Eesti Rahvuskultuuri Fond (1)
Eestlased Eestis 30 Jan 2009 Raul PettaiEWR
    Trüki   E-post   FB     
Taasvabanemise aastatest peale tegutseb Eestis sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF), mille põhiliseks eesmärgiks on aidata säilitada ja edendada eesti kultuuri nii olevikus kui tulevikus rahaliste vahendite sihtpärase kogumise, valitsemise ja jagamise kaudu.

Selleks on fondi raames rajatud eraannetajate poolt allfondid, millest kord aastas määratakse stipendiumid vastavate alade taotlejatele. Allfondi avamiseks peab annetatud algsumma olema vähemalt 100.000 krooni (ca 9000 USD).

Praeguseks on fondi arvel üle 100 allfondi mitmesugustel aladel – kunst, kirjandus, muusika, haridus, rahvusteadused jpm. Uusi allfonde tuleb pidevalt juurde. Fondi juhib 11-liikmeline nõukogu, mille esimees on dirigent Eri Klas ja teisteks liikmeteks juhtivad isikud mitmetelt kultuurialadelt. Igal sügisel toimub nõukogu koosolek, kus vaadatakse läbi laekunud stipendiumitaotlused ja otsustatakse, milliseid neist rahuldada ja kui suures ulatuses.

Sain aasta lõpul ERKF tegevdirektorilt Toivo Toomemetsalt järjekordse aruande viimase, 22. novembril 2008 toimunud koosoleku kohta. Seekordne jagamine – s.t. stipendiumide ja toetuste eraldamine 2009. aastaks – oli fondi ajaloo jooksul juba üheksateistkümnes. Kokku oli laekunud 584 taotlust ja nendest rahuldati 258 kogusummas 2,381.665 krooni. Aruande järgi oli stipendiume loome- ja teadustööks 69 ning õpinguteks või täiendõppeks 146. Lisaks toetati 26 kultuuriprojekti. Kogu tegevusaja jooksul on kultuuri toetamiseks eraldatud üle 54 miljoni krooni. Tegemist on seega väga tänuväärse ettevõtmisega. Sihtasutuse raamatupidamine on kooskõlas EV vastava seadusega ja seda revideerib audiitorfirma AS PricewaterhouseCoopers.
Lisaks eeltoodule annab sihtasutus traditsiooniliselt igal aastal elutöö tänuauhinnad koos 50.000-kroonise stipendiumiga neid eriliselt pälvinud isikutele. Sel korral olid nendeks kirjanik Helvi Jürisson, helilooja Eino Tamberg, graafik Vive Tolli ja näitleja Ferdinand Veike.

On võimatu siinkohal loetleda kõiki olemasolevaid allfonde. Et aga anda lugejale aimu, millise laiahaardelise ettevõtmisega on tegemist, olgu nimetatud mõned:

• David O. Wirkhausi fond – puhkpillimuusika arendamine;
• Anna Raudkatsi fond – rahvatantsu õpetamine ja arendamine;
• Erkki-Sven Tüüri fond – noorte heliloojate toetamiseks Eesti Muusika- jaTeatriakadeemias;
• Camilla ja Leo Kuuse fond – toetada Eesti Rahva Muuseumi tegevust ja teaduslikku uurimistööd rahvakultuuri valdkonnas;
• Susan ja August Mölderi fond – toetada kunstnikke ja tõlkijaid;
• Harry Kingissepa fond – Saaremaa Ühisgümnaasiumi andekate lõpetajate toetamiseks, kel puudub raha hariduse jätkamiseks;
• Erika Ilmsalu mälestusfond – toetada lastearstide koolitust ja täiendõpet.
Allfonde on loodud ka väliseestlaste poolt, millistest nimetan siin vaid kahte:
• Abel-Mirka fond – majandusteaduse üliõpilaste koolituse toetamiseks USA-s;
• Edmund Valtmani fond – Eesti Kunstiakadeemia üliõpilase toetamiseks või akadeemia vilistlasele parima graafilise teose eest.

Kui kellelgi on soovi avada mingi allfond või kui soovitakse täiendavat informatsiooni, siis võetagu ühendus vastavalt:
Eesti Rahvuskultuuri Fond, A. Weizenbergi 20a-13, 10150 Tallinn, (372) 6-013-428; www.erkf.ee
E-post:
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus