Eesti Elu
Miks valida Euroopa Parlamenti? (3)
Arvamus 15 May 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Tunne Kelam, Euroopa Parlamendi liige, IRL

Hea lugeja,

7. juunil toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Eesti kodaniku jaoks on just Europarlamendi valimised kõikidest üldvalimistest kõige vastutusrikkamad. Miks?

Põhjus on lihtne. Riigikokku valitakse 101 rahvaesindajat, kohalikesse volikogudesse sadu inimesi. Euroopa Parlamendis on Eestil vaid 6 kohta. See tähendab, et just nende pooletosina koha täitmisel on valija jaoks tavalisest tõsisema järelemõtlemise koht. Me ei tohi lubada luksust kergemeelse otsuse tulemusel eksida, mille tagajärjeks oleks viis aastat poole jõuga või ebapädevalt tegutsev saadik. Viie aasta kogemus Euroopa Liidus (EL) kinnitab, et Euroopa Parlament (EP) ei ole suvaline jututuba, kus Eesti huve ei olevat võimalik kaitsta. EP määrab ametisse täidesaatva organi – Komisjoni ning kontrollib selle tegevust, kinnitab ELi eelarve ja tema laualt käib läbi ligi 2/3 kogu ELi õigusloomest, millesse rahvasaadikud muudatusi teevad. Parlamendil on eriti jõuline osa ELi välissuhtluses ning inimõiguste kaitsmises üle kogu maailma. Lissaboni leppe jõustumisega kasvab parlamendi osa veelgi.

Valiku teeb seekord keerukamaks asjaolu, et kodanik ei saa valida konkreetset isikut ega mõjutada juba ette antud kandidaatide pingerida. Teie saate teha valiku erakonna kui terviku kasuks. Just seetõttu on väga oluline teha see valik enda jaoks põhjendatult, mitte mehaaniliselt. Lähtugem sellest, et seekord valime esmajoones Eesti kui terviku esindajaid. Vajame esindajaid, kes suudaksid mõelda ja tegutseda niihästi Eesti kui ka kogu Euroopa huvides. Tänases majanduslanguses annab kindluse, et säilitame stabiilsuse ja tuleme kriisist edukalt välja just kuulumise tõttu ELi (lisaks eesti leidlikkus ja jonn).

Majanduskriis on võrsunud aga väärtuste kriisist. Majanduse taastamine algab tõeliste väärtuste teadvustamisest ning nende alusel tegutsemisest. Eesti inimestel on äsjasest minevikust suurepärane kogemus sellest, kuidas usule ja väärtustele tuginev algatus võitis hirmu ja lootusetuse. Üks ELi keskseid väärtusi – solidaarsus – mõjutab oluliselt ka liikmesriikide majanduslikku heaolu. Samas ei saa solidaarsus ausal ja täiel määral toimida, kui selle osapooled ei hinda sarnaselt oma ühist minevikku.

Seetõttu võin uhkusega öelda, et 2. aprillil kandis vilja 5 aastat kestnud järjepidev selgitustöö nii Europarlamendis kui kõikvõimalikes muudes institutsioonides – EP võttis suure enamuse toel vastu Euroopa südametunnistust ja totalitaarsete rezhiimide poolt korda saadetud kuritegude hukkamõistmist käsitleva resolutsiooni. Meie, algatajate, lähtekohaks oli kõigi ohvrite võrdne teadvustamine, nende väärikas austamine ja mälestuse jäädvustamine, mis võib ainsana tagada, et läinud sajandi koletuslikud kuriteod 21. sajandil enam ei kordu. Esmakordselt tunnustab Euroopa nüüd tervikuna kõikide siinse maailmajao rahvaste kannatusi – see on ühe väikeriigi jaoks erakordne töötulemus.

Mis oleksid head põhjused eelistada seekord Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL)? IRL, mis on välja kasvanud Eesti vanimatest, Eesti iseseivuse eest seisnud ning juba 20 aastat tagasi Euroopa suunas sihi seadnud erakondadest, esindab suurimal määral ühinenud Euroopa tegevussuundi ja väärtusi, mis eestlastele tähtsad – orientatsiooni nõukogude süsteemist Euroopasse, majandusuuendusi, kaitsevõime tugevdamist, haritust, usaldusväärsust, ja põhimõtete järjepidevust. IRLi esindajad ei viska püssi põõsasse ega vaheta põhimõtteid. Nad seisavad kõige kindlamini ka Euroopa ühtse kultuuripärandi ning Eesti rahvuskultuuri eest.

Euroopa arengute ja muutuste kujundamisel on määrav roll suurtel poliitilistel jõududel. IRL on Euroopa suurima poliitilise jõu – Euroopa Rahvapartei (ERP) – liige. Selle saadikurühma koosseisus on iga Eesti esindaja kasutegur kaks korda suurem meile oluliste eesmärkide saavutamisel kui näiteks liberaalide rühmas, mis esindab kaheksandikku parlamendi liikmeist. ERP, kuhu kuulusid pea kõik Euroopa ühinemise asutajad, on nagu hästi sissetöötatud ahi, mis ei aja suitsu sisse ja kus tõmme on alati tagatud. Et Eesti saadikuist oleks meie riigile maksimaalselt kasu, siis on põhjust saata neid rohkem ERP-sse.

ERP on käesoleva majanduskriisi ületamisel ja vajalike reformide läbiviimisel võtmepositsioonis. Juba 60 a tagasi hakkas ERP rakendama sotsiaalse turumajanduse poliitikat. Ka praegu seisab ta kodanike enamusele kõige lähemal, viies ellu mõistlikku ja inimlähedast keskteed ühelt poolt liberalismi piiramatu turuvabaduse ning teiselt poolt sotsialistliku riigi rolli ülepaisutamise vahel.

ERP sümboliks on süda. See tähendab, et iga inimese kordumatuse, tema väärikuse ja vabaduse austamisele rajatud poliitikat aetakse mitte üksnes kainete arvestuste, vaid solidaarsuse ja nõrgemate toetamise teel. ERP on olnud ELi laienemise juhtivaid jõude. Selle erakonna algatusel võeti 1983. a vastu esimene Balti riike toetav resolutsioon ning just ERP juhtis eelpool mainitud Euroopa südametunnistuse ja totalitarismi resolutsiooni teokssaamist. Täna on ERP võimul 19 liikmesriigis 27-st. Tänases tegelikkuses on ERP Euroopa liikumapanev jõud – nii majanduse taastamisel, Atlandi-üleste suhete kujundamises, solidaarsuse ilmutamisel kui ka põhiväärtuste kaitsel. ERP on jõud, kes ühendab hea programmi selle elluviimise võimega.

Mis puutub IRLi, siis võitlesime viis aastat tagasi välja avatud nimekirjad. IRL taotles ka nendeks valimisteks kodaniku õiguse taastamist. Õigust teha isiklik valik konkreetse kandidaadi, mitte partei kui terviku kasuks. See IRLi eelnõu on Riigikogus kahjuks blokeeritud Keskerakonna, Reformierakonna ja Rahvaliidu poolt. IRL lubab vähemasti järgmisteks eurovalimisteks kodaniku tegeliku valikuõiguse taastada. Olen sügavalt veendunud, et kodanikul peab olema õigus hääletada konkreetse isiku poolt ning seega võimalus muuta oma valikuga erakondade koostatud pingerida.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus