Eesti Elu
Eesti keele laager eesti 2011 (2)
Eestlased Kanadas 15 Apr 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Ka sel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki.

Eesti keele laagreid (edaspidi laager) korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku Rahvuskaaslaste programmi raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostööks. Traditsiooniliselt viiakse keelelaagrid läbi Eestis. Tegevuse läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

2011. a suvel toimub kolm laagrivahetust noortele vanuses 12 -17 aastat:

• I vahetus: 5.-15. juuli;
• II vahetus: 19.-29. juuli;
• III vahetus: 2.-12. august.

Laagri toimumise koht ei ole veel teada, kuna selleks korraldab sihtasutus konkursi ja tulemused selguvad mai alguses. Valituks osutuv keelelaagri koht:
· tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
· on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
· vastab laagrile kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm.
· tagab noorte majutuse ja kolm korda päevas toitlustamise (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
· tagab elementaarsed hügieenitingimused (sh soe vesi, veeklosett);
· tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega ning võimaluse omaette olemiseks, kui noorel selleks vajadus tekib

Peamine laagri eesmärk on eesti keele õpe. Tähtis on, et laagri osalejal oleksid eesti keele algteadmised ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga.

Laagrisse registreerimine kestab kuni 26. aprillini 201.

Kui soovite, et Teie noored tuleksid laagrisse, siis ootame informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta, kelle seast tehakse valik, lähtudes vanusest, soost, senisest keeleoskusest, motivatsioonist, asukohamaast ja sõidukulude suurusest.

Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks täitke, palun, MISA koduleheküljel
http://www.meis.ee/sundmused?e... registreerimisankeet, mis sisaldab järgmisi andmeid:

• Ees- ja perekonnanimi (reisidokumendi järgses kirjapildis)
• Sünnikuupäev
• E-post
• Telefon
• Sugu
• Elukoht
• Esimesena eelistatud laagrivahetus
• Teisena eelistatud laagrivahetus
• Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema. Nimeliselt ei ole vaja välja tuua)
• Informatsioon eesti keele oskuse kohta
• Viisavajadus
• Pileti ostmise vajadus
• Informatsioon selle kohta, kas noor tuleb Eestisse ainult laagri ajaks või mitte
• Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris
• Noorte poolt esitatud lühike motivatsioonikiri teemal „Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse“. Motivatsioonikiri on eesti keeles.
• Noore erivajadused
• Noore terviseseisundi iseärasused
• Pileti ostmise vajadus

Laagris osalemine on tasuta. Võimaluste piirides ostame laagrisse tulevatele noortele sõidupiletid. Sõidupiletid ostame juhul, kui noored tulevad Eestisse laagrivahetuse esimesel kuupäeval ning laagrivahetuse viimasel kuupäeval lahkuvad Eestist. Kui noor enne või pärast laagrivahetust soovib viibida Eestis elavate sugulaste juures, siis ostetakse talle ühesuuna sõidupilet.

Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Ida poolt tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv reisikindlustus. Reisikindlustuse kulud maksavad vanemad.

Täiendavate küsimustega pöörduge: Kristina Pirgop
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
koordinaator, e-post:
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus