EKN-i valimisteks vajatakse kandidaate ja valijaid (1)
Eestlased Kanadas 05 May 2006 Eestlaste Kesknõukogu KanadasEWR
    Trüki   E-post   FB     
Võitlus kaasaegse passiivsuse ja ükskõiksusega on tihti tagajärjetum, kui seda oli vabadusvõitlus totalitaarse rezhiimiga. Selleks, et hoida meie eesti ühiskonna liikmete tähelepanu oma kogukonna elujõulisuse säilitamise ja arenemise muredel, peab Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) liikmeskond ilmutama pühendumust ja ohvrimeelsust.
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas valimiste eeltöö koosolek toimus 25. aprillil.
 Vas.: Jaan Lepp (EKN), Laas Leivat (EKN), valimiste peakomitee liikmed Ruho
 Paluoja ja Jüri Laansoo ning Avo Kittask (EKN). Pildilt puudub valimiste peakomitee liige Jaan Arro. - pics/2006/13212_1.jpg
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas valimiste eeltöö koosolek toimus 25. aprillil. Vas.: Jaan Lepp (EKN), Laas Leivat (EKN), valimiste peakomitee liikmed Ruho Paluoja ja Jüri Laansoo ning Avo Kittask (EKN). Pildilt puudub valimiste peakomitee liige Jaan Arro.

Ühiskond ise otsustab, kes on neid keerulisi ülesandeid võimeline täitma. EKN-i valimiste mehhanismi kaudu panevad eestlased Kanadas oma eelistused paika.

Käesoleva aasta jooksul toimuvad EKN-i üldvalimised, mille kaudu EKN-i 25—40-liikmeline ülemaaliselt valitav koosseis omandab usaldusväärsuse toimimaks Kanada eestlaste „parlamendina“. (Koosseisu suurus sõltub kandidaatide arvust.)

Kuna EKN-il puudub täidesaatev võim, siis tema rahvuskultuuri ja -poliitilised seisukohad, üleskutsed, soovitused, aktsioonid jne nõuavad laiaulatuslikku konsensust nende elluviimisel. See on üks tegevusvaldkond ning siinjuures on EKN-i liikmetel vaja üles näidata kannatlikkust ja leidlikkust.

EKN-i teine põhiline tegevussektor on selgitustöö (lobbytöö) Kanada valitsusega. Ottawa on aastate jooksul ikka ja jälle rõhutanud, et sellistes põhilistes küsimustes nagu Eesti riigikaitse, Eesti-Kanada vahelised suhted, Kanada viisanõue jne, eelistavad nad kontakti hoidmist ühe keskse organisatsiooni esindajatega. EKN peab küsimusi pidevalt jälgima ning vajaduse korral esitama selgeid seisukohti vastavatele Kanada asutustele.

On tihti vaieldud selle üle, kas eesti keel ja rahvuskultuur on need, mis hoiavad meie ühiskonda koos. Kuna endine ühendaja – võitlus Eesti vabaduse eest – on tänaseks meie päevakorrast välja langenud, siis on just keel ja kultuur meie jaoks nüüd primaarsed ühendajad, olles nagu kaasaegne inimestevaheline „liim“. Et oma keelt ja kultuuri mitte unustada, on Toronto Eesti Majas asuvast EKN-i poest, Estore'ist võimalik omandada eesti kirjandust, muusikat ning rahvuskultuurilisi esemeid.

Kõik eesti päritoluga Kanadas elavad inimesed saavad hääletada EKN-i valimistel. Samuti on teil võimalik kandideerida, et kaasa rääkida EKN-i tegevuse prioriteetide ja suundade kujundamisel.

EKN-i valimiste peakomitee juhatus määras oma koosolekul 25. aprillil kandidaatide ülesseadmise perioodiks k.a. juuni- ja juulikuu. Valimiste ajagraafik koos tähtaegadega avalikustatakse Eesti Elu veergudel ja koduleheküljel järgmistel nädalatel.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus