Eesti gaidluses kaks uut peagaidi (2)
Eestlased Kanadas 12 Jan 2007 Hilja KuutmaEWR
    Trüki   E-post   FB     
Välis-Eesti Gaidide Liidu uus peagaid  gaider Ingrid Kütt. - pics/2007/15082_1.jpg
Välis-Eesti Gaidide Liidu uus peagaid gaider Ingrid Kütt.
Välis-Eesti Gaidide Liidu (vEGL) uueks peagaidiks kinnitas vEGL-u Esindajate Kogu gaider Ingrid Kütt’i Kanadast, kes alustas oma nelja-aastast mandaataega 1. jaanuaril 2007.

Gdr I. Kütt on eesti gaidluses keskmise põlvkonna tuntud juht, kel pikaajalised juhi kogemused. Muuhulgas on Ingrid tegutsenud pikemat aega lipkonna juhina, osalenud välislaagrites, kaasaarvatud Eestis, olles mitmel korral Kanada esindusüksuse juht ning juhtinud edukalt Kotkajärvel toimunud maailmalaagrit „Julgus”. Lapsepõlves hellakesena alustatud gaidirajal kogutud kogemused on asendamatuks väärtuseks värskele peagaidile välis-eesti gaidluse juhtimisel ja edendamisel.

Hiljuti esitas Ingrid Kütt edukalt oma gaideritöö, mille teemaks oli valinud lipkonna juhtimise, ning tunnustati gaideri tiitli vääriliseks.

Välis-Eesti Gaidide Liidu juhatuse — Keskbüroo — asukohamaaks jääb järgmiseks neljaks aastaks jätkuvalt Kanada. Meie veteranjuhtidest tegutsevad Keskbüroos edasi gdr-id Siiri Lepp, Maie Kask ja Urve Põhi (USA) ning uue liikmena ngdr Silvi Verder. Ametist lahkunud peagaid, gdr Hilja Kuutma, kes 32 aastat juhtis välis-eesti gaidliikumist, jääb aastaks nõuandjaks. Keskbüroo liikmete asemikeks kinnitati ngdr Lily Kastelic ning USA-st ngdr Hillevi Obet-Paul. Tänu ja tunnustus kuulub Keskbüroost lahkunud liikmetele, gdr-itele Ene Lüdigule ja Helje Valterile, kelle panus eesti gaidlusele on märkimisväärne. Gdr E. Lüdig kuulus Keskbürosse 27 tegusat aastat.

Praeguseks välis-eesti gaidluse südameks on Põhja-Ameerika manner, kus tegutsevad suhteliselt väikesed, kuid siiski veel elujõulised malevad Kanadas ja Ühendriikides. Gaidlik/skautlik tegevus Rootsis astub kahjuks oma viimaseid samme. Tegutseb veel üksik hellakeste/hundude pere ja gaidjuhtidest koosnev Gaiderite Kogu koondis. Ka Austraalia nimekirjas on ainult Gaiderite Kogu koondis. Puudub noorte järelkasv. Gaidlus ei oma enam sellist silmapaistvat tähtsust ülemaailmses ulatuses kui möödunud aegadel.


Teine uus peagaid valiti möödunud sügisel Eestis, kus Eesti Gaidide Liidu aastapeakoosolek kinnitas peagaidi ametisse gdr Tiia Lillemaa. Ka Tiia on laialdaste kogemustega juht, kes on osalenud eesti gaidide/skautide maailmalaagrites Rootsis ja Kanadas ning õppepäevadel Rootsis. Tiia Lillemaa Tartu Ülikooli diplomitöö teemaks oli eesti gaidluse areng algusaegadest tänapäevani. Oma vastuses välis-Eesti Gaidide Liidu õnnesoovile kirjutas ta: „Tahan seista selle eest, et mäletatakse seda, mis on olnud ja tehtud eesti gaidluse järjepidevuse tagamiseks, et hinnataks ja hoitaks neid inimesi, kes selle heaks on oma panuse andnud ning tänagi tööd teevad, et eesti gaidlus kasvaks, areneks, õitseks, säraks. Soovin, et jätkub senine viljakas koostöö meie liitude vahel.“

Senine liitudevaheline koostöö on tõesti aastate vältel süvenenud ning mõlemapoolset vilja kandnud. Ühised arusaamad on pannud aluse tugevatele juhtidevahelistele sõprussidemetele. Jääb ainult soovida, et eelseisvad aastad pakuvad veel mitmeid võimalusi ühisteks edukateks ettevõtmisteks ning noortele püsivate sõpruste loomiseks. Välis-eesti gaidlus vajab kodu-eesti gaidluse sütitavat energiat ja värskust ning gaidlusele Eestis on kasuks meie välis-eesti pikaajalised kogemused ning tugev rahvuslik meelsus.
Tuleb loota, et kunagi tulevikus ülemaailmne gaidide keskorganisatsioon World Association of Girl Guides and Girl Scouts tunnustab välis eesti gaidliikumist ning eesti kaks Gaidide Liitu võivad ühineda ühiseks sõprusringiks. Ühenduses on jõud!

Seniks soovime kahele eesti peagaidile jõudu, edu ja sujuvat koostööd!

Hilja Kuutma, gdr,
vEGL endine peagaid
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus