Juhtkiri: Moonutatud tõed (4)
Arvamus 24 Jun 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
22. juunil möödus 70 aastat Saksamaa kallaletungist N. Liidule. Ehkki 70 aastat on olnud piisavalt pikk aeg tõe selgumiseks, tuleb ikka veel päevavalgele uusi fakte selle sõja tagamaade kohta. 14. juunil 1941 pidas Hitler kõne, kus ta mh ütles: „Stalini Damoklese mõõk ei tohi rippuda Saksamaa kohal. Parem õudne lõpp, kui lõputu õudus!“ See osutus mõlemat pidi prohvetlikuks sõnumiks – kuidas kellelegi.

Jaanus Piirsalu kirjutab vene sõjaajaloolase Arsen Martirosjani andmetele toetudes, et 10 päeva jooksul enne Saksamaa kallaletungi N. Liidule informeeris nõukogude luure Kremlit vähemalt 47 korral rünnaku kuupäevast (EPL, 22.06.11). 17. juunil teatas sakslaste kallaletungist Stalinile ka Nõukogude välisluure ülem Pavel Fitin isiklikult, kelle andmed pärinesid Hermann Göringi ja Heinrich Himmleri staapidest. Saksa vägede ülemjuhatus pani kurikuulsa Barbarossa plaani käivitamise päeva lõplikult paika alles 10. juunil. Kuni selle päevani ning osalt ka pärast seda viisid sakslased läbi väga osava ja ulatusliku desinformatsiooni kampaania venelaste eksitamiseks, mis täitis ka oma eesmärki. Stalin, arrogantne nagu ta oli, ignoreeris kõiki neid luure-ettekandeid ega teinud mingeid tõsisemaid ettevalmistusi ähvardava kallaletungi puhuks – piirid olid praktiliselt kindlustamata, mobilisatsiooni välja ei kuulutatud ja parimad ohvitserid juba 1930ndatel hukatud.

Et vene noor põlvkond distantseerub tänapäeval üha enam nn Suure Isamaasõja „kuulsusrikkast ajaloost“, on Moskva hakanud jõuliselt heroiseerima eriti sõja algperioodi. Seejuures apelleeritakse venelaste patriootilistele tunnetele, rõhutatakse rahva kangelaslikkust, ohvreid ja kannatusi. Selline kallutatud, ühepoolne propaganda ei anna aga mitte alati soovitud tulemusi, sest info kättesaadavuse tõttu võivad venelased ise nüüd hankida teavet sellistest II maailmasõja mustadest tehingutest nagu Stalini sõjaeelne koostöö natsi-Saksamaaga, Molotov-Ribbentropi salaprotokollid, Poola jagamine, stalinismi inimsusevastased kuriteod, Balti riikide okupeerimine jne. Varjamaks neid piinlikke ajaloofakte, aga ka sõja alguse katastroofilisi kaotusi, püüabki Venemaa Stalinit esitleda sõjakangelasena. See näitab, et Kreml keeldub siiani ausast arvepidamisest oma minevikuga ning serveerib pooltõdesid.

Sel nädalal, 21. juunil möödus 71 aastat Punaarmee toetusel toimunud riigipöördest Eestis ja esimese Nõukogude okupatsiooni algusest, mis tõi meie rahvale lugematuid kannatusi. Andres Raid leiab uudisteportaalis Delfi ilmunud kommunismikuritegude teemalises arvamusloos, et kommunism kui selline pole ju kuritegusid toime pannud, seda on teinud ikka inimesed, kel Raidi sõnul on nägu, nimi ja ka allkiri. Just nemad viisid kommunismi ideoloogia varjus aastakümneid Eestis ellu repressiivpoliitikat.

Loodetavasti heidavad 2017. a avatavad arhiivimaterjalid täiendavat valgust nii II maailmasõja puhkemise kui Eesti okupeerimise asjaoludele. Kes vajaks moonutatud tõdesid?
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus