Eesti Elu
Eesti Maja pidas peakoosolekut (1)
Eestlased Kanadas 29 Apr 2011 Eerik PurjeEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
A/S Eesti Maja Torontos korraline aastapeakoosolek peeti teisipäeval, 26. aprillil kristallsaalis. Koosolek algas kell 7 õhtul pärast pooletunnist ootamist kvoorumi täitumiseks. Juhatas esimees Raivo Remmel, protokollis sekretär Markus Alliksaar.

Tegevusaruande esitas Raivo Remmel. Möödunud aasta pearõhk oli 50. a. juubelil. Kaks korda vahetati aasta jooksul mänedzheri – Raoul Langvee vahetas välja sõjast naasnud Ülo Isberg, kelle asemele hiljem tuli Tõnu Orav. Kontor kolis möödunud aasta vältel parema kättesaadavuse huvides alakorrusele. Seati sisse moodsam tulekaitsesüsteem, koristamiseks ja puhastuseks palgati selle alaga tegelev firma. Lisakulu tekkis provintsi käibemaksu (HST) näol. Ruumid on olnud pidevalt kasutusel nii kaasmaalaste kui mitte-eestlaste poolt. Juhatuse tänu pälvivad paljud vabatahtlikud töötajad ning majandusliku panusega toetajad.

Kolme isikut otsustati vääristada Eesti Maja teenetemärgiga: Jaan Arro, Allan Eistrat ja Kalle Kadakas. Kahele viimasele anti teenetemärk koos vastava tunnustuskirjaga üle kohapeal, Jaan Arro viibis hetkel väljaspool Kanadat ja saab märgi hiljem.

Majandusaruanne oli koosolijaile välja jagatud. Mõningaid lisakommentaare andis sellele Tõnu Orav. Küsimusi ei esitatud ja mõlemad aruanded kinnitati ühel häälel.

Tegevuskava ja majanduseelarve erilisi üllatusi ei pakkunud. Püütakse piirata kulutusi, ollakse sunnitud tõstma üürihindu. Sisse on seatud uus üüri- ja raamatupidamissüsteem. Katus vajab pidevalt parandusi, samuti nõuab hooldamist 120 aastat vana aurukatel. Pearõhk pannakse turustamisele.

Kõige elavamat huvi pakkus päevakorra punkt, mis käsitas Eesti Maja tulevikuprojekti arengut. Möödunud aastal korraldatud ajuraju tagajärjena on kaalumise all kaks põhisuunda – kas siirduda mujale või ehitada praeguse maja asemele uus. Esimese võimaluse uurimisega tegeleb Tõnu Petersoo Toomas Kütti abiga, teisega Kia Puhm ja Katrin Lepik. Majanduse ja struktuuri osas on oma abi lubanud Lea Kõiv. On olnud nõupidamisi Tartu College’iga, arhitektide ning ehitajatega ja teiste rahvusgruppidega, näit. lätlased, ungarlased ja soomlased, võimaliku koostöö arendamiseks. Sügiseks loodab juhatus avalikkusele teatada midagi konkreetsemat.

Esitati palju küsimusi, neist põhjalikem ja konkreetseim arhitekt Guido Laikve poolt, kes tungivalt soovitas kaaluda kolmandat võimalust: praegune maja ümber ehitada nii, et lammutamisele läheks ainult vana osa, mille puhul uuemas osas tegutsevad püsiüürnikud nagu Toronto Eesti Ühispank, Heinsoo kindlustuskontor jt ei tarvitseks ajutiselt mujale kolida. Ettepanek võeti teatavaks, ühtlasi juhtis esimees tähelepanu Guido Laikve suurele panusele senise professionaalse abi näol, mida ta tänuga kviteeris.

Valimiste osas teatas esimees, et senise juhatuse koosseisust Jaan Arro ja Kalle Kadakas ei soovi järgnevaks tegevusaastaks kandideerida. Uueks esimeheks valiti Raivo Remmel, abiesimeheks Tõnu Petersoo, mõlemad endised. Juhatuse liikme kandidaatideks esitas juhatus järgmised seitse isikut: Markus Alliksaar, Avo Kittask (uus), Katrin Lepik, Alar Petersoo (uus), Peeter Poolsaar (uus), Kia Puhm ja Raivo Uukkivi. Kuna teisi kandidaate ei esitatud, kinnitati esitatud kandidaadid valituks aklamatsiooni korras. Varukandidaadiks valiti Kalle Kadakas. Revisjonikomisjoni valiti Jaan Arro, Ivi Kiilaspea ja Ilo Puhm, välisrevidendiks Jaan Saun.

Kohal algatatud küsimuste ega läbirääkimiste all sõna ei võetud. Küll aga jätkusid läbirääkimised ootava kohvi ja kringli juures ning kahtlema oli tulipunktis just maja edaspidine saatus. Oli rõõm märgata arvukat osavõttu koosolekust ning kuulda asjalikku väitlust eluliste küsimuste ümber.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus