on panustanud üle saja eksperdi, kaasatud on olnud mitmed ministeeriumid, laste ja perede heaolu eest seisvad organisatsioonid, vabaühendused, teadusasutused, erialaeksperdid, otsene sihtrühm, ehk lapsed ja noored jpt.

Laste ja perede arengukava ning rakendusplaaniga saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi kodulehel www.sm.ee.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus