EKNi üldkoosolek taotleb usutavat hinnangut Eesti ametiisikute tegevusele nõukogude ajal (5)
EKN 10 Mar 2006 Eestlaste Kesknõukogu KanadasEWR
    Trüki   E-post   FB     

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) üldkoosolek toimus laupäeval, 4. märtsil k.a. Toronto Eesti Majas.

Üldkoosolekul arutati EKNile laekunud kirja, milles taunitakse vabadusvõitlejate ja endiste kommunistlike karjeristide ajaloolist samastamist ning öeldakse, et see on moraalselt ebakohane ja solvav.

Eesti Riigikogu võiks arutada ja anda oma ausa hinnangu vanas küsimuses, mis tuli esile selle aasta riiklike autasude jagamisel. Teatavasti okupatsiooni-aegsetes valitsus- ja parteiametites olnud isikud pälvisid autasusid võrdselt vabadusvõitlejatega omariikluse saavutamise eest.

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu üldkogu koosolek toimub märtsi lõpul Bocholtis Saksamaal.

Esimees Avo Kittask palus kõigil mälestada lahkunud EKNi liiget Aleks Kängseppa ja kadunud EKNi toetajaid, lugedes asjakohase palve. Esimees tervitas sissejuhatavas sõnavõtus kohalolijaid ja mainis, et käesolev üldkoosolek jääb selle koosseisu viimaseks.

EKNi üldkoosolekut juhatas Johannes Pahapill ja protokollis Laas Leivat. Koosolek kulges vastastikuse mõistmise ja heas koostöö vaimus.

Tervitusi oli saabunud Eesti Rahvuskomiteelt USAs, ÜEKNilt, abiesimeestelt Alar Suurkaselt Vancouverist, Eero Taelt Montrealist. Mihkel Salusoo, EKNi abiesimees Lõuna-Ontarios, andis ülevaate oma piirkonna tegevusest ja mainis, et Seedrioru Suviharja pidustustel osales mullu umbes 1200 isikut – see positiivne näitaja on märk tuleviku potentsiaalist. Laas Leivat tervitas aupeakonsulaadi nimel ja tänas EKNi hea koostöö ja toetuse eest.

A. Kittask esitas tegevus- ning Margus Tae rahalise aruande. 2004/2005. tegevusaasta sissetulekud olid $123.000 ning väljaminekud $131.790. Paraku oli vaja katta puudujääk erifondist. Toetajaskond kahaneb kiiresti vananemise tõttu ning sellega koos väheneb ka arvatav laekuvate toetuste summa.

Ülevaates ESTORE'i tegevusest mainis A. Kittask, et hiljuti oli võimalik toetada EKNi 10.000 dollariga raamatukaupluse sissetulekust ning ta ennustas, et ESTORE'i käive võimaldab seda ka teha tulevikus. EKNi eelarve näeb ette $140.000 — tulud ja kulud on tasakaalus.

Kuna EKNi üldvalimised on ette nähtud käesoleval aastal, siis varem mitmeid kordi valimiskomisjoni esimeheks olnud Jaan Lepp andis ülevaate valimistega seotud tähtpäevadest, kohustustest ja toimingutest.

Oma panuse valimiskomisjoni tööle on seni lubanud anda Ruho Paluoja ja Jüri Laansoo. A. Kittask mainis, et mitmed noored kavatsevad kandideerida eelolevatel EKNi valimistel.

Koosolek lõppes traditsiooniliselt — Eesti hümni laulmisega.

 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - igas kodus
Kooslaulmine EV100
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus