Eesti Elu
Hamiltoni Eesti Pensionäride Klubi 30-aastane (1)
Eestlased Kanadas 12 Mar 2010 -uEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Hamiltoni Pensionäride Klubi asutati 13. novembril 1979 õp. Tõnis Nõmmiku eestvedamisel, kui pr. Hilda Kleineri koju kogunes 10 inimest. Lisaks õp. Nõmmikule ja majaperenaisele olid seal veel Raoul Edari, Albert Parras, Gustav Kilk, Magda Michelis, Manuela Jenkins, Leida Wahtras, Ludvig Wahtras ja Varju Reio.

Kuna see oli ametlik koosolek, siis peeti kinni ka tavapärasest päevakorrast. Koosoleku juhatajaks valiti Tõnis Nõmmik ja protokollijaks Ludvig Wahtras. Klubi nimeks otsustati võtta Estonian Senior Citizens in Hamilton. Klubi liikmeteks võivad olla 60-aastased või vanemad eestlased või eesti keelt kõnelevad isikud. Klubi nimi ja tingimused määrati esimesel peakoosolekul põhikirja kinnitamisega. Esialgseks liikmemaksuks oli $ 3.- aastas. Esimesse juhatusse valiti Hilda Kleiner (esimees); Gustav Kilk (abiesimees); Varju Reio (sekretär); Magda Michelis (laekur) ja Albert Parras (varahoidja). Kõik otsused kinnitati ühel häälel.

Väljavõte esimesest protokollist: „Juhatuse esimeseks tööks on töötada välja eelarve koostöös New Horizon esindajaga, vastavalt toetuse saamise võimalustele.“ Otsustati koos käia kord nädalas ja kokkutulekuid sisustada loengute ja filminäitamistega. Daamidele loodi käsitööring. Ajaviiteks mängiti bridzhi ja malet.

Esimene kokkutulek toimus 27. jaanuaril 1980 dr. Endel Arro loenguga. Edasi toimus tegevus juba rutiinikohaselt, käidi koos kord nädalas kas kiriklas või kiriku alumistes ruumides.

Kui saadi toetust New Horizon’ilt, ehitati välja kirikla keldrikorrus ja ka kolmas korrus klubi kooskäimiste tarbeks. Muretseti mööbel ja muu vajalik.

Kaastööd ja abi lubasid klubi töös pr. Kleiner – õmblustöö; pr. (Putnin) Woode – võimlemine; Ida Ivask ja Linda Tark – käsitöö; hr. Lind – puuesemete põletustehnika; pr. Õunapuu – kunst (maalimine) ja pr. Pulst – bridzh. Hr. Tinits Torontost lubas korraldada laskeala.

See oli algus. Nüüd on paljud eelpoolnimetatuist läinud igaviku teedele. Oma „hiilgeajal“ oli klubi 70–80-liikmeline; praegu on meid järel 30 ringis. Klubi on nende aastate jooksul juhtinud Hilda Kleiner †, Meinhard Pihlak †, Ferdinand Koger † ja praegu Härnald Toomsalu. Koos käiakse igal nädalal neljapäeviti, kus perenaised hoolitsevad kohvilaua eest; iga kuu viimasel neljapäeval tähistatakse selles kuus sündinud liikmete sünnipäevi. Pidulikumad kokkutulekud toimuvad jõulude, vabariigi aastapäeva ja mõnede erakorraliste tähtpäevade puhul.

Oma juubelit tähistas klubi 26. novembril 2009. Suurem osa esimeste aastate tegevusest on lõppenud kas huvi või instruktorite puudumise tõttu, aga videonäitamine on kavas, kui on midagi huvitavat toimunud. Suve lähenedes tehakse väljasõite ja ajaviiteks mängitakse ka kaarte. Suvel peetakse siiski paar kuud vaheaega, kui inimesed rändavad ringi ja viibivad suvilates. Liikmemaks on nüüd $ 10.- aastas, et katta jooksvaid kulusid.

Klubi korraline peakoosolek toimub 12. märtsil, kell 12.00, 3 Mapleside Avenue, Hamilton – klubi kooskäimise kohas.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - igas kodus
Kooslaulmine EV100
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus