Eestlased teenisid välismaal mitu miljardit E24 (1)
Eestlased Eestis 14 Aug 2010  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Laura Raus E24
Artikkel: http://www.e24.ee/?id=299857

Eestlased teenisid välismaal nii töötamise eest kui sotsiaaleraldistena mullu kokku mitu miljardit krooni, keskmise ajutiselt välismaal töötanud eestimaalase aastateenistus seal ulatus 437 000 kroonini.

Kuni aastase töölepinguga välismaal töötavad Eesti elanikud said brutopalka ja sotsiaaleraldisi ligi 3 miljardit krooni, mis on 16 protsenti vähem kui tunamullu, selgus hiljuti Eesti Panga poolt avaldatud maksebilansi aastaraamatust.

43 protsenti sellest summast saadi Soomes ja 11 protsenti Suurbritannias ning arvestatav hulk ka Rootsis, Lätis ja Norras. Summa kahanemise peamine põhjus oli välismaal töö kaotanud eestimaalaste arvu suurenemine. Enim kahanes Iirimaal ja Lätis teenitud töötasu.

Kuni aastase töölepinguga töötas välismaal keskpanga hinnangul (mis saadud maksebilansi, migratsiooni- ja töötusestatistika põhjal) mullu keskmiselt 6861 Eesti elanikku, neist 3125 Soomes, 1135 Suurbritannias, 585 Iirimaal ning 478 Rootsis. Seega üks neist inimestest teenis välismaal mullu keskmiselt ligi 437 000 krooni. Sellest ligikaudu kolmandik kulus võõrriigi maksudeks, teine kolmandik elamiskuludeks tööperioodil välismaal ning ülejäänud osa jäi perele.

Välismaale elama jäänud toetavad lähedasi Eestis

Kuni aastase töölepinguga välismaal töötajate arv on kahanenud alates 2006. aastast, mil see oli keskmiselt 16 054. Ajutiste töötajate arvu langus kajastab Eesti Panga sõnul põhiliselt suure osa eestlaste muutumist mitteresidendiks, kui nad jäävad välismaale kauemaks kui 1 aasta.

Mitteresidentidest eestlaste sissetulekute andmed keskpangal puuduvad. Küll aga saab maksebilansi andmete põhjal öelda, et välisriikide residendid toetasid Eesti elanikke rahaülekannetega välismaalt 0,6 miljardi krooni ulatuses. See summa hõlmab nii pikemat aega välismaal töötanud eestlaste toetusi lähedastele Eestis kui ka muid eraisikute toetusi. Mullu jäid need rahaülekanded umbes 2008. aasta tasemele. Suurim osa laekus Soomest (62 protsenti), vähemal määral Suurbritanniast, Rootsis, Iirimaalt ja USAst.

Võõrtöölised teenisid Eestis ligi miljardi

Kuni aastase töölepinguga Eestis töötavad välisriikide elanikud said siin mullu brutopalka ja sotsiaaleraldisi 0,9 miljardit krooni, mis on 25 protsenti vähem kui tunamullu. Kõige rohkem said sellest summast Soome (33 protsenti), Rootsi (14 protsenti), Läti (14 protsenti), Suurbritannia ja Leedu elanikud.

Eesti residendid toetasid oma välismaal elavaid lähedasi rahaülekannetega 30 miljoni krooni ulatuses, mis on 52 protsenti rohkem kui aastal 2008. Põhiliselt on siin arvestatud Eestis üle 1 aasta töötanud välismaa kodanikke, kes toetasid oma lähedasi välismaal. Kõige rohkem said neilt saadetud rahast mullu Läti (45 protsenti), Poola (15 protsenti), Soome, Rootsi ja Taani elanikud.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus