Olukord Eesti töökeskkonnas: stressi- ja kiusamisrohke ÕL (1)
Eestlased Eestis 04 Dec 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Toimetas Marge Sillaots ÕL

Tööinspektsioon viis koostöös Rakendusuuringute keskusega CentAR ning Turu-uuringute ASiga läbi üle-eestilise tööstressiuuringu, millest järeldub, et Eesti tööelu on stressirohke, levinud on seksuaalne ahistamine ning tihti kohatakse tööl kiusamist.

Nii stressi, läbipõlemise kui unehäirete näitajad on Eestis oluliselt kehvemad Euroopa jõukamate riikide keskmistest. Erinevate tööelu kirjeldavate tegurite ja tööstressi vahelisi seosed vaadates selgub, et juhil ja juhtimisel on mõju tööstressile – näitajad, nagu usaldus juhtkonna vastu, õiglus ja ausus organisatsioonis, tugi ülemuselt ja tunnustus mõjutavad töötajate stressitaset.

Eestis on seksuaalne ahistamine levinum kui Taanis: ligi 5 protsenti Eesti töötajatest ütles, et viimase 12 kuu jooksul on nad saanud töökohal ebasoovitava seksuaalse tähelepanu osaliseks. Taanis oli vastav näitaja 2,9 protsenti. Peamisteks ahistajateks on kolleegid ja kliendid.

Ligi 10 protsenti Eesti töötajatest ütles, et viimase 12 kuu jooksul on neid töökohal kiusatud. Taanis oli vastav näitaja 8,3 protsenti. Peamiste kiusajatena nähakse ülemusi. Seevastu on Eestis füüsilist vägivalda töökohal vähem kui Taanis – tulemused näitasid, et vaid 3,7 protsenti Eesti töötajatest on viimase 12 kuu jooksul ähvardatud füüsilise vägivallaga ning 1,4 protsendi vastu on kasutatud füüsilist vägivalda. (Taanis olid need näitajad vastavalt 7,8 ja 3,9 protsenti).

Uuring põhineb rahvusvaheliselt kasutataval küsimustikul, mis lubab Eesti töökeskkonda võrrelda teiste riikidega ning annab juhtimiskonsultantide ning ettevõtete käsutusse tänapäevased
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus