Avatud veerg: Viimaks ometi (1)
Arvamus 04 May 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
ÜLO TAMRE
Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse ja Eesti Vabadusvõitlejate Liit Kanadas esimees


Pronkssõdur, Eesti okupantide, meie rahva hävitajate ning orjastajate auks püstitatud monument on lõpuks ometi eemaldatud Tallinna kesklinnast. Kindlasti on see eestlaste enesetundele ja kokkukuuluvusele positiivseks tõukeks.

See oli üks väheseid otsuseid, vaatamata tugevale venelaste ja Venemaa survele, kus Eesti valitsus jäi kindlaks oma otsusele. Meie, eesti veteranid, toetame täielikult seda valitsuse sammu. Loodame, et valitsus ka edaspidi seisab alati kindlalt Eesti riigi ja tema kodanike huvide eest.

Nagu teame, oli märatsejate ja rüüstajate hulgas palju vene koolide õpilasi. Kas koolid mitte ei ole taimelavadeks, kus neid peaks kasvatatama ausateks inimesteks. Kahjuks aga on vene koolide kasvatus olnud hoopis vastupidine. Neid kasvatatakse okupantide vaimus, Eesti riigi vaenlasteks! Sellepärast tuleks enamus vene koolide direktoreid ja õpetajaid kiiresti asendada eestimeelsete ja eesti keelt rääkivate õpetajatega!

Eesti Kaitseliit on ainuke tõsiselt arvestatav jõud, keda tuleks edaspidi koheselt kasutada rahva kaitseks ja politsei abistamiseks, riigivastaste terroriaktide, rüüstamiste ja lõhkumiste vastu.

Eesti peaks karmistama oma kodakondsus- ja siserännupoliitikat. Kas Eestil on tõesti vaja veel rohkem ebalojaalseid ja vaenulikke inimesi? Kõiki märatsejaid, lõhkujaid ja rahutuste organiseerijaid tuleks kohtulikult karmilt karistada ja need, keda seaduse alusel on võimalik, riigist välja saata.
ÜLESKUTSE

Seoses Eestis toimuvaga soovitame Kanada eestlasi kontakteeruma oma valimispiirkonna parlamendiliikmetega, et ta selgitaks Kanada valitsusele vajadust Vene Föderatsiooni korrale kutsumiseks Eesti siseasjadesse sekkumise eest.

On vaja selgitada, et nõukogudeaegne monument oli vaja teisele ja väärikale kohale ümber paigutada, mis oli sobivam koht sellise mälestise asupaigaks. See monument sümboliseeris Eesti Vabariigi okupeerimist, mitte vabastamist. Vene Föderatsioon on pikemat aega ässitanud ekstremiste vägivallale Eestis. Oleme veendunud, et monument ei omandanud nende silmis mingit ajaloolist ja püha tähtsust. See on propaganda vahend, mida Vene Föderatsioon proovis ära kasutada psühholoogilises sõjas. Vene Föderatsioon oleks leidnud mingi teise ettekäände Eesti süüdistamiseks ja ähvardamiseks. Eesmärk on isoleerida Eestit rahvusvaheliselt ja tekitada ebastabiilsust Eestis. Viimasel ajal on ähvardused jõudnud eriti tõsisele tasemele. Kõrged Vene Föderatsiooni parlamendi- ja riigiametnikud on isegi ähvardanud relvastatud rünnakuga.

Eestlaste poolt saaks rõhutada, et tunneme tõsist muret Vene Föderatsiooni ülimalt agressiivse hoiaku pärast. Sellised ründavad sõnumid, mis julgustavad eesti ekstermiste, on rahvusvaheliselt mittetalutavad.

Soovitame tungivalt, et Kanada valitsus avaldab oma seisukoha selles küsimuses, toetab Eestit ja teeb seda ametlikult teatavaks Vene Fõderatsioonile.

ÜLO TAMRE
Eesti Vabadusvõitlejate Liit Kanadas esimees
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus