Eesti Elu
Mu kallid Kanada eestlased! (16)
Arvamus 16 Dec 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Jõuluaja lähenedes ja Vana Aasta lõpule jõudes on hea mõtiskleda minevikust ja valmistuda tulevikuks.

Meie esivanemad leidsid Kanadas varjupaiga Teise Maailmasõja poolt põhjustatud kaose ja hirmu eest. Siia suurepärasele maale saabudes moodustati nõukogu, mille abil saab alles hoida, suunata ja kasvatada Eesti väärtusi, hoida koos ja tugevdada kogukonda ning edendada jõulise ühisrindena ajaloolise kodumaa iseseisvust.

Unistus iseseisvast Eestist täitus kakskümmend aastat tagasi, kuid tänaseks on asjaolud muutunud ning vajadus Eestlaste Kesknõukogu järgi pole vähenenud. Peame hoidma ja säilitama ühistel väärtustel ja kultuuril põhineva tugeva kommuuni. Meie kogukond on praegu raskes üleminekuetapis, paljud organisatsoonid on stagneerumas või koguni lagunemas.

Samas on Eesti, bona fide täht EU-s, siiski pidevalt ohustatud ebasõbraliku välisjõu poolt. Eesti vajab meie kogukonnalt pidevat valvsust, tähelepanu ja toetust. Kui me ei tegutse otsustavalt just nüüd, on risk kaotada kõik, mida esivanemad ehitanud ja saavutanud on. Seda nii Kanadas kui Eestis.

Seetõttu teen ettepaneku, hoidmaks ja säilitamaks kõike seda õnnistust, mis nii iseenesestmõistetavana tundub, et Eestlaste Kesknõukogu viiks koheselt ellu kaasamise poliitika, mis oleks üheks osaks praegusest valimistsüklist: et kõik kandidaadid oleksid kaasatud transformatsiooniprotsessi ja konstitutsioonilised muutused oleksid algatatud ja sätestatud otsekohe. Laiendamaks esindatust kõigis sektorites.

Meie kogukonna liikmed, kaasa arvatud kandidaadid, on pööranud mu tähelepanu käesolevate valimiste kitsaskohtadele. Sõltumatul valimiskomisjonil on rohkelt organisatoorseid küsimusi; esile on kerkinud mitmeid puudusi, sealhulgas oht, et kandidaate eemaldatakse valimisnimekirjadest. Nad võivad tunda end tõrjutuna ja kaotada osalemismotivatsiooni, mis oleks praeguses olukorras vastuvõetamatu ja lubamatu. Teen ettepaneku, et praegune elimineeriv protsess asendataks uue, kõikehõlmava protsessiga, et kõik oma kandidatuuri esitanud isikud valitaks uude volikogusse, andes neile võimaluse toetada arengut, ehitada laiem baas ja keskenduda tugevale tulevikule.
Koondagem oma jõud, töötagem käsikäes ja üksmeelselt. EKNi töösse peame kaasama kõik Kanada eestlased, noored ja vanad, Lääne- ja Idasektori elanikud ja kõik piirkonnad peavad olema juhitud EKNi poolt. Meie tulevikustrateegia peab olema orgaaniline ja mida suurem on kodanike kaasatus, seda laiem on ka meie häälte kõlapind. Praegust olukorda ignoreerides ja muutuste vajalikkust eitades ei saa me olla jätkusuutlikud ja võime kaotada oma niivõrd vajaliku identiteedi siin Kanadas.
EKN-i nimel soovin kõigile rõõmsaid ja õnnistatuid Jõulupühi ja

Head Uut Aastat!


Markus Hess, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas esimehe kohusetäitja
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus