Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas alustas uut perioodi esinduskogu koosolekuga (1)
Eestlased Kanadas 18 Jul 2008 H.P.EWR
    Trüki   E-post   FB     
ELLPA esinduskogu koosolek toimus 25. mail 2008.a. Eesti Majas. Kutsed koosolekust osavõtuks olid saadetud kõigile veel kirjas olevaile 17-le eesti laulukoorile Põhja-Ameerika mandril.

Koosolekust osa võtma ilmusid viie laulukoori esindajad: Toronto Eesti Meeskoor (3), Estonia Koor (2), T.E. Akadeemiline Segakoor Ööbik (2), Hamiltoni Eesti Seltsi Segakoor (1) ja Cantate Domino Segakoor (1).

Baltimore/Washingtoni Eesti Segakoor ja Baltimore Eesti Laulumehed olid esindatud kirja teel, mille saatis BEL’i esimees/ELLPA abiesimees Ado Valge. Connecticuti Eesti Segakoori nimel tuli hiljem kiri Tiina Uustalilt teatega koori tegevuse lõpetamisest paari aasta eest. Teistelt eesti laulukooridelt P.-Ameerika Ühendriikides ei tulnud teateid ega esindust.

Koosoleku avas ja jäi juhatama senine ELLPA esimees Heikki Paara, kes andis aruande möödunud tegevusest. Koosolekut protokollis sekretär Mihkel Salusoo.

Alates 2006.a. sügise esinduskogu koosolekust kuni 25. mai 2008.a. koosolekuni on ELLPA juhatus tegelenud põhiliselt meie eesti laulukooride abistamisega, toetades majanduslikult kooride tegevust vajaduse korral nii otse ELLPA kassast kui ka olles Eesti Sihtkapitali Kanadas agent, vahendades ESK poolt antud toetusi vastavalt Kanada eesti laulukooride poolt ESK-le esitatud abipalvetele.

Kuna Ühendriikides asuvailt eesti laulukooridelt ei ole möödunud kahe aasta kestel ELLPA juhatusele abipalveid saabunud, siis võime oletada, et sealsed eesti laulukoorid on oma toetajaliikmetelt ja esinemistest/kontsertidest piisavalt sissetulekut saanud, et hoida alal eesti laulu.

ELLPA esinduskogu tänab kõiki neid Põhja-Ameerika eesti laulukoore, kes on näidanud huvi Eesti Lauljate Liidu Põhja-Ameerikas juhatuse tegevuse vastu, saates kirja koos liikmemaksuga ($1.00 CAD iga kooriliikme pealt), olles sellega ELLPA liikmed, kes annavad oma tähelepanu Eesti Lauljate Liidu Põhja-Ameerikas edaspidisele jätkutegevusele.

Olles Eesti Sihtkapital Kanadas agendiks, revideerib Kanada valitsuse poolt kinnitatud revideerimise firma (auditors) iga aasta alguses ELLPA (ingl. ESFINA / Estonian Singers’ Federation In North America) majanduslikku seisu, sissetulekuid ja väljaminekuid ning pangaarvel olevaid summasid ja tähtajalisi investeeritud hoiuseid, mis saavad kinnitatud. Rahaline seis ELLPA arvetel 31. detsembril 2007.a. oli $ 27,552.52 CAD.

Esinduskogu valis koosoleku käigus ELLPA juhatuse järgnevas koosseisus: Heikki Paara — esimees, Lia Hess — abiesimees (Kanada), Ado Valge — abiesimees (USA), Ludmilla Ots — laekur, Mihkel Salusoo — sekretär/protokoll.

Järgneva arutluse najal suunas esinduskogu oma edasise tegevuse meie mandri eesti laulukooride osavõtule järgmisel, 2009. aastal toimuvale ÜLDLAULUPEOLE Tallinnas.

Palju selgitust tuli mitme laulukoori esindajailt üldlaulupeole registreerimise ja laulikute tellimise/ostmise korra suhtes. Tehti plaane kutsuda kõiki siit mandrilt 2009.a. üldlaulupeole registreerunud eesti laulukoore nn. SUURKONTSERDIKS Torontosse 2009.a. kevadeks.

Plaanisime ka 2009.a. üldlaulupeo laulude õppimise ühist nn. laululaagrit/treeningut, mis võiks toimuda kas nädalalõpul 27.-28. september või 18.-19. oktoober 2008 Torontos, kutsudes meile võimaluse korral appi üldtuntud Estonia Seltsi Segakoori juhataja, maestro Heli Jürgensoni Eestist.

Aktiivselt olid nende ettevõtmiste korraldamist oma ülesandeks võtmas meie koorijuhid Asta Ballstadt ja Ingrid Silm, ELLPA abiesimees Lia Hess ja Kati Marley.

Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas juhatus on valmis igati toetama kõiki ettevõtmisi, mis toimuvad mainitud suursündmuste nimel.

Esinduskogu koosolek kestis kaks tundi ja osalejad lahkusid, soovides üksteisele laulujõudu tulevateks üritusteks.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus