Moodustati Eesti Rahvusarengu Instituut SI (3)
Eestlased Eestis 11 May 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Alates tänasest asub registris Eesti Rahvusarengu Instituut, mille eesmärk on rahvuslaste liikumise teoreetiliste, metodoloogiliste ja metoodiliste aluste rajamine, läbiarutamine ja levitamine ning Eesti teaduse, hariduse, kultuuri ja elukvaliteedi arengute uurimine.


Esinduslikuks sotsiaalvaldkonna uurimisasutuseks kavandatud ERI rajamise mõte kuulub professor Ülo Vooglaiule ning selle liikmeskonda kuulub 15 haritlast, nende seas kolm teaduste doktorit. Instituudi kolm tegevussuunda on kultuur, riiklus ja majandus ning neid koordineerivad hetkel ERE akadeemilise nõukogu liikmed: Priit Uring riikluse, Mait Raun kultuuri ja Märt Kunnus majanduse suunda.

"Tänaseni on sotsiaalne problemaatika Eesti Vabariigis pea täiesti unaruses. "Trikk" on seisnenud selles, et sõnale "sotsiaalne" on antud selline tähendus, mis välistab sotsiaalsete probleemide, sh sotsiaalseta pingete ja nende põhjuste uurimise. Tänaseni ei ole peetud ühegi eelnõu arutamisel oluliseks, millised tulemused ja tagajärjed võivad tekkida selle seaduse rakendamisel. Seadusloome tervikuna on tagasisidestamata," kirjeldab Ülo Vooglaid hetkeolukorda Eestis.

Märt Kunnus loetleb mõned ERI konkreetsed uurimisteemad: 1930. aastate vaikiv olek; 1990. aastatel toimunud rahvusluse vaigistamine; Jüri Kuke justiitsmõrva sõltumatu juurdlus; Kaarel Eenpalu toimiku näidisanalüüs; Georg Meri jt toimikute kadumise asjaolude selgitamine. Aga ka kommunistide olemuse määratlemine, Nürnbergi kohtu statuudi uurimine, õigusliku järjepidevuse doktriin, rahvuslusega seotud põhimõistete määratlemine.

Ülo Vooglaid märgib, et Instituudil on tarvis selgeks teha sootsium ja selle funktsioneerimise, muutumise ning arengu eeldused, tõkked, printsiibid, rütm ja pinged.

"Mittesüsteemne tegevus ei saa efektiivseks kujuneda. Teadvustada on vaja ka need eeldused, millele tänu tekib moraalne õigus võimu taotlemiseks, võimul püsimiseks ja kui vaja, siis ka võimu loovutamiseks neile, kes esindavad rahva ideaale paremini ja on suutelised tegutsema efektiivsemalt," märgib Vooglaid.

ERI kavatseb teha riigile ja muudele asjaosalistele ettepanekuid Eesti arengu, tuleviku, elukeskkonna, heakorra ning infrastruktuuri küsimustes, korraldada uuringuid ja küsitlusi, vahendada koostada Eesti tarbeks arengukavasid ja seista hea nende tutvustamise eest, korraldada ja edendada Eesti elanike ühistegevust, koguda, säilitada ja levitada Eesti ajalugu ja eestipärast puudutavat informatsiooni ning palju muud.

Allikas: Märt Kunnus
Kontakt:
SI portaal www.si.kongress.ee
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus