Eestlaste Kesknõukogu Kanadas valimised (1)
Eestlased Kanadas 04 May 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas valimised
Kandidaatide eluloodENDE, REIN
Sündinud Rootsis 1946.a. Olnud eluaegne kooliõpetaja ja nüüd pensionil. Tegutses ametiühingus läbirääkimiste, tervisekaitse ja poliitilistel aladel. Lõpetas McMaster Ülikooli. On korp! Revelia Kanada koondise kirjatoimetaja. Arvab, et EKN peaks kokku tooma Eesti päritolu rahvast igast põlvkonnast ja vanusest. Elab Hamiltonis.


HEINSOO, THOMAS
Sündinud 1961.a. Torontos. Lõpetanud Toronto Ülikooli (1986) B.A. Honors kraadiga, Joint Specialist in Economics & Political Science alal. C. I. P. (Certified Insurance Professional) ja Heinsoo Insurance Brokers Ltd. president. EV auasekonsul aastast 2002. Käesoleva EKNi koosseisu liige.


HESS, MARKUS
Sündis 24.12.1953 Kanadas Kitcheneris. Lõpetas Waterloo Ülikooli mehaanikainsenerina, B.A.Sc. Töötanud Crothers Caterpillar’i mänedzherina, Link Extrusions Inc. presidendina, Alfa Loop Inc. asepresidendina ja Alolos Engineering Corp. projektijuhina. Ta on kuulnud Toronto Eesti Maja, EKNi ja „Meie Elu“ juhatusse ning ÜEKNi, olnud Eesti Kongressi saadik, Rahvusvahelise Musta Lindi Päeva Komitee ja Committee for a Peaceful Transition to Freedom esimees. Laulnud Toronto Eesti Meeskooris. Abikaasa Eha (Korjus), lapsed Jaan Kalev, Laas Toomas, Leikki Eha ja Maiki Kaisa. Praegu Director of Research and Development at Icefloe Technologies.


HOGG, DAVID MIHKEL
Sündinud 1972.a. Torontos. Õpis Ülikoolis turundust. Kolis 1993.a. Tallinnasse, kus töötas mitmes ametis — näiteks puidutoodete eksport Inglismaale. Nimeta Baari üks asutaja. Kolis tagasi Torontosse koos naise ja lapsega 2000.a. algul; sellest ajast on töötanud müügimehe ametis. Korp! Sakala liige alates 1994.a. ja on hetkel Toronto osakonna vanamees. Alates 2000.a. olnud noorem-skautmaster ja tegutsenud skaudi-abijuhina. Alates 2005.a. skautrühma Viru tegevjuht.


KADAKAS, KALLE
Sündinud 1960.a. Mulgimaal Eestis. Haridus: Viljandi Maagümnaasiumi humanitaarharu, 1979. Tallinna Pedagoogiline Instituut B.A., kultuurispetsialist ja lavastaja, 1983. Tartu Ülikooli teoloogiateaduskond B.A., 1998.a. EELK Tallinna Pastoraalseminar, 1998. EELK peapiiskop Jaan Kiivit ordineerib vaimulikuks 1998. Filmistuudio „Tallinnfilm“ rezhissöör. Teeninud EELK Viljandi Pauluse ja Jaani, Põltsamaa, Kolga-Jaani, Mõisaküla ja Helsinki Alppila eesti kogudusi. E.E.L.K. Vana-Andrese koguduse õpetaja 2005. aastast.


KEELMANN (n. TÜLL), ANNE LIIS
Sündinud Torontos. Lapsed Lehti ja Vello. Saavutanud magistrikraadi ja töötab Toronto District School Board’i koolijuhatajana. Korp! Filiae Patriae eestseisuse, Peetri kiriku nõukogu ja Hiidlaste Seltsi liige. Varem T. E. Seltsi esinaine, Lasteaia juhataja, Eesti Keskkooli rahvatantsuõpetaja, „Rajaleidjate“ nooremgaider, Estonia koori, Rahvusteatri ja T. E. Maja juhatuse liige. Korraldanud Killamängude, Karavanide, Taliharjade ja ESTOde programme.


KIILASPEA, ENN
Ehitusinsener, noorte- ja orkestrijuht. Kauaaegne EKNi liige, sellest aastaid juhatuses. Kalevi skautlipkonna asutaja ja praegune vanem. Eesti Skautide Malev Kanadas vanem. Eesti Skautide Ühingu (Eestis) auliige. Omab: skautluses Põhjatäht I järk, Kanada skautluse „Silver Acorn“; EKNi teenetemärk, Toronto Eesti Maja teenetemärk ja EV Valgetähe V klassi orden. Asutas skautide/gaidide orkestri 1956.a., mis tegutseb praegugi. Abikaasa Ivi, praegune Toronto Eesti Maja abiesimees; kaks poega ja kaks tütart. Seitsmekordne vanaisa.


KIPPER,CHARLES
Charles Kipper on tuntud koorijuht ja klaverisaatja eesti ühiskonnas. Ta saavutas magistrikraadi muusikapedagoogika ja kompositsiooni alal Toronto Ülikoolist 1974.a. ja on tegutsenud keskkooli muusikaõpetajana, hiljuti Rosedale Heights School of the Arts laulu ja teatrimuusika alal. Ta on Toronto Eesti Meeskoori dirigent ja tegutseb aktiivselt Toronto Eesti Baptisti Koguduses.KITTASK, AVO
Sündis 1944.a. Stockholmis. Kõrgharidus Michigani ja Toronto ülikoolidest muusika ja ooperi alal. Kutseline ooperilaulja. Tegutsenud pikka aega eesti organisatsioonide ja ühiskonnatöös. Noorem-skautmaster. Toronto Eesti Meeskoori liige ja endine esimees. Toronto Akadeemilise Segakoori „Ööbik“ asutajaliige. ESTO 2000 Torontos programmi üldjuht. Korp! Fraternitas Estica liige. Rajanud EKNi juurde populaarse eestiainelise kaupluse Estore. EKNi esimeheks valitud 2003.a.


KIVIK, MARTA
Sündinud Torontos 1953.a. Lõpetanud keskkooli Oshawas ja ülikooli Torontos.
Peale kahe tütre kasvatamise on töötanud üle 30 aasta Heinsoo kindlustusbüroos. EKNi juhatuse liige 1988–2002. Harrastab muusikat, koorilaulu ja ühiskondlikku tegevust. Eriline huvi on vanurite abistamine. Akadeemiliselt kuulub korp! Amicitiasse.


KOMI, PIRET
Sündis Torontos 1955.a. Lõpetas Don Mills Collegiate'i ja õppis kehalist kasvatust Toronto Ülikoolis. On olnud tegev Toronto Põhjala Tütarde lipkonnas, Estonia Segakooris, Eesti Etnograafia Ringis Kanadas, korp! Amicitias ja õpetab eesti keelt välismaalastele Toronto Eesti Täienduskooli juures. Elas Eestis 1992—93, kus töötas välisministeeriumi juures tõlgina. Huvid: lugemine, sport ja käsitöö.


KÄNGSEPP (sünd. HANSEN), LIIVIA
Sündis Tartus 1931.a. EV kutselise ohvitseri perekonnas. Peale nime eestistamist Randmaa. Alghariduse omandas Tallinnas, edasi õppis Saksamaal, Lõuna-Ameerikas ja Kanadas. Töötas Toronto Sunnybrook’i haiglas röntgeni alal. Hiljem kutselise maaklerina Royal LePage firma esindajana. Perekonnast on sirgunud neli eesti noort. On olnud pidevas kontaktis oma Kanada parlamendi esindajaga Ottawas, et kaitsta eestlaste huvisid, mis on puudutanud meie kodumaad ja rahvast. Annetanud aega ja koostööd eesti organisatsioonidele: Toronto Peetri Koguduse arhiiv, Eesti maakondliku liikumise esinduskogu, on Tartlaste Seltsi juhatuses laekur, liige meie pensionäride klubis, EKNi liige. Usub positiivselt demokraatlikku Eesti Vabariiki.


LEIVAT, ELLEN
Sündinud 1941.a. Tartus, kõrgharidus ja magistrikraad Toronto Ülikoolist, elukutselt sotsiaaltöötaja lastekaitse alal. Praeguse EKNi koosseisu juhatuse liige ning ÜEKNi saadik. Organisatsioon AKEN (Akadeemilised Kanada Eesti Naised) esinaine, juhatuse liige Eesti Etnograafia Ringis Kanadas, korp! Amicitias ja Tartu College’i kultuurikomitees. Varem TES Lasteaia ning Täienduskoolide lastevanemate komitee juhatuses ning kauaaegne Balti Naiste Nõukogu juhatuse liige. Hetkel sekretär EV Aupeakonsulaadis.


LEIVAT, LAAS
Sündinud 1941.a. Hiiumaal. Kanada kõrgharidus. Ühiskondlik töö varemalt: Eesti Kongress, Eesti Komitee, Kanada Ikestatud Rahvaste Komitee, Kesk- ja Ida-Euroopa Rahvaste Ülemaailmne Nõukogu, Rahvusvahelise Musta Lindi Komitee, Ontario Multikulturismi Nõuandev Kogu; Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, Balti Liit Kanadas, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas. ”The Decolonization of the Soviet Union”, kaasautor. “Broken Words”, toim. “Canada 1996 Olympic Bid Book”, toim. E.V. aupeakonsul.LEPNURM, REIN
Sündinud 3.12.1950 Stockholmis. Dr. professor tervishoiu korralduse alal Saskatchewani Ülikoolis. Külalisprofessor, Tartu Ülikool, Rahvatervise Instituut, mai 1995. Õpetas tervishoiuökonoomikat. Maailma Tervishoiu Organisatsioonis oli tervishoiu korralduse nõunik (1995—2000). Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegiumi alustaja 1997. Peamine tegevus on sertifitseerimise programm tervishoiujuhtidele ja Tervishoiujuhtide kutsestandardite alustaja Eesti Kutsekojas (2006). On kirjutanud „Financial Management of the Health Care System of Estonia“, commissioned paper for the Ministry of Education of Estonian under contract with the Estonian Business School, April 1997, Tallinn, Estonia. On kirjutanud koos teistega „Transformation in progress: Job satisfaction in a typical Estonian hospital. (2004) International Journal for Quality in Health Care, Vol 16(3):253-61“; „Strateegiline juhtimine tervishoiusüsteemis 1997 ja „Tervishoiuökonoomika alused“, 1996. Praegune EKNi liige; elab Saskatchewanis.LEPP, JAAN
Sündinud Narvas 1932.a. Lõpetanud Toronto Ülikooli B.A.Sc. ja M.B.A. kraadidega. EKNi tegevus: 10 aastat juhatuse liige, valimiste peakomitee esimees 3 korda, liige 6 korda; põhikirja komitee esimees. Skautluses: tegevjuht 56 a., olnud maleva juht, maailmalaagri juht, peaskaut, skautjuhtide kõrgema treeningkursuse Metsamärgi juht 7 kursusel, juhtkonnas 5, Kotkajärve komitee esimees 5 a., Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi juhatuses 7 a. Jõekääru krundiomanike usaldusmees 13 aastat, Toronto Eesti Maja tehniline nõunik. Tunnustusi: EKNi teenetemedal, skautmaster, Põhjatäht I järk, Hõbe Hunt, Eesti Skautluse 50. a. medal, Kotkajärve teenetemedal, Scouts Canada teenetemedal, Eesti Skautide Ühingu ja Scouts Canada auliige, korp! Ugala liige.


MÄNNAMA, RAIVO


OTSA, KATRIN
Olnud aktiivne Toronto Eesti ühiskonnas tegevliikmena juhtivates ametites. Noorte sportlaagri programmi organiseerija. Abistanud inglise keele metoodika õpetamist „English to Estonia“ kursuse raames. T.E.S. Lasteaia ja Seedrioru Laste Suvekodu juhatuse liige. Eesti Skaudisõprade Seltsi praegune liige. Estore’i vabatahtlik abiline.


PAARA, HEIKKI
Sündinud 1927. a. Tallinnas. Jakob Westholmi Erahumanitaar Poeglaste Gümnaasiumi ja Eesti Gümnaasiumi Augsburgis II lennu lõpetaja. Diplomid kursustel: DeVry Technical Institute (elektroonika, TV), International Data Processing Institute (IBM). Wood Badge, The National Council of Boy Scouts of Canada. Praegu pensionär. Töötanud: Swift Cdn. Co., Druggist Corp’n., United Investment Service, Manton Printing Inks, Noxema Inc., Noxell ja Procter & Gamble Corp. Toronto Kalevi Skautlipkonnas alates 1958 – rühmavanem, lipkonna juht (5a.), vanaskaut, treeninglaagrite juht, administratsiooni juht 1972.a. Maailmalaagris Kotkajärvel. Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas esimees 12 a., Toronto Eesti Meeskoori esimees 20 a., Toronto Vana-Andrese koguduse esimees 1995-2000, 2006-2007, Eesti Pensionäride Klubi Torontos esimees 2001-2007. Vääristatud Eesti Skautide Liidu Keskbüroo Põhjatäht III-ga, EKNi poolt Kanada Eestlaste Teenetemärgiga ja Ontario Vabatahtlike Teenetemärgiga.


PAHAPILL, JOHANNES
Sündinud 1929.a. Saaremaal. University of Toronto (1957) B.A.-Sc. (Mechanical Engineering), Waterloo University (1978) M.A.-Sc. (Management Sciences). Saanud autasud – The Commemorative Medal for Her Majesty Queen Elizabeth II’s Golden Jubilee (2002), EKNi poolt Kanada Eestlaste Teenetemärk (1997), Ontario Tarbijakaitseministeeriumi aastateenistuja auhind (1992). Kutseline disaininsener. Töötas Ontario valitsuse juures provintsi kinnipidamiskohtades karistustkandvate isikute tööhõive programmi juhendajana, erinõunikuna tarbijakaitseministeeriumis. Alates 1994.a. pensionär. Balti Ärindusnõukogu Põhja-Ameerikas esimees, kauaaegne EKNi juhatuse liige ja praegu üks EKNi abiesimeestest, ÜEKNi esindaja, Balti Liit Kanadas esimees (2002-04), Tartu College’i üks asutajaliikmeid ja TC nõukogu liige, Eesti Kunstide Keskuse esimees (1978-1981), praegune abipresident, Saarlaste Ühingu Torontos kauaaegne juhatuse liige, korp! Fraternitas Estica mitmekordne esimees.


PALUOJA, RUHO
Olnud pikka aega aktiivne Eesti ühiskonnas Kanadas. Praegune Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi esimees.


SALUSOO, MIHKEL
Sündinud 1926.a. Vohnjas, Virumaal. Teise maailmasõja veteran. Peale sõjavangist vabanemist Saksamaal siirdus Inglismaale 1948.a. Asutas Boltoni Eesti Seltsi, laulis meeskooris “Koit“ Bradfordis. Emigreerus Kanadasse 1951.a., töötas CP Railway juures, jäädes pensionile 1986.a. Osalenud SEPK, ESTO, TEM, EKN, ELLPA ja Seedrioru juhatustes. Praegune tegevus: EKN, TEM, ELLPA ja Jõekääru lastelaager.


SARAPUU, VAADO
Sündinud Tallinnas 22.08.1944. Haridus: Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Muusikakool, Tallinna Pedagoogiline Instituut. Töö: Eesti Televisioon — kaameramees, hiljem lavastaja, Eesti Riiklik Filharmoonia — muusikalavastaja, Tallinna Linnahall — lavastaja, Tallinna Lauluväljak — kunstiline juht, Muusikakompanii Esto Muusika taasasutaja. Loonud mitmeid videofilme ja olnud nende produtsent. Tallinna Vanalinna Päevade lavastaja ja 1988.a. juuni lauluööd Tallinna Lauluväljakul. 1992—93 esmakordselt Kanadas. 1993—1997 Võsu vallavanem. 1998–2000 ESTO2000 büroo juhataja Torontos. 2001 — Eesti Elu Interneti toimetaja, muusik Torontos.


SCHAER, JAAN
Sündis Zürichis Šveitsis 1948.a. Saabus koos vanematega Kanadasse 1951.a. Osales eesti ühiskonna organisatsioonides ja suvel laagrites. Lõpetas Toronto Ülikooli 1971.a., B.A. sotsioloogia alal. Abiellus Maimu Malbergiga ja neil on kaks poega, Daniel ja Mihkel. Läks erru 2002.a. Elab Jõekäärul, kus on krundiomanike ühingu esimees.


SUURKASK, ALAR
Sündinud 1941.a. Tallinnas. Algharidus Torontost ja kõrgharidus Buffalo (USA) ülikoolist, mille lõpetas insenerina. Akadeemiliselt kuulub korp! Rotaliasse, esinduskogu liige. Võtnud 38 aastat aktiivselt osa Vancouveri (British Columbias) eestlaste kultuurilisest ja rahvuspoliitilisest tegevusest. Pikemat aega Vancouveri Eesti Seltsi juhatuse liige, esimees olnud seitsmel korral. Lääneranniku Eesti Päevade juhatuses olnud Esto Klubi esimees (1977), peasekretär (1987), juhatuse liige (1997) ja esimees (2005). EKNi juhatuse liige alates 1993.a. kuni tänaseni.


TAE, EERO
Sündinud Harjumaal, isa talus. Põgenemisetee viis Saksamaale ja sealt Inglismaale. Tuli Kanadasse 1966.a. Elukutselt insener ja töötab ikka veel. Taasiseseisvumise eel tegeles Montrealis Eesti kodanike registreerimisega ja selle aja isikutunnistuste väljaandmisega. Organiseeris uue põhiseaduse referendumi Montrealis. Esimestel Riigikogu valimistel oli ERSP nimekirjas kandidaat Viljandimaal. On EÜSi vilistlane ja Montreali Skaudisõprade Seltsi juhatuses.


TAE, MARGUS
EKNi liige alates 1990.a. Sellest ajast kuni 2000.a. ka juhatuses, praegu revisjoni komisjonis. Peamine tegevus Eesti ühiskonnas on olnud seotud skautlusega. Kalevi lipkonnas hundujuht a. 1973—2000 ja vahepeal lipkonna juht. Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi juhatuse liige 1975—2000, pikka aega laekur ja viimaks sekretär. Eesti Üliõpilasseltsi vilistlane.


TÕSINE, TÕNU
Sündinud ning üles kasvanud Lõuna-Ontarios, pikemat aega elanud Torontos abikaasa Hellega, kellega on kaks tütart. Varemalt olnud EKNi juhatuse liige, Hamiltoni Eesti Seltsi esimees ja Sihtasutuse Eesti Päevad Kanadas asutajaliige ning esimees. Noores eas tegutsenud noorem-skautmasterina Kotka lipkonnas ning kasvataja ja juhatajana Seedrioru laste suvekodus.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus