MTÜ VEB TÕEFOND (1)
Eestlased Eestis 04 Feb 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Ilmselt on tänaseks iga Eesti elanik ja paljud eestlased, kes maailma eri paigus elavad kuulnud mingilgi moel VEB-fondiga seotud skandaalist, samuti meie “lugupeetud poliitikute” ja Eesti Panga ametnike osast selles loos. Valet ja vassimist on kuhjaga, kaasosalisi on tabanud mälukaotus. Aastaid on VEB-fondi lugu uputatud vaikimise ja valede merre!

Toomas Kümmel on kirjutanud:
”Tänaseks on päevavalgele tulnud ja kinnitust leidnud selle suurvarguse tehniline pool.
9.veebruaril 1995 saabus Eesti Panga presidendi Siim Kallase nimele kiri VEB-st. Selles paluti seoses „sise-valuutavõla reguleerimisega VEB-i ja tema klientide vahel“ teatada VEB-i nende klientide andmed, kes olid Venemaa residendid. Sellest saigi alguse VEB-i nn suurvarguse tehniline skeem, millega kanditi Eesti valitsuse ja keskpanga nõuded VEB-i vastu hämara taustaga vene firmale TSL International (üle 32 miljoni dollari), kes raha PEP-i külmutatud korrespondentkontodelt ka kätte sai. Hiljem kanti TSL International VEB Fondi nõueteomanike registrisse nõudega 0 krooni! Kuid välja kanditi veel teisigi nõudeid.

2011. aastal seljatasid VEB Fondi võlausaldajad kohtuvaidluses riigi. Kuid riiki esindav valitsus hakkas kohtuotsust ignoreerima. Selle tulemusena määrati riigile ennekuulmatu trahv, 3200 eurot kohtuotsuse täitmata jätmise eest! Riigikogu etendas jälle kummitemplit, kinnitades valitsuse esitatud näilise otsuse õiglase hüvitise määramiseks kannatanutele.
Kuid mis kõige skandaalsem, Riigikogu otsuse eelnõu seletuskirjas räägiti täiesti rahulikult VEB Fondi ümber toimetatud kriminaalkuriteost. Nimelt kanditi VEB-i külmutatud kontolt vahendeid välja veel 1998. aastal selleks ajaks likvideeritud PEP-i võltsitud maksekorraldustega. Enamik varjatud tehinguid käiski tollal tegelikult Ühispanga kaudu.

VEB-i ümber aastate vältel jutustatud valed hävitavad meie demokraatiat ja kodanikuühiskonda. Selles osalenud autute tegelaste ringkaitse on maandunud legaalsete katusorganisatsioonide kontrolliks põhiseaduslike institutsioonide üle. Selle olukorra jätkumisel ei ole meie riigil tulevikku.”

Uurivale ajakirjanikule Toomas Kümmelile on veeretatud takistusi tõe väljaselgitamise ette, teda ähvardatakse, püütakse mõjutada. Teda tundes tean, et teda saab hävitada, aga ei saa painutada ega sundida loobuma alustatust. Tean Toomast kui ajakirjanikku, kes võitles õigeusu kiriku tagasi Eestile, oli tšetšeenidele raskel ajal dokumentalistina sõjatandril, külastas Balkanit konfliktidest räsitud ajal, sundis ametist lahkuma siseministri, nõukogude ajal sovjeti režiimi vastu astunud koolinoorte üle kohut mõistnud omaaegse kohtuniku jne.

Olles tutvunud Toomase avaldatud materjalidega VEB-fondi suurvarguse kohta, palun teil võimalusel anda oma toetus, et uurimistegevus saaks jätkuda. Vabakutselise ajakirjanikuna Eestis töötamine on finantsiliselt ebakindel, ei taga pidevat kindlat sissetulekut, eriti nii "ebapopulaarsel" teemal, tööd on aga kindlasti vaja jätkata.

Toomas Kümmel on alates 2004.aastast seda tööd praktiliselt üksi teinud, Eesti Pangale ja poliitilisele eliidile vastu seisnud. 2004.aastal ilmus tal sellest uurimistööst ka raamat „Isamaa rüüstajad“.

Huvitaval kombel on selle 45 miljoni dollari kadumise loo peategelased seni suhteliselt vait olnud. Alles alates eelmise aasta lõpust on see asi tõsisemalt taas rohkem avalikkuses kajastatud.

Tänu sellele on praegu unikaalne võimalus selgitada selles loos niipalju tõde kui vähegi võimalik. Toomase töö on selles olnud määrav. Kuid ta jätkab seda ja teeb tõesti lausa looma kombel tööd edasi. Olete seda kõik ka ajakirjanduse vahendusel kuulnud ja näinud. Ja seda kõike ei pea ta üksinda omadest vahenditest kodanikuajakirjanduse korras tegema! Teda on vaja toetada, kui me tahame, et tõepoolest midagi muutuma hakkaks. Kui me jätame seekord võimaluse muutmiseks kasutamata, pole põhjust pahandada kui meie lapsed ei soovi tulevikus elada siin maal.

VEB-fondiga seonduva uurimine ja oluliste faktide päevavalgele toomine on kõigi ausate kodanike huvides.
Aeg aga ei oota, palun andke oma vastus. Toomasel ei ole aega sellega ise tegeleda ja tagasihoidliku inimesena on küsimine talle raske. Las ta teeb oma tööd, aitame tal selles lõpuni minna ja toetame vastavalt südametunnistusele ja võimalustele.

Toetades MTÜ VEB TÕEFONDi, toetad VEB-fondi teema uurimise jätkumist.

MTÜ TÕEFOND on loodud 18.oktoobril 2012 avalikes huvides. Eesmärgiks on VEB Fondi tegevuse uurimine ja selgitamine avalikkusele. Moskvast, Venemaalt endisest Vnešekonombankist (Välismajanduspangast - VEB) Eesti pankade külmutatud korrespondentkontodelt valuutavahendite kadumise põhjuste ja tagajärgede uurimine ning selgitamine avalikkusele.
Arveldusarve: SEB 10220212859220
Välismaalt: SEB EESTI
SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X
IBAN: EE881010220212859220

Lisasin lingi ilmunud artiklitest.
http://w3.ee/index.php?id=51&a....

Ette tänades kõikide toetuste eest.

Lugupidamisega
Arne SarapuuToomas Kümmeli samal teemal raamat ilmus 2004.a.
 - pics/2013/02/38588_001_t.jpg
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus