Imbi Paju ja Anu Mai Kõlli kommunismi käsitlevad teosed Rootsi põhikooli õppekavasse (1)
Eestlased Kanadas 18 Apr 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
MAIRE VILL
Eesti Instituut Rootsis


Viimasel ajal on Rootsis ka valitsuse tasandil hakatud üha enam rõhutama kommunismi inimsusevastaste kuritegude alase teavitustöö vajadust, eriti Rootsi koolinoorte hulgas.

Eesti ajaloo sügavuti mõistmiseks ja kommunismi teema avamiseks põhikooli ajalootundides soovitatakse Rootsi koolides kasutada kahe Eesti autori teost: Imbi Paju hiljuti rootsikeelses tõlkes ilmunud „Tõrjutud mälestused“ (Förträngda minnen), 2007 ja prof. Anu Mai Kõlli „Kommunismi nägu“ (Kommunismens ansikte), 2005.

Konkreetsem riiklik samm on, et senini natsismi kuritegudest teavitanud riikliku ametiasutuse Forum för levande historia (FLH, tõlkes Elava ajaloo foorum) lisakohustuseks on nüüd seatud igakülgse teabe jagamine ka kommunistliku rezhiimi inimsusevastaste kuritegude kohta. Märtsis tõigi FLH avalikkuse ette oma uue õppevahendite komplekti põhikooli ajalootundides kasutamiseks, mis sisaldab nii faktivihikut, ajalooõpetaja juhendit, õpilaste tekstimaterjali kui ka Rootsis ringlevat näitust
kommunismi kuritegude teemal.

„Inimsusevastased kuriteod kommunistlike rezhiimide ajal“ ajalooõpetaja juhendi autoriks on Göteborgi Ülikooli ajaloodidaktika õppejõud ja Rootsi uue põhikooli ajalooõppekava (2007) väljatöötamises osalenud ajaloolane Magnus Hermansson Adler. Hiinas ja Kambodzhas toimepandud kommunismi kuritegude kõrval kasutatakse FLH ajalooõpetaja juhendis N. Liidus toimunu kirjeldamiseks ulatuslikult Eesti näidet.

Eesti ajalugu on kaasatud nii kronoloogilise ajalookäsitluse kirjeldamiseks kui n-ö suure ja väikese ajaloo teema raames.

Rootsi Kommunismist Teavitamise Ühing (Föreningen Upplysning om kommunismen, UOK) poolt tellitud uurimus 15–20-aastaste Rootsi noorte seas näitas, et nende algteadmised kommunismist on väga puudulikud, kohati olematud. Uurimusest selgus, et 90% rootslastest ei ole kunagi kuulnud Gulagist, samas kui 95% küsitletutest teadsid, mis on Auschwitz.

Andes hinnangut kommunismile ja natsismile, leidis 74% uurimuses osalenutest, et natsism on täiesti negatiivne, kommunismi pidas täiesti negatiivseks vaid 15% küsitletutest.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus