Eesti Elu
HIIDLASTE SELTSI PEAKOOSOLEK JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
Inimesed 22 Mar 2014 EL (Estonian Life)Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     

Viimastel aastatel on mitmed maakondlikud seltsid ja koondised lõpetanud tegevuse. Põhjus on olnud liikmeskonna kahanemine vananemise ja surmade tõttu. Kahjuks uusi liikmeid juurde ei tule. Arusaadavatel põhjustel puudub noortel samasugune huvi ja vajadus seltsidesse ja koondistesse kuuluda, kui see on olnud nende vanematel. Vanemate juured ulatavad ju Eestisse, aga enamik noortest on sündinud Rootsis, Kanadas, jm.

Nii on olukord ka Hiidlaste Seltsiga. Sel aastal pühitseb selts 40. a juubelit ja praegune juhatus otsustas, et on õige aeg tegevuse lõpetamiseks. Selts asutati 1974. a, kui tulid kokku 53 hiidlast Eesti Majja. Nendest on 2014. a elus veel 14 liiget. Aasta 2013 peakoosolekul mälestati 7 liiget. Pärast 2013 koosolekut on seltsi liikmeskond veel kaotanud 13 liiget surma tõttu: Elmar Tampõld, Mart Reigam, Hartvig Vanaselja, Elmar Leppik, Asta Umb, Amilde Raudsepp, Helje Lund, Rein Holsmer, Einar Veel, Allan Liik, Hedvig Jääger, Vilbert Tüll, Maila Holmberg.

2014. aasta peakoosolek toimus 16. märtsil Toronto Eesti Maja kohvikus, kuhu oli kogunenud ligi 50 inimest. USAst olid kohal Elgi Käärid-Austell ja Taavi Kaups. Samaaegselt toimus ka seltsi tegevuse lõpetamine. Praegune juhatus oli liikmetele kirjalikult teatanud juba 2012. a, et nad keelduvad edasi töötamast peale 2014. a juubelit. Kuna ei leitud isikuid, kes olid valmis uue juhatuse moodustama ja HIIUt toimetama, otsustas selts tegevuse lõpetada.

Alustati tavapärase koosolekuga. Esinaine Tamara Norheim-Lehela tervitas koosolijaid, koosoleku juhatajaks valiti Naani Holsmer, protokollijaks Vaike Külvet, häältelugejateks Elle Rosenberg ja Arvo Vahtra. Tamara Norheim-Lehela esitas eelmise aasta tegevusaruande ning laekur Mare Kask kassaseisu, mille kinnitasid revisjonikomisjoni liikmed Leida Pajur ja Arvo Vahtra.

Esinaine teatas, et seltsil on siiski kavas veel üks üritus: 40. aasta juubelipidu, mis toimub 26. oktoobril. Valiti peo korraldamise komitee, kuhu kuuluvad Laas Leivat, Allan Eistrat ja Erik Kalm ning komitee võib omale juurde värvata abilisi.

Enne lõpetamisprotseduuri võttis lühidalt sõna Hiiu toimetaja Vaike Külvet. Ta teatas, et viimane HIIU tuleb värvitrükis ning ilmub peale juubelipidu. Ta lubas teha toimetaja kommentarid nii eesti kui inglise keeles. Veel rääkis ta arhiivimaterjalist. Praegu on seltsil 25 kausta. Mahukam neist on liikmete kartoteek, kus on registreerimislehtedel iga liikme kohta andmed – kokku ligi 600.

Järgnevalt viidi läbi lõpetamise protseduur. Seltsi Korraraamatu põhikiri nõuab, et peakoosolek valib likvideermiskomisjoni ja otsustab varade saatuse. Komisjoni valiti Erik Kalm, Mare Kask, Vaike Külvet, Edgar Liik ja Tamara Norheim-Lehela. Kõigepealt hääletasid liikmed, kas tegevust lõpetada. Kõik koosolijad, peale ühe, olid nõus. Järgnes läbirääkimine, kuhu varad saata, kas Hiiumaa muuseumile Kärdlasse või Toronto Tartu College’is asuvale arhiivile ja VEMUle. Hääletati Tartu College’i ja VEMU kasuks. Johannes Vihma arvas, et lipu peaks siiski saatma Kärdlasse. Ettepanekuid, kellele raha annetada, oli mitu: tarvitada raha Hiiumaa vanurite heaks, määrata stipendium ühele hiiu noorele jt. Need otsused teeb likvideerimiskomisjon, kellele anti nõu jagada raha mitmele organisatsioonile/isikule. Otsustati igaks juhuks pangaarvele jätta väiksem summa 3-5 aastaks.

Tamara tänas kõiki juhatuse liikmeid abi eest ja eriti Ülle Veltmanni, kes lahkelt lubas kohvikus koosolekut pidada. Ta tuletas meelde, et mitteametlikud kokkutulekud kestavad edasi kord kuus, igal 3. kolmapäeval kell 12 Eesti Maja kohvikus.

Lõpuks võttis sõna auliige Edgar Liik. Edgar on töötanud seltsi heaks 40 aastat. Ta oli üks asutaja, 22 aastat esimees, 10 aastat HIIU toimetaja ja viimastel aastatel nõuandja. Ta toonitas, et viimane juhatus töötas harmooniliselt ja ei olnud ühtegi tüli või arusaamatust. Edgar tuletas meelde, et kui selts asutati 1974. a, avaldati omajagu kriitikat, et kas meil ei ole juba küllalt seltse…... Hoolimata kriitikast on Hiidlaste Selts kestnud 40 aastat. Edgar tänas veel Johannes Vihmat, kes oli 1974. a asutamiskoosoleku rakendaja. Auliige Vihma lõpetas sooviga, et „hoiame kokku“.

Vaike Külvet
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus