Isamaa ja Res Publica Liit — Terve Eesti! (2)
Eestlased Eestis 19 Jan 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti läheb vastu oma 39. valitsusele olukorras, kus majandus kasvab ja riik on jõukam kui kunagi varem. Kuid samal ajal kuulub Eesti maailma õnneindeksi pingerea viimasesse kolmandikku. Eesti lapsed on Euroopa laste seas ühed kõige õnnetumad, paigutudes rahulolult eelviimasele kohale. See ei ole olukord, mille üle võiksime uhked olla.

Jäädes rõõmustama majanduskasvu üle ning lubades üha suuremaid palganumbreid, liigub riik vales suunas. Rikkusel pole väärtust, kui inimesed on õnnetud.

Õnn on iga üksiku inimese jaoks isiklik ja eriline. Ühiskonna jaoks tervikuna on õnne tegurid aga alati ühesugused, konkreetsed ja mõõdetavad. Valitsus ei saa teha inimesi õnnelikuks, kuid ta saab luua keskkonna, kus inimestel on maksimaalne võimalus olla õnnelik. See peaks olema iga valitsuse põhiülesanne.

4. märtsil 2007 on Riigikogu valimised. Milles seisneb nende valimiste tegelik valik?

Inimene on õnnelik, kui tal on keegi, keda armastada ja kellele toetuda. Seepärast on meie esimene valik kindlustatud, kindel, tugev ja terve Eesti pere. Loome kõigile lastele ja teistele pereliikmeile turvalise kodu. Eesti rahva, keele ja kultuuri säilimise kindlustab TERVE PERE! Selleks näeme ette järgmiste poliitikate rakendamist:

Maksuvabastus juba esimesest lapsest!

Kehtestame täiendava maksuvaba tulu tulumaksuvaba miinimumi ulatuses alates esimesest lapsest.

Lapsega perele oma kodu!

Käivitame riigi toetusprogrammi lastega peredele, kes on võtnud eluasemelaenu oma kodu ostmiseks või renoveerimiseks.

Suurem pere vajab rohkem toetust!

Tõstame kolmanda ja iga järgmise lapse toetuse 2000 kroonile kuus. Maksame 6- ja enamalapselise pere vanemale riigi poolt palka.

Haigekassa raha peab jääma inimeste ravimiseks!

Eraldame töövõimetushüvitiste maksmise Haigekassa tänastest kohustustest. Sellise sammuga jääks Haigekassas rohkem raha ravimiseks.

Elad tervelt — elad kauem!

Toetame terveid eluviise, karmistades alkoholi- ja tubakapoliitikat. Käivitame riikliku programmi liiklusohutuse tõhustamiseks — toome mõistuse liiklusse tagasi.

Tervise hoidmine tasuvaks!

Toetame sportimist ja vabastame tööandjad erisoodustusmaksust töötajate sportimise toetamisel.

Inimene on õnnelik, kui ta saab ennast teostada, rakendada oma andeid ja loovust. Meie teine valik on ettevõtlikkust, loovust ning koostööoskusi edendav paindlik haridussüsteem, mis ühelt poolt annab igale noorele võimaluse eneseteostuseks ja toimetulekuks ning teisalt tagab Eestile konkurentsivõimelise koha teadmistepõhises maailmamajanduses. Eesti riigi ja rahva majandusliku edenemise kindlustab TERVE MÕISTUS! Selleks näeme ette järgmiste poliitikate rakendamist:

Teaduse rahastamine riigikaitsega samale tasemele!

Viime kulutused teadus- ja arendustegevusele riigikaitsekuludega analoogselt 2%-le rahvuslikust koguproduktist.

Õpetaja palk kahekordseks!

Võtame vastu Riigikogu otsuse, milles näeme ette õpetajate vähemalt 15-protsendilise palgatõusu viis aastat järjest, millega tõstame õpetajate palga Eesti keskmisele tasemele. Maksame esmakordselt tööle asuvale pedagoogilise kõrgharidusega õpetajale 200.000 krooni stardiraha.

Arvuti igale lapsele!

Arvuti on tänapäeval üldhariduse omandamiseks hädavajalik õppevahend. Paljudel vanematel aga pole võimalik seda oma lastele osta. Algatame riikliku programmi, millega alustame sülearvutitega varustamist põhikooli viimase klassi õpilastest, et lõpuks kõikide õppuriteni jõuda.

Eesti keel iga elaniku ja arvutini!

Võimaldame tasuta eesti keele õpet mitte-eestlastele. Arendame välja võimalused eesti keele kasutamiseks ka kõige kaasaegsemates infotehnoloogilistes rakendustes. Korraldame Keeleinspektsiooni ümber Keeleametiks ning anname sellele täiendavad volitused keelejärelevalve tõhustamisel ja keelepoliitika kujundamisel.

Toetame teadmistepõhist majandust!

Väikeettevõtetele parema ligipääsu tagamiseks teadus- ja arendustegevusele seame sisse innovatsiooniosakud, millega saab osta teenuseid teadusasutustelt.

Inimene on õnnelik, kui ta saab elada vabal maal ning osaleda ühiskonnaelu korraldamises. Meie kolmas valik on demokraatlikult arenev ja tugeva kodanikuühiskonnaga Eesti. Seisame vastu üha kasvavale korporatiivsusele, avalikule ringkäendusele ja klikiühiskonna kujunemisele — võtame võimu rahva kätte tagasi! Eesti ühiskonna arenguressurss on TERVE EESTI, mis tagab kõigile oma liikmetele võrdsed võimalused oma isikliku õnne leidmiseks. Ning selleks näeme ette järgmiste poliitikate rakendamist:

1% tulumaksu kodanikuühiskonna vundamenti!

Anname kodanikele õiguse suunata makstavast tulumaksust 1% tema poolt osundatavale mittetulundusühingule või sihtasutusele ning asutame Vabaühenduste Sihtkapitali.

Lõpp asutuste ja ametite politiseerimisele!

Depolitiseerime riigi äriühingute nõukogud ja lõpetame Riigikogu poliitikute osalemise nendes. Tagame avaliku ringhäälingu poliitilise erapooletuse.

Võim rahvale lähemale!

Loome seadusliku aluse huvigruppide esindajatest koosnevate nõuandvate kogude loomiseks kohalike omavalitsuste ja ministeeriumide juurde. Kehtestame avalike teenuste standardid, mis peavad olema tagatud kogu Eesti territooriumil ning asutame ühtsed avalike teenuste keskused.

Kokkuvõtlikult — Eesti on osake Euroopast ja üleilmastuvast maailmast ning seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega. Me suudame nendele väljakutsetele vääriliselt vastata, tuginedes tervele perele, tervele mõistusele ja tervele riigile. Täna enam ei piisa seniste tööviljade nautimisest lootuses, et Eestil läheb hästi iseenesest. Täna tuleb valida õige suund ja seada eesmärgiks õnnelik rahvas. Täna vajame valitsust, kes kaitseks Eesti huve.

Mart Laar

Isamaa ja Res Publica Liidu peaministrikandidaat
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus