Avalik kiri Harri Kivilo (6)
Arvamus 14 Oct 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
14.10.12

Eesti Vabariigi riigikogule, valitsusele, presidendile ja õiguskantslerile


Lugupeetud riigivõimu esindajad,

palun selgitage milliste põhiseaduse sätete või rahvusvaheliste nõuete alusel olete toiminud nagu Eesti oleks kohustatud Nõukogude Liidu poolt okupeerimise ja annekteerimise tõttu:
muutma aastal 1991 ennistatud Eesti Vabariigi idapiiri;
mitte nõudma Nõukogude Liidu õigusjärglaselt, Vene Föderatsioonilt, meile tekitatud kahjude hüvitamist (teades et Saksamaa on kümnete miljardite dollarite ulatuses hüvitanud juutidele Natsi-Saksamaa poolt tekitatud kahjud).
Arvata et Vene Föderatsioon ei hakka meie kahjusid hüvitama ja riigipiiri märke õigesse paika liigutama, ei saa olla pädev põhjus õigustatud nõudmiste esitamata jätmiseks. Üldiselt põhiseadusi ei muudeta heade suhete nimel ja vallutajaid ei premeerita suurte kingitustega.

Ennistatud Eesti Vabariigi idapiiri paiknemine on määratud mitte mingis Eesti Vabariigi poolt sõlmitavas välislepingus vaid Eesti Vabariigi põhiseaduses (§122), mille rahvas võttis vastu 28.06.1992 rahvahääletusel. Siinjuures on oluline mõista et Eesti idapiir on alates 02.02.1920 paiknenud põhiseaduse §122-s määratud paigas. Eesti idapiiri paiknemise pädevuses ei kahelnud okupatsioonieelsel ajal mitte ükski teine riik – isegi mitte Nõukogude Liit. (Aastal 1939 sõlmitud baasidelepingus kinnitas NSV Liit et nad soovivad ... „arendada sõbralikke vahekordi, mis kindlaks määratud rahulepinguga 2. veebruarist 1920.a. ja rajatud rippumatu riikluse tunnustamisele ...”).

Sõnastus põhiseaduse §122-s „teiste riikidevaheliste piirilepingutega” saab sätte kontekstis tähendada ainult piire, mille paiknemine ei ole põhiseaduse §122-s määratud. Eesti ja Venemaa vahelise piiri paiknemine on üksikasjaliselt määratud ning §122 teeb idapiiri paiknemise põhiseaduse lahutamatu osaks. Tõik et Venemaa on okupatsioonieelsed piiritähised kõrvaldanud ja omavoliliselt uutesse kohtadesse paigaldanud ei saa õigustada mitte kedagi arvama et ennistatud Eesti Vabariik peab selle vägivaldse toimingu tõttu toimima nagu aastal 1991 loodud riik. Ent ometi toimis Eesti riigivõim sellise uue riigina ja sõlmis Eestit Venemaast eraldava piiri muudetud paiknemist kirjeldava välislepingu – ilma vähemagi viiteta et kahepoolselt 02.02.1920 heakskiidetud riigipiiri paiknemist on muudetud.

Eesti riigivõimul on õigus muuta meid Venemaast eraldava riigipiiri paiknemist 28.06.1992 rahvahääletusel vastuvõetud põhiseaduses määratud kohast teise kohta – kuid siiski vaid põhiseaduses määratud korra kohaselt. Mais aastal 2005 Vene Föderatsiooniga sõlmitud Eesti Vabariigi välisleping riigipiiri paiknemise kohta on aga räigelt vastuolus põhiseaduses määratuga. Kuna idapiiri paiknemine on üheselt mõistetavalt määratud Eesti Vabariigi põhiseaduse §122-s, siis saab selle paiknemist muuta ainult põhiseadust muutes. Põhiseadust võib muuta §162 ja §163 kohaselt. Põhiseaduse §2 kohaselt on Eesti Vabariigi maa-ala lahutamatu ja jagamatu tervik ning seda tervikut lubab §162 muuta vaid rahvahääletuse põhjal. Piiri muutmiseks ei ole riigil kõige vähematki õigustatud vajadust.

Aastal 2005 allkirjastatud uue riigipiiri lepingu sõlmimine oli põhiseaduse §123 kohaselt ilmne ametivõimu pahatahtlik kasutamine. Kindlasti on vaja tuvastada millistel motiividel ja kelle innustusel too leping sõlmiti. Kuigi Vene Föderatsioon on teatanud et nad on sellelt mais 2005 sõlmitud lepingult oma allkirja „tagasi võtnud”, ei oma see paljasõnaline teade piisavat juriidilist pädevust. Eesti Vabariigil on põhiseaduse kohaselt kohustus mais 2005 tehtud ränk eksimus kõrvaldada ning too leping kiiremas korras denonsseerida. Preambula lisamine lepingu sõnastust ei saa muuta ja Venemaa võib allkirja igal ajal „tagasi panna”.

Austusega,
Harri Kivilo
 
    Trüki   E-post   FB     
23 Jan 2018 19:46
Eesti Rahvuskaaslaste programm
23 Jan 2018 18:03
Selgus 2019. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte XXVII üldlaulupidu ja XX tantsupidu toimuvad 2019. aasta 5.-7. juulini PM
23 Jan 2018 17:54
Eesti Põhiseaduskomisjoni enamus hülgas vabadussõjalaste au taastamise idee seadusesse raiumise UU (1)
23 Jan 2018 11:30
Kuigi Californias on kanep legaalne, võivad suitsetavad turistid eluaegse Ameerikasse sisenemise keelu saada PM
23 Jan 2018 09:58
Washingtonis avatakse Eesti jaoks väga oluline näitus Vaatamata USA valitusasutuste tööseisakule toimub kõik plaanipäraselt
23 Jan 2018 05:00
In Putin, Russians Thought They Were Getting a Stierlitz But They May Have Gotten a Hitler Instead, Eidman Says (2)
23 Jan 2018 04:57
Militarily, Baltic Region is Stable; But in Terms of Information War, It’s Not, Latvian Expert Says
22 Jan 2018 21:53
Noorte kõnekonkursil “Kirjuta Eestile” osalemiseks on jäänud nädal
22 Jan 2018 10:35
Juhiseid sõja puhuks hakkab jagama ka Eesti ERR
22 Jan 2018 08:34
Public consultation Tue Jan 23 @ 6:30 re: Whistler's and Salvation Army sites
21 Jan 2018 18:42
Estonia’s centennial year 2018 Estonian Life
21 Jan 2018 17:17
“Räägime asjast” 21.01.2018 by Raadiosaade "Räägime asjast"
21 Jan 2018 16:54
KATRIN LUSTI BLOGI | Kas president peaks tagasi astuma?
21 Jan 2018 16:44
Rain Lõhmus: inimestel on hästi vale kontseptsioon, et raha kasvab DELFI
21 Jan 2018 16:32
Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele Eesti Elu (15)
21 Jan 2018 16:27
Juhtkiri 3 2018 Tiigrit taltsutades Eesti Elu
21 Jan 2018 12:11
Kaju: Eesti on väga lähedal valitsuskriisile ERR
21 Jan 2018 12:05
Mis maksab see eesti naine? Eesti Elu (1)
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus