Juhtkiri: Miks süüdistab Amnesty International Eestit? (5)
Arvamus 22 Dec 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Inimõigusteorganisatsiooni Amnesty International (AI) värske raport tõmbas kriipsu peale ideele heietada siinkohal aastalõpu tagasivaatlikke mõtteid. AI on nimelt võtnud väga karmi hoiaku Eesti suhtes, süüdistades teda venelaste diskrimineerimises.

Raporti sissejuhatuses mainitakse, et Eestis elab arvukas vene kogukond, kellel „on väga vähe keele- ja vähemusõigusi ning tihtipeale leiavad nad end tööjõuturult ja haridussüsteemist de facto väljajäetuna“. Nenditakse, et ranged kodakondsusnõuded olla viinud muulaste ebaproportsionaalselt kõrge töötuse tasemeni jm. Tõesti — kogu see raport oleks nagu otse Kremlist või duumast dikteeritud! Samasisulisi etteheiteid kuuldub sealt ju alatasa.

Et dokumendile anda usutavat ilmet, on sellesse pikitud ametlikke statistilisi andmeid ning Tamara ja Dmitri nimeliste venelaste mõtteavaldusi. Lõpuosas on terve hulk soovitusi Eestile, aga ka Euroopa Liidule ja Komisjonile muulaste olukorra parandamiseks Eestis.

Väga hea, et Briti mõjukas majandusajakiri The Economist võttis vaevaks raportit kritiseerida, nimetades seda „ajalugu mittearvestavaks ja tasakaalustamatuks“. The Economist leiab, et AI raportiga püütakse valeandmeid kasutades kujutada Eestit õela ja pahatahtliku riigina, ehkki tegelikult toimib eesti muulaspoliitika ju päris hästi.

Ajakiri juhib tähelepanu ka AI subjektiivsusele, soovitades viimasel võtta vaatluse alla inimõiguste rikkumised Valgevenes ja Venemaal, kus esineb psühhiaatria kuritarvitamist dissidentide peal ning on palju teisitimõtlejatest vange. „Just need teemad on Amnesty International'i internetileheküljel nõrgalt esindatud, aegunud või puuduvad hoopis /.../ Eesti muulaste olukorda on kõige selle taustal raske nimetada „põletavaks rahvusvaheliseks probleemiks,“ seisab Economisti artiklis.

AI kurjast raportist ei selgu, kas selle koostajad ka ise Eestis käisid „diskrimineerimisega“ tutvumas ja kuivõrd nad üldse meie riigi ajalooga kursis on. Igal juhul polnud Eesti AI allorganisatsioonil selle raporti üllitamisest mingit aimu. Sõnagagi pole puudatud N. Liidu okupatsiooni — asjaolu, miks nii palju venelasi Eestis üldse elab ja et suurem osa muulastest (ka mittekodanikest) on oma eluga rahul ega nurise sugugi.

Lausvale on etteheide muulaste viletsast tööhõive olukorrast, sest Eestit kummitab praegu pigem tööjõu kui töö puudus. Ka venelaste haridusalane diskrimineerimine on puhas udujutt. Üpris tõenäoline, et Dmitri, Tamara jt nendetaolised on tööpõlgurid või kroonilised virisejad, kes pole millegagi rahul.

Raportis, mis asub võrguaadressil http://web.amnesty.org/library... on palju muudki, mida võib kerge vaevaga ümber lükata. Sestap soovitame lugejatel sellega tutvuda ja saata AI-le oma vastulauseid aadressil: http://web.amnesty.org/contact...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus