Eesti Elu
Eesti Abistamiskomitee Kanadas aastapeakoosolek (38)
Eestlased Kanadas 20 Jul 2012 Eerik PurjeEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Abistamiskomitee Kanadas (EAK) korraline aastapeakoosolek leidis aset kolmapäeval, 11. juulil kell 18.00 Toronto Eesti Maja suures saalis. Osavõtt koosolekust oli erakordselt arvukas. Juhatas esimees dr Mart Leesment.

Tegevusaruannet ei esitatud. Küll aga esitas aruande Ehatare tegevusest administraator Ruth McFarlane. Oma ülevaate andis ta eesti ja inglise keeles, seda mõnede eesti keelt mitte valdavate uute EAK liikmete huvides. Tegelikult oli kogu koosolek algusest peale kakskeelne, kohalviibivate EAK juriskonsultide tõttu õieti valdavalt ingliskeelne.

Ruth McFarlane aruanne oli ülimalt asjalik ja põhjalik. Ta tundis heameelt, et vanurite eest hoolitsetakse hästi, tutvustas nende mitmekülgset huvialast tegevust ja loetles arvukaid külalisi, kes oma esinemistega Ehatare elanikkonda rõõmustanud. Rõhutas head läbisaamist EAK juhatusega ning avaldas sügavat tänu ning tunnustust 53 vabatahtlikule, kelle panus on hindamatu. Ainsa ebakõlana tõi ta ette anonüümsed kaebused, mis on häirinud rahulikku töörutiini ja põhjustanud lisakulusid. Administraatori ettekannet kviteeriti tugeva ja tunnustava aplausiga.

Majandusaruande esitas laekur Lea Kõiv. Aruande üksikasjad olid liikmeile välja jagatud, laekur juhtis vaid tähelepanu ühele suurele arvule kulude poolel. Nimelt on üks endine töötaja esitanud EAK vastu $250.000 suuruse rahalise nõudmise.

Esimees dr Mart Leesment avaldas juhatuse nimel Lea Kõivule ja Hilja Kuutmale erilist tunustust ennastsalgava tegevuse eest. Mõlemat tänati koosolijate heakskiitva aplausi saatel kauni lillebuketiga.

Valimised viidi läbi sekretär Marju Säägi juhtimisel. Valimisele tulid esimees ja neli juhatuse liiget. Juhatuse poolt olid esitatud järgmised kandidaadid: esimeheks Mart Leesment, liikmeiks Allan Eistrat, Peeter Tikovt, Andres Gutman ja Vaige Niitenberg. Teiste kandidaatidena esitati esimeheks Allan Meiusi ja Illar Tenno, liikmeiks Ingrid Tanner, Eva Meriorg, Ene Migur ja Viivi Niitsoo. Kohapeal lisakandidaate üles ei seatud. Selgitati, et esimeheks mitte valitud kandidaadid omandavad automaatselt liikmekandidaadi staatuse.

Hääletus oli kinnine. Häältelugejaiks olid EAK juriskonsuldid, kelle tegevust kontrollis neli valitud usaldusisikut. Valituiks osutusid kõik juhatuse esitatud kandidaadid, nii esimees kui liikmed. Revidendiks valiti lahtisel hääletusel tagasi Brodeur Dennis.

Viimase päevakorra punkti all võttis ainsana sõna auväärne Ehatare elanik Karl Vaikla, kes manitses liikmeskonda säilitama tasakaalukust, et Ontario provintsivalitsuse esindajad ei tarvitseks tarbetult sekkuda meie siseasjadesse. Juhtis ka tähelepanu asjaolule, et kui EAK vastu suunatud rahaline nõudmine peaks rahuldatama, siis on tegelikuks kahjusaajaks kohapealne eesti ühiskond, kelle annetustest on EAK varad saanud alguse ja kelle hüvanguks neid on kasutatud ning soovitakse kasutada ka edaspidi.

Eerik Purje
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus