Eduard Vääri: Mida saaks veel teha eesti rahva ja keele päästmiseks? TMS (3)
Arvamus 08 Jan 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
http://www.syndikaat.ee/news.p...

1. Järgmistel valimistel tuleks kandidaatidena eelistada neid, kelle põhieesmärgiks on eesti rahva, keele, kultuuri ja Eesti riigi säilitamine. Kümme aastat võimul olnud jõud on töötanud rahva ja keele püsimise vastu ning ohustanud ka Eesti Vabariigi olemasolu.

2. Eesti rahva ja keele säilitamiseks on vaja põhieesmärgiks kuulutada ja seadustega soodustada vähemalt kolme lapse olemasolu eesti perekonnas. Igalt avaliku elu tegelaselt, sealhulgas Riigikokku ja volikogusse kandideerijalt tuleb nõuda laste arvu avalikustamist. Meedia ülesanne on kujundada soosivat suhtumist lastega perekondadesse ja lastesse.

3. Tunnistada senine rahvastiku-ja rahvuspoliitika täielikult läbikukkunuks. Innustama peab võimule pürgivaid uusi jõude (sealjuures kommunistlikust ahnitsemisest ja ideoloogiast puudutamata noori), välja töötama põlisrahvust kaitsva ning sündimust toetava seadusandluse. Pidada õigeks Aino Järvesoo lastetoetusprogrammi (1000 krooni kuus igale lapsele). Muulaste mass eristada rahvuste järgi ning võimaldada nendele tegelikku kultuuriautonoomiat.

4. Mõista hukka võimul olnud valitsuste tegevus põlisrahva ahistamisel (umbkeelsete lubamine Riigikogusse ja volikogudesse, umbkeelsete massilise sissevoolu soosimist perekondade ühendamise nimel, inglise keele ülimus praktikas jm.)

5. Pöörduda meedia kaasabil kõikide nooremate eestlaste poole ulatusliku rahvaliikumise organiseerimiseks oma rahva, keele ja kultuuri kaitsmiseks. Põhieesmärgiks peab olema igas perekonnas vähemalt kolm last. Et nimetused nooreesti ja uuseesti on juba kasutusel, võiks tegemist olla põliseesti (päriseesti) liikumisega. Algatus peaks tulema Tartu, Viljandi ja Pärnu noortelt nagu on olnud kõikide varasemate rahvuslike liikumiste puhul. Rahvaliikumine peab olema sõltumatu ning vaba erakondlikest mõjudest.

6. Sügavuti tuleb analüüsida Euroopa Liidu hüvesid ja pahesid. Praegune eurokihutustöö ei erine põhimõtteliselt kommunistlikust propagandast. Põhjalikult vajab selgitamist, kas globaliseerumisteooria erineb Marxi ja Lenini maailmarevolutsiooni utoopiast või on see Lääne sotsialistide katse vana teooriat uue nimetuse all väikerahvaste alistamiseks kasutusele võtta.

7. Noorema põlvkonna haritud ajaloolased peavad Euroopa ja maailma ajaloo kogemuste põhjal prognoosima, kui pikk on EL-i kestvus ja mis juhtub selle lagunemise järel. Kas Venemaa haarab meid kohe või mitte. On tekkinud vastuolud EL-i ja Ameerika Ühendriikide vahel, süvenevad konfliktid Lähis-Idas jm. eri rasside ja usunditega maailmaosade vahel, mis võivad muuta ka Euroopa poliitilist olukorda.

8. Eesti Vabariik vajab võimu juurde tarku puhaste käte ja rahvusliku meelsusega inimesi. Kasuahned asjaarmastajad on oma tegevusega teinud rahvale ja riigile palju kurja.

9. Kui meie pidevalt väheneval rahvakillul on veel vaimset ja füsioloogilist jõudu, siis suudame võib-olla praegust suunda pöörata ja suurendada eestikeelse rahva arvu.

Kas tahame seda?

Konservatiivide Klubi ja Rahvuslaste Ühenduse ühiskonverentsi "Rahvusriik ja Eesti" 18. 03. 2002.a. peetud parandatud ja täiendatud ettekanne. Tekst on antud avaldamiseks ajakirjale "Kultuur ja Elu" ja see ilmus nr.2/2002, lk. 30-32 ja Mulkide Almanahhis nr.12, 2002, lk. 113-116.

Need 9 punkti on artikli "Eesti keele säilimise võimalusi" lõpuosa. Soovijad saavad artiklit lugeda ja ka muid emakeelt vääristavaid lugusid lugeda värskest ajakirja "Keelekaitsja" numbrist, nr. 10. Keelekaitsja on pühendatud keeleteadlase ja rahvuslase Eduard Vääri 85. sünniaastapäevale tänavu juunis. Keelekaitsja on Eesti Keele Kaitse Ühingu kogumik ning on mõeldud kõigile, kes kasutavad eesti keelt ja osalevad eesti kultuurielus. Ajakiri maksab 25.krooni.
Teave: www.ekky.ee; ;
Punga 7, 51009 Tartu

Head mõtlemist ja lugejatel eesti keelt vääristava ajakirja lugemist!

http://www.syndikaat.ee/news.p...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus