Alasi ja haamri vahel (1)
Kultuur 14 Dec 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
ANNE VELLISTE,
kogumiku koostaja ja toimetaja


„Mittetulundusühing Konstantin Pätsi Muuseum – äraseletatult: Pätsi selts – esitleb käesolevaga eesti lugejale kogumikku, mis annab küllaltki mitmekesise läbilõike Konstantin Pätsi elust ja võitlusest alates noorpõlvest ja lõpetades raugaeaga Venemaa vangipõlves. Ent raamatus on palju juttu ka tema nö surmajärgsest saatusest – tema maise põrmu ülesleidmisest Süda-Venemaa mändide alt ning selle toimetamisest ja pühalikust sängitamisest kodumulda Kloostrimetsa mändide alla. Öeldakse, et ühes veetilgas võib peegelduda terve maailm. Nõnda võib ühe inimese saatuses täielikult kajastuda tema maa ja rahva saatus.”

Nõnda kirjutab Trivimi Velliste äsjailmunud kogumiku „Alasi ja haamri vahel. Artikleid ja mälestusi Konstantin Pätsist” tutvustuseks raamatu tagakaanel. Kogumikku esitleti 30. novembril Konstantin Pätsile pühendatud konverentsil Eesti Teaduste Akadeemia saalis. (vt. EE # 49, lk.2).

Kogumiku üks huvipakkuvamaid artikleid pärineb prof. emer. Heino Arumäe sulest ja käsitleb 1934. aasta 12. märtsi sündmusi kaasaegsete hinnanguis. Noor ajaloolane ja õpetaja Indrek Jalas kirjutab presidendi kantseleist 1938–1940. Konstantin Päts ja Tallinna juhtimine on prof Sulev Mäeltsemehe teemaks. Prof Jüri Ant teeb kokkuvõtte Pätsi propagandareisidest ajavahemikus 1938–40. Heino Kään kirjutab Pätsi viimastest eluaastatest. Leho Lõhmuse sulest pärineb kokkuvõte K. Pätsile omistatud teenetemärkidest.

Peale pilguheidu kaugemasse minevikku leiab siit ka lähiajaloos toimunut. Jaan Tamm jagab oma mälestusi muinsuskaitse seltsi tegevusega seoses, aga ta räägib ka leedu arheoloogi Vytautas Urbanavi?iuse 2006. aastal valminud filmist „Presidentide saatused“, milles kajastatakse Läti, Leedu ja Eesti presidendi viimaseid eluaastaid. Peep Pillak meenutab sündmusi seoses Konstantin Pätsi haua otsimise ja leidmisega Venemaal Burashevos. Küllo Arjakas on kasutanud oma päevikulisi märkmeid ja kirjutanud põhjaliku artikli pealkirjaga „Mälestused ja ajakirjanduslikud tähelepanekud president Konstantin Pätsi ümbermatmisest“. Trivimi Velliste teeb kokkuvõtte Pätsi vanglast saadetud kirjade müsteeriumist. Neid kirju hoidis kaua aastaid Eesti peakonsulaadis New Yorgis peakonsul Ernst Jaakson. Pätside suguvõsast kirjutab K. Pätsi pojapoeg Matti Päts. Teose lõpuosa sisaldab mälestuskilde Konstantin Pätsist. Neid on jaganud akadeemik Mihkel Veiderma, Raul Pettai, Lauri Vaska, Manivald Härm jt. Teosele on kirjutanud eessõna Trivimi Velliste.

Kogumik „Alasi ja haamri vahel” sisaldab rohkesti fotosid, millest osa avaldatakse esmakordselt.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus