Ilmunud on Euroopa Komisjoni integratsioonikäsiraamat (2)
Eestlased Eestis 05 May 2010  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Ilmunud on Euroopa Komisjoni integratsioonikäsiraamatu kolmas osa poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele, ühtlasi on raamat mõeldud ka kõigile neile, kes on huvitatud või puutuvad kas tööalaselt või vabatahtlikuna kokku lõimumisvaldkonna teemadega. Käsiraamatu on koostanud Jan Niessen ja Thomas Huddleston, tunnustatud Euroopa integratsioonipoliitikate analüütikud.

Sarnaselt varasematele sisaldab ka kolmas väljaanne mitmesuguseid sisulisi ja metoodilisi teemasid ning praktilisi näited Euroopast. Käsitlemist leiavad üleeuroopalise teabevahetuse ja hea tava näited, kirjeldatakse ühise integratsioonikava põhielemente, nagu integratsiooni käsitlev Euroopa Komisjoni veebisait ja Euroopa integratsioonifoorum.

Käsiraamatust saab ülevaate strateegiatest, millega meediamaailmas üldsuse teadlikkust suurendada ja läbi selle toetada arusaama, et ühiskonna integratsioon on kahepoolne protsess. Avaramad teadmised integratsiooniküsimustest suurendavad üldsuse tundlikkust kõikide kaaselanike heaolu suhtes.

Veel esitletakse väljaandes arutelufoorumeid kui integratsiooni üht töövahendit, mis edendab vastastikust mõistmist ja usaldust ning võib ära hoida ja lahendada konflikte. Samas antakse ka sammsammuline ülevaade ajutiste ja alaliste arutelufoorumite loomise ja juhtimise protsessidest. Foorumite tulemustele tuginevate järelmeetmetega saab luua inimeste ja organisatsioonide vahel uusi võrgustikke, mis annavad neile ühise identiteeditunde ja huvi oma naabrite heaolu vastu.

Väljaande viimastes peatükkides uuritakse kodakondsuse saamist, lähtudes kodanikupõhisest lähene¬misviisist integratsioonile ja käsitletakse mitmesuguseid strateegiaid, mille eesmärk on suurendada noorte sisserändajate haridusalaseid saavutusi ja edu tööturul.

Kolmas integratsioonikäsiraamat põhineb Euroopa Liidu integratsiooni eest vastutavate ministeeriumide seminaridel, mis toimusid Viinis (2007), Pariisis (2007), Ateenas (2008), Dublinis (2008), Lissabonis (2008) ja Tallinnas (veebruar 2009). Seminaride üldkoordineerijaks oli Eesti.

Nii äsja ilmunud kolmas väljanne kui ka käsiraamatu esimene (2004) ja teine osa (2007) on eesti keeles kättesaadavad elektrooniliselt aadressil:

http://www.migpolgroup.com/pub...

Mais saabuvad Eestisse ka trükieksemplarid, mida jagatakse lõimumisvaldkonna üritustel ja teabepäevadel. Kes soovib raamatut varem saada, palun võtta ühendust Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Silver Pramanniga aadressil
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus