Eesti Rahvuslik Liikumine (15)
Kuumad uudised 23 Feb 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Venelased ründasid pronkssõduri juures eesti patrioote

Reede keskpäeval tungis vene rahvusest rahvahulk kallale Eesti Rahvusliku Liikumise (ERL) liikmetele, kes läksid Tõnismäele leinapärga punaarmee ohvrite mälestuseks panema.

Umbes 20 rahvuslast soovis asetada okastraadist keeratud kettidega pärga pronkssõduri jalgade ette, pärjal oli kiri „Eesti rahva mõrtsukale” ning leinalint kirjaga „Eesti rahva mõrtsukatele, vägistajatele ja piinajatele”.

Leinalippude, küüditamist ning okupatsiooni hukka mõistvate plakatite ja pärjaga rahvuslastele tungiti samba jalamil kallale, politsei ei suutnud eestlasi kaitsta vaid nõudis nende lahkumist.

„Minult nõuti kohe dokumenti, loomulikult ei nõutud dokumenti üheltki venelaselt, kes mulle käsitsi kallale tuli,” räägib ERL liige Jüri Böhm. Böhmil rebiti puruks jope, teda löödi jalgade ja rusikatega. Politsei ei astunud vahele.

„Me kuuleme pidevalt üleskutseid, kuidas pronkssõduri tähendust tuleb muuta, kuidas temast võiks kujundada kõigi totalitaarsete režiimide ohvrite mälestussammas. Aga kui me lähme tähendust muutma ja punasõduri käe läbi mõrvatud eestlasi mälestama, siis tullakse meile kätega kallale. Niipalju siis sellest,” ütleb Böhm.

„Eesti politsei näitas taas, kelle poolel ta on,” ütleb ERL juht Anti Teraväe. „Kuigi kellelgi polnud võetud luba seal rahvakogunemiseks, hakati meilt kohe nõudma, kas luba on. Loomulikult pole kellelgi pärja asetamiseks kuhugi mingit luba vajagi.”

Pärg asetati lõpuks Tõnismäel ühe puu alla. Edasi liikusid rahvuslased Vene saatkonna ette, kus korraldasid piketi ning üritasid üle anda nooti Vene suursaadikule Eestis. Saatkonnast keegi välja ei tulnud, ukse fonoluku kaudu soovitati kõik paberid posti panna. Pikett Vene saatkonna juures Pikal tänaval möödus vahejuhtumiteta ja kestis umbes
pool tundi. ERL nõudis piketil, et Venemaa lõpetaks Eesti
siseasjadesse sekkumise ning Eesti riigi ja rahva laimamise
rahvusvahelisel areenil.


Noodi terviktekst on järgmine:

Eesti Rahvuslik Liikumine avaldab lugupidamist Vene Föderatsiooni suursaatkonnale Eesti Vabariigis ning tal on au teatada järgmist.

Eesti Rahvuslik Liikumine protesteerib ägedalt Vene Föderatsiooni võimude sekkumise vastu Eesti siseasjadesse. Selline tegevus on jõhkras vastuolus rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete heade tavadega.

Eesti Rahvuslik Liikumine mõistab hukka Vene Föderatsiooni võimude keeldumise tunnistada Vene Föderatsiooni kui Nõukogude Liidu õigusjärgse riigi rolli ja vastutust Eesti Vabariigi okupeerimisel ja annekteerimisel ning genotsiidis eesti rahva vastu, samuti Eesti Vabariigi koloniseerimisel ja venestamisel. Eesti Rahvuslik Liikumine nõuab Vene Föderatsioonilt ametlikku vabandust ning majanduslikku
kompensatsiooni okupatsiooni läbi põhjustatud kahjude eest.

Eesti Rahvuslik Liikumine protesteerib kategooriliselt Venemaa jätkuva okupatsiooni vastu viiel protsendil Eesti territooriumist Narva jõe tagustel aladel ja Petserimaal. Selline tegevus on jõhkras vastuolus nii Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel siiani kehtiva ametliku piirilepingu kui rahvusvahelise õigusega.

Eesti Rahvuslik Liikumine nõuab, et Vene Föderatsioon lõpetaks viivitamatult Eesti Vabariigi ja eesti rahva laimamise rahvusvahelisel areenil ning katsed võltsida ajalugu ja eitada Vene Föderatsiooni kui Nõukogude Liidu õigusjärgse riigi vastutust ajavahemikus 1940 kuni 1991 Eesti Vabariigis toime pandud inimsuse vastaste kuritegude eest.

Eesti Rahvuslik Liikumine nõuab, et Vene Föderatsiooni võimud täidaksid Viini diplomaatilise konventsiooniga endale võetud kohustust ja tagaks Eesti diplomaatiliste esinduste kaitse Moskvas, St. Peterburgis ja Pihkvas. Eesti Rahvuslik Liikumine peab Vene Föderatsiooni otseselt vastutavaks Eesti Vabariigi diplomaatide julgeoleku eest Vene Föderatsioonis.

Eesti Rahvuslik Liikumine juhib Vene Föderatsiooni võimude tähelepanu sellele, et kuni Vene Föderatsioon jätkab oma vaenulikku käitumist Eesti Vabariigi ning eesti rahva vastu, pole kahepoolsed normaalsed suhted võimalikud. Ühtlasi ei loo Vene Föderatsiooni võimude käitumine positiivset fooni siinsete okupatsiooni pärandina Eestisse jäänud
kolonistide assimileerimiseks Eesti ühiskonda. Eesti Rahvuslik
Liikumine peab Vene Föderatsiooni võime otseslt vastutavaks Eestis elavate rahvuste vaheliste suhete halvenemises.

Eesti Rahvuslik Liikumine kasutab veelkord võimalust väljendada Vene Föderatsiooni Suursaatkonnale Eesti Vabariigis oma ülimat lugupidamist.

ERL nimel, ERL juhatuse liige Henn Põlluaas
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus