Meile kirjutatakse Eestist: Vabadusvõitlejate arest (1)
Eestlased Eestis 26 Jan 2007 Kuno RaudeEWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse (EVTÜ) 5. oktoobri 2001. a. koosolek otsustas teha algust ühenduse kroonika kirjutamisega. Sinna see otsus jäi. Puudus raha raamatu trükkimiseks ning tugev tahe ja oskused otsustatu elluviimiseks.

Vabariigi valitsuse poolt loodud represseeritute valitsuskomisjon arutas 2004. a jooksul korduvalt Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse (EVTÜ) rahataotlust raamatu koostamiseks ja trükkimiseks. Kuid alati segasid otsustamist Eesti Vabadusvõitlejate Liidu (EVL, Gunnar Laev, Heino Kerde) pakilisemad rahataotlused: Maarjamäe mälestusväljaku ehitamise lõpetamine, hukatud kaadriohvitseride nimekirja koostamine, Eesti vabadusvõitlejate 2004. a. kokkutuleku korraldamine jpm.

Otsus raha eraldamiseks riigieelarve vahenditest võeti vastu veebruaris 2005. Samal aastal kirjutasin alla lepingu justiitsministeeriumiga. 30.000 krooni seisis nüüdsest EVTÜ arvel. Algus oli tehtud, lepinguline kohustus riigi ees võetud. Kaastööde kirjutamiseks andsid oma nõusoleku Hendrik Arro, Vaino Kallas, Erich Puusaag, Kuno Raude, Kalju Remmelgas, Harri Rent, Arvo Salumäe, Ants Teder ning Armand Trei. Vajalike fotode leidmisel lubasid abiks olla ja olid Kalju Remmelgas ja Heino Järv. Raamatu koostamine ja kõikvõimalike organisatsiooniliste küsimuste lahendamine usaldati allakirjutanule.

Kui keegi arvab, et raamatu „Tallinna vabadusvõitlejad” koostamine sündis eriliste valudeta, siis ta eksib. Ning eksib rängalt. Aga tõsiasi on see, et 10. jaanuaril 2006 oli raamatu esialgne käsikiri valmis ning see anti üle trükikojale. Juba 17. jaanuaril jõudis käsikiri keeletoimetaja kätte. Jätkus pidev töö raamatu täiendamisel ja viimistlemisel, mille tulemusena oli ilmavalgust nägemas 340-leheküljeline teos. Kummitama hakkas rahapuudus. 20.09.2006.a. võttis EVTÜ juhatus vastu põhimõttelise otsuse, mille kohaselt raamat „Tallinna vabadusvõitlejad” tuli luua raamatu kirjastaja EVTÜ vahendite arvel, milleks tuli otsida uusi sponsoreid. Abikäe ulatas SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond (Fond). Tänu justiits- ja kaitseministeeriumile ning nimetatud fondile nägi raamat 2006. a detsembri keskel ilmavalgust.

06.12.2006 tegin EVTÜ juhatusele ettepaneku annetada raamat EVTÜ- ja represseeritute valitsuskomisjoni liikmetele, kaastööde autoritele ning EVTÜ koostööpartneritele tasuta. Löök tuli sealt, kust seda võis kõige vähem oodata. Seni osavõtmatult toimetamisi raamatu kallal jälginud EVTÜ juhatuse liige ja EVL juhatuse esimees Gunnar Laev esitas EVTÜ juhatusele nõudmise mingi olematu võla tagastamiseks. Kellele? Kaitseministeeriumile? EVL-le? Või EVTÜ-le endale? Et vältida tõsist konflikti vabadusvõitlejate vahel ning tulla vigastusteta välja tekitatud olukorrast otsustas EVTÜ juhatuse 06.12.2006.a. koosolek panna raamatu müügile. See otsus oli meeltmööda vabadusvõitlejate katusorganisatsiooni esimehele Gunnar Laevale.

18. detsembril 2006 toimus raamatu „Tallinna vabadusvõitlejad” esitlemine Eesti Rahvusraamatukogus. Saanud teada, et raamatut kavatsetakse müüa „võlgade” katteks sümboolse tasu eest ka vabadusvõitlejatele, tõstis häält Fondi juhatuse esimees Heino Kerde. EVTÜ juhatuse esimees vaikis. Selle asemel, et enne jõule aidata kaasa raamatute jõudmisele Tallinna vabadusvõitlejateni, andis Gunnar Laev korralduse EVTÜ kantseleisse toimetatud raamatute arestimiseks. Raamatu omaniku esindaja, EVTÜ juhatuse esimees Kalju Remmelgas, alistus „ülemuse” nõudmise ees. 21. detsembril pitseeriti 500 raamatut sisaldavad kapid EVTÜ kantseleis. Arestikambri trellitatud uks sulgus. Vabadusvõitlejatele vabadusvõitlejate poolt kirjutatud raamatud ootavad vabastamist tänase päevani. Kui kaua? Sinimägedes ja Tartu all vägitegusid korda saatnud vabadusvõitlejate jõust jääb seekord väheseks.

Kummaline küll, kuid ühtäkki tunnevad raamatu omanikuna nii EVL kui ka Fond, kes raamatu loomise ajajärgul ei tundnud toimuva vastu mitte mingit huvi. Raamatu loomise idee, selle koostamine ja rahade muretsemine raamatu trükkimiseks lasus hoopis teiste meeste õlgadel, keda omavahel hüütakse kaasvõitlejateks.


Kuno Raude
raamatu autor
Tallinnas 15. jaanuaril 2007
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus