Euroopa Nõukogu on rahul rahapesu tõkestamise tegevusega Eestis (1)
Eestlased Eestis 15 Dec 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
8.-12.detsembril Euroopa Nõukogu Moneyval´i plenaaristungil kaitses rahandusministeerium edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust.

Moneyval´i istungil vastu võetud lõppraport on Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi osas valdavalt positiivne. Lõppraportis tunnustatakse seni tehtud tööd ja Eesti pingutusi võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega.

Moneyvali raportis tõsteti eelkõige esile turuosaliste teadlikkust nii rahapesu riskidest kui ka kehtestatud õigusaktide nõuetest. Eksperdid tegid samas ka soovitusi edasisteks tegevusteks, milleks on muuhulgas infotehnoloogiliste arengutega seotud rahapesu riskide maandamine.

”Positiivne hinnang meie tegevusele toetab oluliselt Eesti kui avatud majanduskeskkonna ja samaaegselt usaldusväärse finantsüsteemiga riigi renomeed,” sõnas rahandusministeeriumi asekantsler Veiko Tali.

Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval III hindamisvoor Eestis algas visiidiga 2008. aasta algul. Visiidi eel valmis rahandusministeeriumi koordineerimisel ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alasest olukorrast Eestis.

Toimunud hindamisvooru käigus pöörati eritähelepanu Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi efektiivsusele ning ühena esimestest riikidest hinnati eraldi ka seaduste vastavust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele.

Moneyval (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures) on Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee ning selle eesmärk on viia läbi vastastikuseid hindamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse meetmete osas. Moneyvali liikmesriikide eesmärkideks on ka rahvusvahelise koostöö edendamine ja info jagamine erinevate rahapesu tõkestamise meetmete, nende rakendamise võimaluste ja rahapesu trendide kohta Euroopas.

Kristi Jõesaar
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus