Eesti ema monumendi käekäigust (1)
Eestlased Eestis 16 Jun 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Oleme oma lehes mõnel korral juttu teinud ilusast ja tänuväärsest ideest — püstitada Võrru Eesti ema monument. Kuna 2005. a. korraldatud ideekonkursil võiduväärilist tööd ei olnud, loovad Eesti emale pühendatud monumendi tellimustööna skulptorid Ilme ja Riho Kuld. Nende poolt hiljuti esitatud makett näib olevat vastuvõetav enam-vähem kõigile.
 - pics/2006/13562_1.jpg
Skulptorite kavandi edasiarendatud variandi järgi loodetakse sügiseks monument graniidist välja raiuda. Monument kujutab endast naist, kelle õlgadel on kaks last. Tegelikult on see juba teine versioon. Peamine erinevus on selles, et uue variandi puhul hoiab naine kahe peoga laste peast kinni. Varasemal tööl olid käed laste peast pisut eemal.

Lähiajal valmistatakse monumendi 1:1 mõõtkavas papist mudel. Selle abil saab juba krundil välja selgitada kuju täpse asukoha ja muud asjaolud, mis peavad enne monumendi väljaraiumist ja ümbruse projekteerimist selged olema. Riho Kuld kinnitas, et suvega on nad võimelised monumendi valmis tegema.

Monumendi idee autor, algataja ja eestvedaja Hans Sissas pöördus hiljuti südamliku avaldusega nii emade kui ema monumendi idee toetajate poole:

Armas ema — elu andja, hell ja hea perehoidja, hingepideme looja, meie kauni keele kandja, elu igikestvuse sümbol. Kuhu aeg poleks sind ka viinud, missuguseid raskusi su ette veeretanud, sa oled alati olnud elujõuline ja väärikas.

Üle tuli elada raskused kommunismiohu eest läände põgenemisel, rännata püssitoru valve all Siberisse, elada seal aastaid viletsuses ja näljas. Ema hoolitsevat ja hella kätt, tema ohvrimeelsust, kui ta andis endast kõik lapse elu säästmiseks, pani ohtu enda ja oma tervise, ei unusta meist keegi mitte kunagi.

Tänase armsa naise-ema, lähiminevikus oma laste elu ja heaolu eest võidelnud ema tegude jäädvustamiseks püstitatakse Võrru Tamula järve kalda haljasalale Vee 2 monument. See kehastab meie tulevikulootusi, väärtustab eesti naist emana, väljendab tänu- ja armastustunnet ema vastu, liidab rahvast, annab kindla sõnumi, et me kestame rahvana. Ettevõtmine on leidnud tunnustust. Selles on lubanud osaleda Eesti Vabariigi president, Riigikogu ja rahvastikuminister. Võru töörühmale lisaks on loodud vastav töörühm Riigikogu juures. Ideed toetab Eesti Memento Liit. Ürituse patrooniks on pr. Ingrid Rüütel.

Praeguseks on üksikannetajaid üle maailma 780, neist väljastpoolt Eestit 120 inimest. 2005. aastal annetas kokku 603 inimest, alates mõnest Riigikogu liikmest ning lõpetades Austraalias, USAs ja Kanadas elavate eestlastega. Praeguseks on annetajate seas 22 omavalitsust. Annetanud on veel justiitsministeerium, viis Memento maakonnaorganisatsiooni, mõned naisteühendused ja seltsid. Kogutud on üle 220.000 krooni.

Armas eestlane, kus sa ka ei elaks, kui sinu soov ja mõte ühtib meie algatusega, ootame sinu osavõttu. Annetame südamehääle järgi, pensionäridest ja õppuritest haridus-, kultuuri-, riigitöötajate ja äriinimesteni, äriühingutest ja riigiasutustest ühiskondlike ühenduste, ühingute ja seltsideni. Oleks väärikas, kui selles ettevõtmises osaleksid ka sõjaveteranid-vabadusvõitlejad, Eesti Kaitsevägi, Kaitseliit ja noorteorganisatsioonid.

Kõigi annetanute nimed jäädvustatakse auraamatus, mis jääb hoiule Võrumaa muuseumi. Loodame, et ürituses osalevad ka Eesti Vabariigi valitsus, Riigikogu ja kõik erakonnad.

See on väljakutse kõigile, ka Eesti valitsusele. Sellest üritusest osavõtuga näitaks valitsus, et on rahvaga ühtne, pole temast võõrandunud. Tõestagem siis seda! Olgem ühistegevuses kindlad, nagu olid meie esiisad 1926. aastal Lauluisa Fr. R. Kreutzwaldile monumendi püstitamisel, nagu olime Balti ketis ja laulva revolutsiooni üritustel.

Elektroonilise ülekandega või sularahamaksena saab annetada arvelduskontole 221025673851 Hansapangas ja 10220035996014 SEB Ühispangas teenustasuta. Mõlemas pangas on tunnuslauseks „Võrumaa ühendus Memento, monument Eesti Ema”.

Projektiga seonduva kohta saab infot Eesti Ema monumendi rajamise Võru töörühma juhilt Hans Sissasilt telefonidel 786 4641 ja 5669 3730; e-posti aadressil või postiaadressil Kose alevik 7-10, 65502 Võru vald.

Eesti Ema monumendi sünd on Võru jaoks suure tähtsusega sündmus, sellest on väga paljud annetajad aru saanud. Ajakirjanduses arvatakse, et Hans Sissasil on suurepärane võimalus Tallinna linnale näidata, kuidas tuleb uute monumentide püstitamisel asju ajada. Selleks et hea idee ellu viia, ei ole tarvis hoogsaid meediakampaaniaid, vaid sihipärast tööd ning laia otsustajate ringi.

 


 


 

 
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus