HEVÜ-l uus esimees (1)
Eestlased Kanadas 25 Aug 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Hamiltoni Eesti Võitlejate Ühingu (HEVÜ) peakoosolek toimus 22. märtsil 2006 kohaliku koguduse kiriklas. Kohal oli üle poole ühingu liikmetest, mis oli vajalik koosoleku õigeaegseks alustamiseks.

HEVÜ juhatus (vas.): L. Ploom, H. Sepp, uus esimees Pearo Nõmmik ja E. Lindaja. Pildilt puudub E. Luksep. - pics/2006/14045_5.jpg
HEVÜ juhatus (vas.): L. Ploom, H. Sepp, uus esimees Pearo Nõmmik ja E. Lindaja. Pildilt puudub E. Luksep.

Ürituse sissejuhatuseks lauldi traditsiooniliselt üks salm laulust „Eestimaa, Su mehemeel pole mitte surnud veel”.

Kuna ühingu esimees August Jurs suri jaanuaris 2006, siis avas koosoleku sekretär Endel Lindaja. Endist esimeest mälestati vaikse leinaseisakuga.

Koosoleku juhatajaks valiti Esko Luksep ja protokollijaks Endel Lindaja. Päevakord kinnitati esitatud kujul, häältelugemine jäi protokollija hooleks.

Tegevusaruande esitas E. Lindaja. Ühing on pidanud läinud tegevusaasta jooksul ühe peakoosoleku ja kolm juhatuse koosolekut. Aidati korraldada EV aastapäeva tähistamist. Ühing andis väikese stipendiumi ühele noorele, kes asus õppima kõrgkooli. Ühingu liikmed võtsid osa Võidupüha ja „Suviharja” pidustustest Seedriorul. Süüdati võidutuli ja asetati pärg langenud kangelaste mälestusmärgile. Augusti lõpus korraldati Seedriorul suvepäev, millest olid palutud osa võtma ka TEVÜ liikmed. Kuna aga osavõtjaid oli kasinalt, toimus üritus Kogerite suvila maa-alal. Ühing on väga tänulik Merike Kogerile jt HEVÜ daamidele abi eest kokkutuleku õnnestumise nimel.

Asetati ka pärg langenud kangelaste mälestusmärgile.

Kassaaruande ja eelarve esitas L. Ploom, revisjonikomisjoni aruande E. Grünthal ja tegevuskava E. Lindaja. Viimane tegi ettepaneku anda välja raamat „Eesti Vabadusvõitlejad Teises Maailmasõjas” kolmas trükk. Ühing otsustas seda ettevõtmist majanduslikult toetada. Kõik aruanded kinnitati ühel häälel.

Järgmiseks tegevusaastaks moodustati 5-liikmeline juhatus. Esimeheks valiti eraldi kaheks aastaks ksv. Pearo Nõmmik; juhatuseliikmeteks E. Luksep, L. Ploom, H. Sepp ja E. Lindaja. Nende asemikeks said M. Salusoo ja H. Eespere. 3-liikmelisse revisjonikomisjoni valiti E. Grünthal, A.Bohl ja V. Tera; esindajateks KEV Liidu juurde R. Piir, H. Eespere ja E. Lindaja.

H. Sepp tegi ettepaneku panna Eesti Vabariigi iseseisvuse manifesti kaunistatud koopia kokkutulekuruumi seinale; see dokument oli hiljuti kingitud ühingule. Kõik nõustusid ettepanekuga.

V. Tera tõstatas küsimuse, miks puudusid EV ja EKN-i esindajad ksv. A. Jursi matustelt. Andis ju see mees nii palju Eesti riigi taasiseseisvuse eest võideldes.

Kokkutulek jätkus kohvilauas sünnipäevade tähistamise ja keskusteluga.

E.Lindaja, HEVÜ sekretär
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus