Läänemeri ei ole Venemaa sisemeri SI (6)
Kuumad uudised 18 Jul 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Seoses Läänemerre gaasijuhet rajada tahtva firma Nord Stream AG esitatud loataotlusega uuringute teostamiseks Eesti Vabariigile kuuluvas Soome lahe majandusvööndis, teatab Eesti Rahvuslik Liikumine (ERL) järgmist:

ERL mõistab otsustavalt hukka Kremli katsed kasutada energiat poliitilise relvana ja rajada selleks ebarentaabel gaasijuhe Läänemerre. Venemaa kavandatav gaasijuhtme turvamine on suureks ohuks kõigi Läänemeremaade, eriti Eesti ja teiste Balti riikide julgeolekule, kes satuks gaasitrassi valmides sisuliselt mereblokaadi. Seda enam, et Venemaa lubas suurendada Balti Laevastikku (BL-i) ja luua GAZPROM-il eriarmee. On ilmne, et selle tegevuse tegelik eesmärk on muuta Läänemeri Venemaa sisemereks ja kasutada trassi ka sõjaliseks luureks. Gaasitrassiga kaasnevatele suurtele julgeolekuohtudele on selgelt viidanud Rootsi Kaitseuuringute Instituut ja ka Eesti kaitseminister Jaak Aaviksoo. Nende ohtude vähendamiseks tuleb Eestil viia oma merepiir tagasi sinna, kus see mereõiguse järgi peab asuma - 12 meremiili kaugusele rannikust.

ERL taunib 11.-12. 07. 2007 Eestit väisanud Saksamaa välisministri Frank-Walter Steinmeieri eksitavat väidet, mille kohaselt olevat see gaasijuhe Euroopa energiavarustusele ülioluline ega ohustavat loodust. Kriitikat ei kannata ka Steinmeieri väide: „Vene-Saksa gaasijuhe on kogu Euroopa projekt, mis on hädavajalik Euroopa energiavarustusteede mitmekesistamiseks ja kindlasti rajatakse see gaasijuhe kõigi Euroopa keskkonnanõuete järgi." Nagu kinnitab Rootsi Kaitseuuringute Instituudi analüütik Robert L. Larsson, on "põhiosanik Venemaa ja valdav osa gaasist läheb Saksamaale". Venele annab gaasitrass lisavõimaluse Euroopa šantažeerimiseks.

ERL toetab Eesti välisministri Urmas Paedi sõnu, kes rõhutas Steinmeieri pressikonverentsil: „Eesti on väljendanud muret gaasijuhtme keskkonnaohtlikkuse pärast ja projekti eeluuringud tuleb teha väga põhjalikult, et maandada kõikvõimalikud riskid". On selge, et ohud (II MS järel Läänemerre uputatud keemiarelvad, mis gaasitrassi ehitamisel hävitaks kogu elu meres; trassi ristumised elektri- ja sidekaablitega; ülitihe laevaliiklus Soome lahes; võimalikud avariid jne.) kaaluvad üles eelised ja et ohud polegi välditavad. Seda kava taunivad teisedki Läänemeremaad.

ERL-i kindel seisukoht on, et arutelu gaasijuhtme lubamise või edasise projekteerimise üle saab toimuda alles siis, kui sinna on kaasatud võrdsena kõik Läänemere rannikuriigid, selgitatud kogu Läänemere basseini keskkonna- ja julgeolekuohte ning arvestatud kõigi siinsete riikide poliitilisi ja majandushuve. Senised Läänemere uuringud ja muud projektiga seotud ettevõtmised lähtusid ainult Venemaa huvidest. Selline praktika tuleb lõpetada!

Kutsume üles kõiki Läänemere riike, inimesi ja organisatsioone vastustama selle gaasitrassi teket. Vaid ühiselt ja kindlal meelel suudame väärata Vene surve ega anna Venele ainuõigust otsustada Läänemerel toimuva üle. Siis suudame nurjata ka ta soovi anda Läänemerre kavandatav gaasijuhe ja muud Venest transporditavad energiakandjad GAZPROM-i armee ja BL-i „kaitse alla".

ERL on kategooriliselt vastu Vene kavatsusele suurendada oma sõjalist kohalolekut Läänemeres.

Läänemeri ei ole Venemaa sisemeri!
Eesti Rahvusliku Liikumise juhatus
Tallinnas, 18. juulil 2007
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus