Eesti Elu
Majanduskommentaar: Kerjusfirmad (2)
Arvamus 08 Jul 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Hiljuti läbis meediat teade, et Ameerika Ühendriikide üks suuremaid ettevõtteid General Electric (GE), millel on osakondi üle terve maailma, teenis möödunud aastal umbes kolm miljardit dollarit kasumit ja ei maksnud selle pealt sentigi tulumaksu!

See on võimalik põhjusel, et poliitilised kompromissid vasak- ja parempoolse majandusmudeli vahel on viinud olukorrani, kus valitsused üha rohkem sekkuvad igasuguste eeskirjade, erinevate tulumaksude ja soodustuste kaudu riigi majandusellu.
Ametiühingud, erafirmade ühingud, suurettevõtted ja mitmed teised survegrupid, nt kliima- ja keskkonnaaktivistid, avaldavad kõik survet poliitikutele ja valitsustele, et need looksid vastava grupi eesmärkidele soodsat seadusandlust. Sel otstarbel tehakse rahalisi panuseid parteide ja poliitikute valimiskampaaniatele. Tagajärjeks on seaduste, eeskirjade ja soodustuste rägastik, mis on koormaks majandusele ja ettevõtjatele.

Võtame näitena valitsuse osakonna või ministeeriumi, mille eesmärgiks on toetada eraettevõtluse arengut riigis. Tõenäoliselt on need loodud ühe partei valimisprogrammi alusel. Mitmesugused firmad pöörduvad sinna toetuse saamiseks ja bürokraadid otsustavad, milliseid firmasid ja kui suure summaga toetada. Vahel kindlasti õnnestub mõnele väikefirmale anda hea algus, kuid on palju juhuseid, kus väikefirmat toetatakse aastate kaupa ja viimane ei muutu sellest hoolimata elujõuliseks. Maksumaksjate raha kaob kasutult.

Paljud praegused suurfirmad, nagu Microsoft Ameerikas ja Magna International Kanadas, on aga alguse saanud ilma mingi riikliku toetuseta. Taibukad ja ettevõtlikud inimesed nagu Bill Gates Microsoft’i ja Frank Stronach Magna International’i asutajaina avastasid rahuldamata vajaduse ühiskonnas või turul, mida nende leiutis või julge pealehakkamine täitis.

Valitsuse bürokraadid on tegelikust turust mitu sammu eemal, mistõttu nad ei suuda olla kursis turu nüansside ja mõnikord ka ehk peidetud vajadustega. See on plaanimajanduse suurim nõrkus, mida N. Liidu kokkuvarisemine kujukalt näitas.

Tuule- ja päikeseenergia tootmine on mitu korda kallim kui vee-, kivisöe-, maagaasi- ja aatomienergia tootmine. Tänu aktivistidele toetavad paljude riikide valitsused maksumaksjate rahadega firmasid, mis päikese- ja tuuleenergia tootmisega tegelevad. Seda tehakse otseste rahaliste toetustega või siis mitmesuguste tulumaksu soodustustega. GE toodab erinevaid vahendeid tuule- ja päikeseenergia tootmiseks ja on Ühendriikide valitsuselt selletõttu mitmesuguseid soodustusi välja kaubelnud. See aitab selgitada, miks GE ei maksa suurest kasumist hoolimata mingit tulumaksu. GE-l on suur osakond advokaatide, finants- ja tulumaksuekspertidega, kelle ainus ülesanne on valitsuselt rahalisi ja tulumaksu soodustusi välja kaubelda. Ilmselt on see osakond väga edukas, kuna ta suure kasumi tulumaksust möödunud aastal vabastas! Sellevõrra suurenes aga tavalise maksumaksja maksukoorem. Majanduslikult on säärane tegevus ebaproduktiivne.

Kõik sellised meetmed moonutavad ja raskendavad turumajanduse vaba tegutsemist, mis puhastab majandusest välja nõrgad firmad ja laseb tugevatel kiiremini areneda, mis omakorda avaldab positiivset mõju kogu majanduse arengule. Sotsialism on ühiskonnale andnud turvalised töökohad, pensionid, tervishoiu- ja töötukindlustused. Ta oleks pidanud sellega piirduma.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus